archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hyvä päätöksenteko vaatii kokonaisvaltaisempaa ympäristötutkimusta

Päätöksentekoa palvelevan ympäristötutkimuksen tiekartta -raportti pohtii ympäristötutkimuksen tilaa ja kehittämitarpeita.

Julkaistu

Suuret maailmanlaajuiset ympäristöongelmat, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen sekä Itämeren tilan huononeminen ovat herättäneet kasvavaa huolestuneisuutta Suomessa ja maailmalla. Huoliin vastaaminen ja ongelmien ratkaiseminen vaatii tietoon perustuvaa päätöksentekoa.    

Päätöksentekoa tukevan ympäristötutkimuksen tilaa ja kehittämistarpeita pohditaan ympäristöministeriön julkaisemassa raportissa Päätöksentekoa palvelevan ympäristötutkimuksen tiekartta. Raportti on laadittu ympäristötutkimuksen koordinaatiotyöryhmän keskusteluiden pohjalta. Ympäristöministeriön alainen työryhmä koostui eri ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja instituutioiden edustajista. Sitran Ympäristöohjelma oli mukana työryhmässä.  

Raportissa esitetään koordinaatioryhmän näkemyksiä niistä tutkimuksen painopistealueista ja kehittämistoimista, joita tulisi vahvistaa ja ryhtyä toteuttamaan nopealla aikataululla. Laajat ja monisyiset ympäristöongelmat vaativat päätöksenteon pohjaksi ja tueksi monitieteellistä tutkimusta. Tutkimuksessa on yhdistettävä yhteiskunnallinen ja taloudellinen näkökulma luonnontieteelliseen ja tekniseen tutkimukseen. Lisäksi täytyy tarkastella erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja pitkällä aikavälillä. Tällaisen tutkimuksen tuottamisen edellytyksiä tulee vahvistaa pikaisesti. Tärkeintä on kuitenkin tehostaa tutkimustulosten välittymistä päätöksentekoon. Nykyisellään ongelmia on sekä päätöksentekojärjestelmässä että tutkimustiedon tuottamisessa.  

Myös ympäristöliiketoiminta tarvitsee tutkimustietoa

Ympäristöongelmien ratkaiseminen on jo nykyisin monilla tekniikan aloilla voimakkaimmin innovaatioita edistävä tekijä. Ympäristötutkimuksesta kuitenkin puuttuu usein liiketoiminta- ja yrittäjyysnäkökulma. Näin ollen Suomen korkeaa ympäristönsuojelun tasoa ei pystytä täysimääräisesti hyödyntämään uusien palvelukonseptien kehittämisessä tai tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa.  

Yritysten tuotekehittely tulee tarvitsemaan yhä enemmän luotettavaa tietoa tuotteiden koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Tämä vaatii sekä elinkaaritarkastelujen menetelmien kehittämistä että tämän tiedon keskitettyä hallintaa ja kriittistä arviointia niin, että elinkariarvioita voitaisiin hyödyntää politiikkavaihtoehtojen valintaa koskevissa päätöksentekotilanteissa.  

Lataa raportti kokonaisuudessaan ympäristöministeriön sivuilta»

Lisätietoja:

Jukka Noponen, ohjelmajohtaja, Sitran ympäristöohjelma
+-358 9 6189 9430, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Mistä on kyse?