archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hyvinvointiyhteiskunnissa tarvetta suurille uudistuksille

Yhteiskunnan uudistaminen ei onnistu ilman sen hallinnon ja rakenteiden uudistamista.

Julkaistu

Yhteiskunnan uudistaminen ei onnistu ilman sen hallinnon ja rakenteiden uudistamista. Isot kysymykset, kuten ilmastonmuutoksen torjuminen, pakolaiskriisi ja työelämän murros, vaativat poikkihallinnollista yhteistyötä, hyvinvointiyhteiskunnan demokraattisen pohjan vahvistamista ja valtion roolin uudistamista.

Suomen kaltaiselle pienelle ja vientivetoiselle maalle uudistuminen on suorastaan elinehto. Meidän on oltava suurempia maita ketterämpiä pärjätäksemme yhä tiukemmassa globaalissa kilpailussa. Haasteisiin tarttuminen sektorikohtaisissa siiloissa on lyhytjänteistä, eikä pitkällä tähtäimellä pysty ratkaisemaan monimutkaisia ja poikkiyhteiskunnallisia haasteita.

Osana eurooppalaisten ajatushautomoiden ja säätiöiden Vision Europe Summit -verkoston yhteistyötä johtava asiantuntija Eeva Hellström ja Sitran yliasiamies Mikko Kosonen tuottivat yhdessä eurooppalaisen työryhmän kanssa tutkimuspaperin Governing the welfare state and beyond – Solutions for a complex world and uncertain future, joka kertoo, miten voimme siirtyä reaktiivisesta hyvinvointivaltiomallista kohti proaktiivista kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntaa. Raportti linjaa tähän viisi lähestymistapaa:

  1. strategisesti ketteriin hallintamalleihin liittyvä johtamisosaaminen kehittäminen,
  2. ilmiöiden kokonaisvaltaiseen käsittelyyn perustuvien hallintamallien luominen,
  3. hyvinvointiyhteiskunnan demokraattisen pohjan vahvistaminen,
  4. valtion roolin uudistaminen hyvinvoinnin turvaamisessa sekä
  5. EU:n kehittäminen kohti legitiimiä sosiaalipolitiikkaa.

”Hyvinvointivaltion uudistamisessa yhteiskunnan hallintamallien uudistaminen on ymmärrettävä yhtä tärkeäksi kuin sosiaali- ja terveyspolitiikan uudistaminen. Se edellyttää myös uutta johtamisosaamista”, linjaa Hellström.

”Hyvinvointivaltiosta pitäisi siirtyä hyvinvointiyhteiskuntaan, jossa ei toimita poteroissa, vaan hyvinvointipalveluja ja hyvinvointia tuotetaan hallinnonalojen sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteistyössä, asiakaslähtöisesti”, jatkaa Kosonen.

Governing the welfare state and beyond jatkaa Sitran aiempaa työtä julkishallinnon johtamisen ja valtionhallinnon kehittämisen parissa. Se pohjaa Sitran keväällä 2015 julkaisemalle Governments for the Future – Building the Strategic and Agile State -raportille, joka paneutuu länsimaisen yhteiskunnan hallinnon ongelmiin – ja osoittaa, että ne ovat ratkaistavissa. Governments for the Future -raportin ovat kirjoittaneet Sitran yliasiamies Mikko Kosonen ja strategisen johtamisen professorin Yves Doz.

Governing the welfare state and beyond -julkaisun keskeisimmät viestit löytyvät kalvosetistä alla sekä tästä esitteestä.

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Governing the welfare state and beyond from Sitra the Finnish Innovation Fund

Julkaisun tiedot:

Hellström, E. & Kosonen, M. 2016
Governing the welfare state and beyond – Solutions for a complex
world and uncertain future

Sitra Studies 107

ISBN 978-951-563-951-6 (paperback)
ISBN 978-951-563-950-9 (PDF) www.sitra.fi
ISSN 1796-7104 (paperback)
ISSN 1796-7112 (PDF) www.sitra.fi

Mistä on kyse?