archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ikäihmiset haluavat ostaa palveluita ja hyödyntää kotitalousvähennystä

Ikäihmiset ovat valmiita ostamaan palveluita kotitalousvähennystä hyödyntäen. Tärkeimmiksi ostettaviksi palveluiksi nousivat kodin huolto- ja päivittäisaskareet, tekniikan käyttöön ja asennuksiin liittyvä apu, hyvinvointi- ja kuljetuspalvelut. Vapaaehtoistoiminnalta odotetaan tietotekniikan opetusta, liikuntapalveluita, seuraa ja kerhotoimintaa. Luotettavan palveluntarjoajan löytyminen koetaan kuitenkin ongelmaksi. Näihin tuloksiin päädyttiin Sitran ja Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n teettämässä verkkotutkimuksessa.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

EETU ry:n verkossa toteuttamaan aivoriiheen osallistui 2500 henkilöä. He tuottivat 1657 omasanaista ideaa palveluista, joita he haluaisivat käyttää, jos palveluista saisi kotitalousvähennyksen.

Mistä löytää luotettava palveluntarjoaja, aprikoi moni aivoriiheen osallistunut. ”Onko tarjotun palvelun hinta oikea?” nousi myös esille monessa vastauksessa.

”Tarvitsen tietokoneen käytön peruskoulutusta sekä kohdeapua erilaisissa ongelmatilanteissa. En odota tällaista palvelua kunnalta, vaan yksityiseltä sektorilta, josta olen valmis maksamaan asianmukaisen tuntihinnan. Kotitalousvähennyksen korottaminen on suotavaa, koska eläkkeiden ostovoima heikkenee koko ajan,” kirjoittaa eräs vastaaja.

Sitran Palvelutori-toimintamalli tarttuu aivoriihessä esille nousseisiin kysymyksiin ja kokoaa alueellisesti tiedot eri palveluntuottajista ja vapaaehtoistoiminnan järjestäjistä yhteen paikkaan. Lisäksi Palvelutorit tarjoavat neuvontaa ja ohjausta palveluista ja kotitalousvähennyksen hyödyntämisestä. Tällä hetkellä Palvelutoreja on Tampereella ja niiden käyttöönottoa suunnitellaan Turussa, Raumalla ja Porissa. Palvelutorit on ensi sijaisesti kohdennettu ikäihmisille, jotka pärjäävät vielä ilman kunnallisia palveluita, mutta haluaisivat apua arkeensa luotettavilta toimijoilta.

”Kotitalousvähennys tasaisi kustannuksia ja toisi palvelut useamman ikäihmisen ulottuville. Sitran johdolla toteutetaan parhaillaan kotitalousvähennykseen liittyvää laskentaa. Siinä selvitetään voisiko ikäihmisille tarjota korkeampaa kotitalousvähennysprosenttia palveluiden hankkimiseen ja kuinka korkea se voisi ja tulisi olla. Ikäihmisille räätälöidyn kotitalousvähennyksen tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista”, toteaa johtava asiantuntija Tuomo Melin Sitrasta.

”On ilahduttavaa, että aivoriihi tavoitti näin monia ikäihmisiä, eikä teknologia ollut este ideointiin osallistumiselle”, toteaa projektipäällikkö Hanna Hihnala Fountain Parkista. ”Osallistujat ideoivat ja arvioivat todella aktiivisesti erilaisia palveluja, tässä meillä on kasassa erittäin monipuolinen laadullinen aineisto hyödynnettäväksi”, Hihnala jatkaa.

Aivoriihen tulokset lyhyesti

Millaisia palveluita ikäihmiset haluaisivat?

Seuraavia palveluita halutaan ostaa kotitalousvähennystä hyödyntäen:

  • kodin huolto ja päivittäisaskareet, kuten siivous, pihatyöt kotona ja mökillä, kodin korjaus ja huoltotyöt, ruokailu ja kauppa-asiat
  • teknologia ja turvallisuus; kuten puhelimen, tietokoneen, etäyhteyksien, hälyttimien ja television asennusta, päivitystä ja käyttöapua, myös tietotekniikkaan liittyvää opetusta haluttiin ostaa
  • terveys ja hyvinvointi; teknologia avusteisia terveyspalveluja, fysikaalisia hoitoja, kuntoutusta, kauneuden hoitopalveluja ja liikuntapalveluja
  • kuljetuspalvelut; auton kunnossapito, kimppakuljetukset, kuljetuspalvelut yleensä

Vapaaehtoistoiminnalta toivotaan

  • tietotekniikan opetusta
  • liikuntapalveluja
  • seuraa: lenkille, teatteriin, kotiin, ystäväpalvelua, kerhotoimintaa.

Ongelmaksi koetaan:

  • Palveluntarjoajan luotettavuus, löytäminen ja hinta.
  • Omaan tarpeeseen vastaavien palveluiden löytäminen tuntuu osallistujista hankalalta, vaikka ostohalukkuutta olisikin.

Kyselyn tulokset vahvistavat entisestään Sitran rahoittaman ja EETU ry:n toteuttaman Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen -hankkeen aikana tehtyjä havaintoja.

”Hankkeeseen sisältyneen 13 paikkakunnan Vahvat vanhusneuvostot -seminaarikiertueen lähes 1 300 osallistujaa pitivät kotiin annettavien tai hankittavien palvelujen kirjon laajentamista tärkeänä”, tiivistää projektipäällikkö Jari Latvalahti.

”Paikkakunnasta riippumatta esimerkiksi vertaisopetus tietotekniikan käyttöön oli toivelistan kärkipäässä”, Latvalahti jatkaa.

EETU ry:n puolitoistavuotinen hanke päättyy kuluvan kuun lopussa. Hanke sisältyi Sitran Aktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä -avainalueeseen.

Lisätietoja

Sitran ja EETU ry:n teettämä selvitys:
Ikäihmisten toivomat kotitalousvähennyskelpoiset palvelut (ppt-tiedosto)
Hanna Hihnala ja Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park

Ikäihmisten toivomat kotitalousvähennyskelpoiset palvelut (tiivistelmä, ppt-tiedosto)

Tuomo Melin, johtava asiantuntija, Sitra
Jari Latvalahti, projektipäällikkö, EETU ry
Hanna Hihnala, projektipäällikkö, Fountain Park Oy

Mistä on kyse?