archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Inno-Vointi-tutkimus selvitti: säästäessä ei aina tarvitse tinkiä laadusta

Julkaistu

Uutinen 7.3.2012

Lähipalvelut ovat elintärkeitä yhteiskunnan sujuvalle toiminnalle. Talouskasvun hiipuessa esimerkiksi päivähoitopalvelut joudutaan tuottamaan pienemmillä resursseilla. Kun kaupungit ja kunnat säästävät, vaakakupissa on lasten ja perheiden hyvinvointi.

– Päivähoidon laadusta ei tarvitse tinkiä, jos säästäminen tehdään innovatiivisesti. Vantaalla kalliin kokopäivähoidon kysynnän kasvu taittui, kun ryhdyimme tarjoamaan vaihtoehtoja perheille, toteaa Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen.

 Uusi palvelutarjotin otettiin Vantaalla käyttöön vuonna 2010. Päivähoitopalveluja on nykyisin tarjolla vastaamaan perheiden erilaisiin ja muuttuviin tarpeisiin. Uusia palveluita nimitetään avoimiksi varhaiskasvatuspalveluiksi tai ”kevyemmiksi palveluiksi”. Ratkaisut ovat tuoneet säästöjä, sillä kokopäivähoidon jatkuvasti lisääntynyt kysyntä taittui.

Vantaan esimerkki oli esillä 6.3. pidetyssä Inno-Vointi-hankkeen vuosiseminaarissa, joka kokosi yhteen johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäjiä. Työterveyslaitoksen, Aalto-yliopiston ja VTT:n toteuttamassa Inno-Vointi-hankkeessa tutkitaan seitsemää ajankohtaista ja edelläkävijöiksi luokiteltavaa tapausesimerkkiä, jotka valottavat eri palvelusektoreita ja edustavat esim. kaupungin/kunnan palvelukehitystä, kunnallisen liikelaitoksen palveluja, sektoritutkimuslaitoksen asiakaslähtöistä uudistamista ja viranomaisen tarjoamaa palvelua. Hankkeen tuloksena syntyy hyvinvointia tukeva työntekijälähtöisen innovaatiojohtamisen malli ja kuvaus sen soveltamisedellytyksistä ja -vaihtoehdoista hyödynnettäväksi erilaisissa julkisen sektorin palveluorganisaatioissa.

Sitra toimii Inno-Vointi-hankkeessa tulosten levittäjäorganisaationa yhdessä muiden partnereiden kanssa. Julkisen sektorin palvelujen kehittämisessä keskeisinä ongelmina on tunnistettu uusien ideoiden riittämätön toimeenpano ja tehtyjen innovaatioiden hidas leviäminen.
– Erityisesti olemme hankkeessa kiinnostuneita siitä, miten julkisen sektorin innovaatiotoimintaa, -prosesseja ja -johtamista voidaan kehittää niin, että samalla sekö työn tuottavuus ja työhyvinvointi paranevat kertoo johtava asiantuntija Sari Heinonen Sitrasta.

Lisätietoja

Videot:
Inno-Vointi -projektin vuosiseminaarissa 6.3.2012 oli esillä Vantaan päivähoidon uudistus. Kustannusten karsiminen on nykypäivää julkisissa palveluissa. Johtamisella on väliä: palvelujen laadusta ei tarvitse tinkiä, kun säästäminen tehdään innovatiivisesti. Vantaan innovaattorit näyttävät mallia.

Strategiapäällikkö Santtu von Bruun Lahden kaupungilta puhuu 6.3.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia julkiselle sektorille -hankkeen vuosiseminaarissa Espoon Dipolissa.

Muu aineisto:

Inno-Vointi-tutkimus selvitti: Vantaan päivähoidon uudistus on edelläkävijä palvelujen monipuolistamisessa (Työterveyslaitoksen tiedote 6.3.2012

Mervi Hasun esitysaineisto 6.3.2012 vuosiseminaarissa (aineistolinkki sivulla: Vuosiseminaari – projektin tilanne).

Inno-Vointi-hanke

Sari Heinonen, johtava asiantuntija
etunimi.sukunimi@sitra.fi