archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

INNOSUOMI 07 käynnissä

INNOSUOMI-kilpailu etsii sekä teknisiä että palvelupuolen innovaatioita ja niiden yhdistelmiä osaavien ja luovien suomalaisyritysten joukosta.

Julkaistu

Kilpailuaikaa on 21.9.2007 asti

INNOSUOMI-kilpailu etsii sekä teknisiä että palvelupuolen innovaatioita ja niiden yhdistelmiä osaavien ja luovien suomalaisyritysten joukosta.

Aiempina vuosina palkitut yritykset ovat arvioineet hyötyneensä palkinnosta konkreettisella tavalla. Vuonna 2003 tehdyssä kyselytutkimuksessa yli puolet vuosina 2000–2002 INNOSUOMI-palkituista yrityksistä katsoi saaneensa innovaatiolleen lisää tunnettuutta markkinoilla, ja jopa neljännes uusia asiakkaita ja uusia tilauksia. Palkitun tuotteen osuus liikevaihdosta on edustanut lähes 60 prosenttia yrityksen liikevaihdosta, eli sillä on ollut merkittävä rooli liiketoiminnan kehitykselle.

Vuoden 2007 kilpailun teemana Innovaatiot ja ikä

INNOSUOMEN teemat vaihtelevat vuosittain. Kuluvan vuoden teemana on Innovaatiot ja ikä itsenäisen Suomen 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. INNOSUOMEN arvioijaraati odottaa korkeatasoisia palkintoehdotuksia kaikilta aloilta.

Palkintoehdokkaana voi olla yritys, yhteisö tai henkilö, jonka ideat, keksinnöt tai innovaatiot ovat merkittävästi edistäneet yritystoimintaa, yrittäjyyttä yleensä, keksintöjen markkinoille saattamista ja siten sellaisia tekijöitä kuin luovuutta, osaamista, yrittäjyyttä ja yhteistyötä Suomessa. Kilpailuehdotus voi olla joko tekninen tai palveluinnovaatio tai näiden yhdistelmä.

Maakunnallinen ja valtakunnallinen kilpailu

Samalla ehdotuksella voi osallistua ehdokkaaksi vain yhdessä maakunnassa. Palkintoehdotukset käsitellään luottamuksellisesti. Mikäli ehdotukseen liittyy teollisoikeudellista suojaamista, osallistuja on velvollinen huolehtimaan siitä itse. Maakunnista 1–3 ehdokasta pääsee jatkoon valtakunnallisiksi palkintoehdokkaiksi. Raatien jäsenet ja niiden asiantuntijat eivät voi osallistua ehdokkaaksi. Ehdotusten liitteet palautetaan vain erillisestäpyynnöstä.

Palkintoperusteina ovat mm.

  • idea, keksintö tai innovaatio on merkittävästi edistänyt yritystoimintaa
  • toiminta on edistänyt keksintöjen markkinoille saattamista
  • tuotteen tai palvelun innovatiivisuus ja saavutettu asiakashyöty
  • toiminnan jatkuvuus, tuotekehitys ja teknologian taso, työllisyyden edistäminen, alan kilpailutilanne

Toimi näin

Kilpailulomakkeet liitteineen tulee toimittaa 21.9. mennessä paikalliseen TE-keskukseen (Työvoima- ja elinkeinokeskus) tai INNOSUOMI-toimistoon. Lomake ja tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.innosuomi.fi »

Lisätietoja

TE-keskus, Keksintöasiamies
Puh. 010 191 4550 (vaihde)
www.te-keskus.fi »

INNOSUOMI-toimisto
Puh. (09) 6939 5308, (09) 6939 5239
www.innosuomi.fi »

Mistä on kyse?