archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Internet on merkittävä terveystiedon lähde

Suomalaisista Internetin käyttäjistä 62 % etsii terveystietoa internetistä. Terveyskirjasto.fi:n käyttäjistä suurin osa kokee kirjaston käytön helpoksi.

Julkaistu

Terveyskirjasto.fi auttaa lääkärikäyntiä harkitsevaa

Suomalaisista Internetin käyttäjistä 62 % etsii terveystietoa internetistä. Terveyskirjasto.fi:n käyttäjistä suurin osa kokee kirjaston käytön helpoksi. Verrattaessa Terveyskirjaston käyttäjiä muihin Internetin terveyslähteiden käyttäjiin, Terveyskirjastosta tieto löytyy myös paremmin. Monet kirjaston asiakkaista kokevat hyödyksi myös sen, että Terveyskirjasto neuvoo milloin itsehoito riittää ja milloin on tarve mennä lääkäriin. 

Helppokäyttöinen kirjasto  

Internetissä toimivan terveyskirjasto.fi-sivuston suosio on vankka. Joka päivä avataan 60 000 – 70 000 artikkelia, vuodessa yhteensä yli 20 miljoonaa. Kuukaudessa kirjastoon tehdään noin 800 000 erillistä käyntiä.  

Toukokuussa 2007 toteutetun Terveyskirjaston käyttäjäkyselyn (*) mukaan 95 % kyselyyn vastanneista kokee kirjaston käytön vähintään helpoksi. Kirjastossa vierailleista 40 % kokee löytäneensä etsimänsä tiedon erittäin hyvin ja vain 5 % ei löytänyt etsimäänsä tietoa. Vastaavat luvut markkinatutkimustoimisto TNS Radar Oy:n elokuussa toteuttamassa kontrollikyselyssä niille joille Terveyskirjasto ei ole tuttu (**), olivat 12 % (erittäin hyvin) ja 9 % (huonosti).  

Terveystieto vaikuttaa ja vakuuttaa  

Terveyskirjaston käyttäjistä 22 % kokee kirjaston tietojen vähentäneen merkittävästi heidän tarvettaan ottaa yhteyttä terveyskeskukseen. TNS Radar Oy:n tutkimuksen kontrolliryhmässä sama luku on 7 %. Vaikutus ei ole pelkästään yhteydenottoja vähentävä. Terveyskirjaston käyttäjistä 3,4 %:lla kirjaston tuottama tieto lisäsi merkittävästi tarvetta ottaa yhteyttä terveyskeskukseen kun muilla Internet-tiedon varassa olevilla tarve ottaa yhteyttä lisääntyi merkittävästi vain 0,5 %:lla.  

– Terveyskirjasto auttaa asiakkaita itsehoidossa antamalla luotettavan tiedon hetkellä jolloin sitä kipeimmin tarvitaan. Monet lääkäriin menoa harkitsevat kokevat hyödyksi sen, että Terveyskirjasto neuvoo myös milloin on tarve mennä lääkäriin. Tieto ohjaa asiakkaan omaa toimintaa ja tarpeettomat yhteydenotot terveyskeskuksiin vähenevät. Hoitoon ei ainakaan tietämättömyyttään tarvitse heti hakeutua vaan asiakas saa Terveyskirjastosta tukea arvioidakseen oman hoitonsa kiireellisyyttä. Joskus riittävän ajoissa toteutuva hoito voi pelastaa hengen, Kustannus Oy Duodecimin toimitusjohtaja Pekka Mustonen sanoo.  

Terveyskirjaston kivijalkana toimii jatkuvasti päivittyvä tietokanta: Lääkärikirja Duodecim. Kirjaston artikkeleihin lisätään päivitysten yhteydessä osioita sairauksien ennaltaehkäisystä sekä entistä tarkempia kuvauksia milloin hoitoon kannattaa hakeutua.  

– Tavoitteenamme on kehittää jatkuvasti päivittyvä ja kattava lääketieteellinen tietokantapalvelu. Lääkäreiden käyttämässä tietokannassa on yhteys vastaavaan Terveyskirjaston artikkeliin, jossa on sama viesti jo valmiiksi potilaalle ymmärrettävässä muodossa. Tieto voidaan tarvittaessa tulostaa asiakkaalle vastaanotolla kotihoidon tueksi, Mustonen jatkaa.    

Tiedon luotettavuus ja ymmärrettävyys tärkeintä  

Tärkeintä Internetin terveystiedossa on lähteen luotettavuus ja tiedon ymmärrettävyys. TNS Radar Oy:n tutkimuksen mukaan miehistä 47 % ja naisista 33 % kokevat kuitenkin luotettavan ja riippumattoman tiedon löytämisen Internetistä vaikeaksi. Naiset hakevat ensimmäiseksi tietoa internetistä kun taas miehet luottavat enemmän lääkäriin. Yli puolet (52 %) on etsinyt tietoa oman kotikuntansa terveyssivustoilta. Myös hakukoneita käytetään paljon, 40 % vastaajista hakee tiedon mieluiten Googlella tai muulla hakukoneella.  

Sitra tukee terveydenhuollon sähköisten palveluiden kehitystä  

Sitra tarjoaa Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ylläpitämän Terveyskirjaston sisällöt kaikkien kansalaisten käyttöön vuoden 2007 loppuun saakka. – Terveyskirjaston käyttö on osoittanut, että itsehoidolle on todellista kysyntää. Konkreettinen työkalu antaa mahdollisuuden luotettavan tiedon myötä ottaa aidosti ja aktiivisesti vastuuta omasta terveydestään. Olemme vakuuttuneita, että kansalaisille on annettava kaikki mahdollinen apu ja tuki näissä asioissa. Jatkossa on erityisen tärkeää että sisällöt integroidaan osaksi terveydenhuollon sähköisiä, interaktiivisia peruspalveluita, Sitran Terveydenhuollon ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi kertoo.

(*) Terveyskirjaston kysely toteutettiin terveyskirjasto.fi-sivuston www-lomakkeella. Toukokuussa 2007 toteutettuun kyselyyn vastasi 8602 ihmistä.  

(**) TNS Radar Oy:n tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten terveyteen liittyvää tiedonhakua Internetistä. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisesti TNS Gallup Forum -internetpaneelissa. Elokuussa 2007 toteutettuun tutkimukseen vastasi 1170 ihmistä.  

Lisätietoja

Terveyskirjasto
www.terveyskirjasto.fi

Kustannus Oy Duodecim
Toimitusjohtaja Pekka Mustonen puh. 050 595 9730, sähköposti etunimi.sukunimi@duodecim.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Viestintäpäällikkö Annakaisa Tavast puh. (09) 6188 5218, sähköposti etunimi.sukunimi@duodecim.fi  

Sitra
Terveydenhuollon ohjelma, ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi puh. (09) 6189 9440, sähköposti etunimi.sukunimi@sitra.fi
Terveydenhuollon ohjelman viestintä, Elina Antila, Kuule Oy puh. 040 548 3838, sähköposti etumini.sukunimi@kuule.fi

Mistä on kyse?