archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Intia-ilmiöön tarttuminen edellyttää Intian ymmärtämistä

Sitran julkistama Intia-ilmiö ja Suomi -raportti esittelee monipuolisesti Intia-ilmiön luonnetta ja mahdollisuuksia

Julkaistu

Tiedote 3.6.2005 

”Suomalaiset – ryhtykää toimeen! … Suomelle otollisia aloja olisivat telekommunikaation lisäksi paperiteollisuus sekä ympäristöteknologia.” Jairam Ramesh, Intian kongressipuolueen kansanedustaja Intia on monessa suhteessa globalisaatiokehityksen uusimman vaiheen keskiössä. Sinne siirtyy länsimaista yhä enemmän erityisesti tietotekniikka-alan palveluja ja suunnittelua. Intian osalta globalisaatio ei silti ole mikään yksisuuntainen ilmiö. Intia talous jatkaa kasvuaan nopeammin kuin oma taloutemme. Intialaiset uskovat omiin mahdollisuuksiinsa ja menestyvät intialaiset yritykset laajentavat toimintaansa ulkomaille, muun muassa Suomeen. Sitran julkistama Intia-ilmiö ja Suomi -raportti esittelee monipuolisesti Intia-ilmiön luonnetta ja niitä mahdollisuuksia, joita se tarjoaa suomalaisille. Selvityksessä kuvataan myös, mitä erilaiset kotimaiset toimijat ja keskeiset ulkomaiset tutkimuslaitokset ovat tekemässä Intian suhteen. – Intian tarjoamat suuret mahdollisuudet houkuttelevat monia suomalaisia, mutta Intian talous ja yhteiskunta tunnetaan yhä melko huonosti tai niistä on yksipuolinen kuva. Esimerkiksi puutteellinen kulttuuristen toimintatapojen tuntemus voi ajaa yhteishankkeita tai liikekumppanuuksia turhaan karille, Sitran Intia-ohjelmaa vetävä Vesa-Matti Lahti sanoo. Valtava Intia hahmottuu parhaiten, kun se paloitellaan moneksi Intiaksi. On tuotettava tarkempaa tietoa niistä toimialoista, osavaltioista ja kasvukeskuksista, joissa suomalaiset jo toimivat tai jotka olisivat suomalaisten kannalta kiinnostavia. Näin voidaan auttaa suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita menestymään paremmin yhteistyössään intialaisten kanssa. Kestävintä yhteistyötä ja liiketoimintaa syntyy silloin, kun siitä hyötyvät kumpikin osapuoli. Menestystä edesauttaa, jos Intiaan kanavoitavan yritystoiminnan hyödyt jakautuvat sekä Suomelle että Intialle. Intiassa lupaavat liiketoimintamahdollisuudet liittyvät muun muassa infrastruktuurin parantamiseen, terveydenhuoltoon tai ympäristöongelmien vähentämiseen. – Yhteistyön lisäämiseksi on tärkeää edistää suomalaisten ja intialaisten kontakteja ylipäänsä. Yritystoiminta on yksi tärkeimpiä kontaktimuotoja, mutta lisäksi tarvitaan opiskelijoiden ja eri alojen osaajien vaihto-ohjelmia, toimittajavierailuja sekä Intian nyky-yhteiskuntaan liittyvää tutkimusta ja opetusta, raportin toinen toimittaja Elina Grundström muistuttaa. Raportti on Sitran syksyllä 2004 käynnistämän Intia-ohjelman ensimmäinen taustaselvitys. Kirjan ovat toimittaneet toimittaja Elina Grundström ja tutkimuspäällikkö Vesa-Matti Lahti. Raportin muina kirjoittajina ovat olleet Jyrki Ali-Yrkkö, Anthony de Carvalho, Matias Möttölä, Paavo Suni ja Minna Säävälä. Julkistamistilaisuuden videointi on katsottavissa iltapäivällä 3.6. Sitran verkkosivuilta www.sitra.fi > Seminaarit verkossa.

Julkaisun tiedot:Intia-ilmiö ja Suomi. Sitran Intia-ohjelman taustaselvitys. Elina Grundstöm ja Vesa-Matti Lahti (toim.). Sitran raportteja 53. ISBN 951-37-4478-7, ISSN 1457-571X. Edita Prima Oy. Helsinki 2005. Raporttia voi tilata Sitrasta, sähköposti: julkaisut@sitra.fi.  Pdf-tiedosto löytyy Sitran verkkosivuilta kohdasta julkaisut. 

Mistä on kyse?