archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Intia ja kansainvälistymisen uudet tuulet

Intia-ohjelman tavoite tuottaa uutta tietoa Intiasta toteutuu kirjasarjassa <i>Suomalaisten Intiat</i>. Kirjasarjassa kuvataan suomalaisten yritysten kannalta tärkeitä toimialoja ja liiketoimintakulttuureja Intian eri osavaltioissa.

Julkaistu

Tiedote 3.10.2006

Sitran vuonna 2004 käynnistämän Intia-ohjelman toinen vaihe lähestyy loppuaan. Ohjelman tähänastinen tavoite tuottaa uutta tietoa Intiasta toteutuu hienosti nyt julkistetussa neljä kirjaa muodostavassa kirjasarjassa Suomalaisten Intiat. Kirjasarjassa Intia-ilmiö on pilkottu selkeiksi kokonaisuuksiksi, jotka kuvaavat suomalaisten yritysten kannalta tärkeitä toimialoja ja liiketoimintakulttuureja Intian eri osavaltioissa.

Elina Grundströmin Kiven ja raudan Intia käsittelee suomalaista teknologiavientiä ja Kalkutan seutua. Matias Möttölän Nokian Intia kuvaa telealaa ja Chennaita. Josetta Nousjoen It-alan Intian aiheena ovat tietotekniikkapalvelut ja Intian piilaakso Bangalore. Susanna Särkän Vaateostajan Intia käsittelee vaatetuontia ja Mumbaita.

Kirjoissa Intiaa on tarkasteltu pintaa syvemmältä. Samalla on pyritty välttämään tyypilliset Intiaan liitetyt yleistykset ja stereotypiat. Kirjojen keskeiset havainnot liittyvät kansainvälistymisen uusiin muotoihin.

Intiasta on tulossa tärkeä kansainvälistymisen paikka. Maa on laituri Afrikkaan ja moniin muihin maihin. Intiasta tuskin kuitenkaan tulee kaikkein merkittävintä suomalaisen viennin kohdemaata, vaikka tänä vuonna vienti Intiaan onkin selvässä kasvussa. Vuonna 2005 viennin osuus Suomen kokonaisviennistä oli vain 0,5 prosenttia kokonaisviennistä.

– Globalisaation luonne on muuttunut, ja se näkyy selkeimmin juuri Intiassa. Suomalaiset yhtiöt eivät enää vie, vaan ne kansainvälistyvät. Se voi olla vielä tärkeämpää kuin vienti, Elina Grundström sanoo.

Viennin, tuonnin ja tuotannon hämärtyneet erot näkyvät hyvin Intiassa toimivien suomalaisyritysten arkipäivässä. TietoEnator, Nokia, Ahlström, Metso Minerals, Luhta ja monet muut kirjoissa mainitut kansainväliset yritykset ovat etabloituneet ja perustaneet maahan uusia myyntiyhtiöitä ja tuotantolaitoksia.

Yritysten lisäksi myös Intia hyötyy yhteistyöstä. Suomalaisyritykset osallistuvat Intiassa muun muassa infrastruktuurin parantamiseen. Rakennushankkeiden myötä Intiaan siirtyy myös suomalaisia työtapoja.

Osaamisen ja kokemuksen vaihdossa tie on kaksisuuntainen.
– Intia-ohjelman tavoitteena on luoda sellaista yhteistyötä, josta sekä Suomi ja Intia hyötyvät. Suomalaisten kannattaa yhdistää intialaisten kanssa omat vahvuutensa ja osaamisensa, Intia-ohjelman vetäjä Vesa-Matti Lahti sanoo.

Pian alkava Intia-ohjelman kolmas vaihe keskittyykin vuoden 2007 aikana Suomen ja Intian välisen osaajavaihdon edistämiseen.

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Vesa-Matti Lahti, Sitran Intia-ohjelma
Puh. 050 387 3188
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Päätoimittaja Elina Grundström
Puh. 050 541 0479
etunimi.sukunimi@vihrealanka.fi

Toimittaja Matias Möttölä
Puh. 0400 131 380
matias@mottola.fi

Toimittaja Susanna Särkkä
Puh. 040 830 7166
etunimi.sukunimi@elisanet.fi

Toimittaja Josetta Nousjoki
Puh. 040 577 4773
josettam@hotmail.com

Materiaalia medialle

Julkaisuista on saatavilla painokelpoisia valokuvia. Jos tarvitset kuvia, ota yhteyttä Sitran viestintään: Jenni Sarolahti, 050 372 0828, etunimi.sukunimi@sitra.fi.

Julkistamistilaisuus videoidaan ja se löytyy seminaarin jälkeisenä päivänä osoitteesta www.sitra.fi/seminaarit »

Julkaisujen tiedot

Kiven ja raudan Intia. Elina Grundström. Valokuvat Susa Junnola. Sitra 276. Edita, Helsinki, 2006. ISBN 951-37-4826-X, ISSN 0785-8388 (Sitra).

Nokian Intia. Matias Möttölä. Valokuvat Jenni-Justiina Niemi. Sitra 277. Edita, Helsinki, 2006. ISBN 951-37-4827-8, ISSN 0785-8388 (Sitra).

Vaateostajan Intia. Susanna Särkkä. Valokuvat Susa Junnola. Sitra 278. Edita, Helsinki, 2006. ISBN 951-37-4828-6, ISSN 0785-8388 (Sitra).

It-alan Intia. Josetta Nousjoki. Valokuvat Jenni-Justiina Niemi. Sitra 279. Edita, Helsinki, 2006. ISBN 951-37-4829-4, ISSN 0785-8388 (Sitra).

Julkaisujen myynti

Edita-asiakaspalvelu ja kirjakaupat.
Yksittäisen kirjan hinta on 33,90 €, yhdessä 97,50 €.

Mistä on kyse?