archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Intia tarjoaa mahdollisuuksia innovaatiotoiminnan kehittämiselle

Sitran Intia-ohjelma julkisti raportin <i>New Geography of Innovation: India, Finland, Science and Technology</i>. Raportin kirjoittajaneet brittiläisen Demos- think tankin tutkijat painottavat Suomen ja Intian tiiviin yhteistyön merkitystä maamme innovaatiokyvyn lisäämisessä.

Julkaistu

Sitran Intia-ohjelma julkisti 12.12.2006 raportin New Geography of Innovation: India, Finland, Science and Technology. Raportin kirjoittajat, brittiläisen Demos- think tankin tutkijat painottavat Suomen ja Intian tiiviin yhteistyön merkitystä maamme innovaatiokyvyn lisäämisessä.

Raportin mukaan olemme siirtymässä aikaan, jossa korostuu innovaatioiden välinen globaali riippuvuus. Emme voi enää tarkastella vain yksittäisen maan omaa innovaatiokapasiteettia tai eri instituutioiden välisiä suhteita. Ne eivät yksin kerro, millainen innovaatiokyky maalla tulevaisuudessa on.

– Suomella on hyvin vähän yhteistyötä Intian kanssa verrattuna muihin kehittyneisiin maihin. Hyvä kansallinen innovaatiojärjestelmä ei yksin auta Suomea ymmärtämään Intian kasvun merkitystä. Menestyäkseen myös tulevaisuudessa Suomen on avattava ovensa maailmalle, raportin yksi kirjoittajista Paul Miller toteaa.

Intian ja Suomen välisissä yhteistyöhankkeissa tulisi keskittyä nimenomaan tiede- ja teknologiayhteistyöhön. Tämä edellyttää toimenpiteitä, joilla edistetään Intian kulttuurintuntemusta Suomessa ja Suomen kulttuurintuntemusta Intiassa.

Myös parempaa ja laajempaa verkostoitumista kaivataan: tarvitaan foorumeita, joilla intialaiset ja suomalaiset tieteentekijät, insinöörit ja yrittäjät voisivat tutustua toisiinsa. Yksittäisiä yhteistyöhankkeita tulee raportin mukaan tukea suoraan.

Intia on noussut keskiöön innovaatiotoiminnan uudessa maantiedossa. Esimerkiksi Intian tutkimus- ja kehitystoiminta on nousemassa maailman huipputasolle. Intian uusi asema ja osaaminen haastavat perinteiset innovaatiotoimijat, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia.

– Suomen tulisi nähdä Intia strategisena mahdollisuutena, ei uhkana. Mahdollisuuksiin tulee kuitenkin suhtautua realistisesti. Vaikka maa tuottaa uusia innovaatiomalleja, sillä on kuitenkin yhä ongelmia. Onnistunut yhteistyö edellyttää parempaa maiden välistä tietämystä, Intia-ohjelman vetäjä Vesa-Matti Lahti muistuttaa.

Tammikuussa käynnistyvä Intia-ohjelman kolmas vaihe keskittyy vuoden 2007 aikana Suomen ja Intian välisen osaajavaihdon edistämiseen.

Lisätietoja

Vesa-Matti Lahti, tutkimuspäällikkö, Sitran Intia-ohjelman vetäjä
Puh. 050 387 3188, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Julkaisun tiedot

The New Geography of Innovation: India, Finland, Science and Technology. Kirsten Bound, Charles Leadbeater, Paul Miller & James Wilsdon.
Sitran raportteja 71. ISBN 951-563-557-8 (nid.), ISSN 1457-571X (nid.),
ISBN 951-563-558-6 (URL:http://www.sitra.fi), ISSN 1457-5728 (URL:http://www.sitra.fi).

Lataa julkaisu pdf-muodossa (englanniksi) »
Raportin voi myös tilata Sitrasta, puhelin (09) 618 991, sähköposti julkaisut@sitra.fi.

Mistä on kyse?