archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Jätteestäkö uutta bisnestä?

Sitra järjestää 27. elokuuta Raumalla tapahtuman teollisista symbiooseista.

Julkaistu

Sitra järjestää 27. elokuuta Raumalla tapahtuman teollisista symbiooseista. Teollisissa symbiooseissa yritykset hyödyntävät toistensa ylijäämämateriaaleja. Symbiooseilla luodaan uutta liiketoimintaa, uusia työpaikkoja ja säästetään kustannuksia sekä ympäristöä.

Tapahtuma käsittää Teolliset symbioosit -työpajan ja huippuseminaarin. Seminaarissa pohditaan suomalaisen teollisuuden murrosta, älykästä luonnonvarojen käyttöä ja kartoitetaan tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. Aiheista alustavat huippupuhujat, kuten EK:n johtaja Leena Mörttinen, UPM:n johtaja Marko Janhunen, Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan johtaja Rami Aarikka ja Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski. Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck tuo kannustuksensa tilaisuuteen.

”Muutu tai kuihdu pois. Valitettavasti näin on. Yritysten pitää uskaltaa lähteä mukavuusalueiltaan, luopua toimialojensa perinteistä ja uudistaa liiketoiminta-ajatteluaan. Teollisissa symbiooseissa on kyse juuri ajattelun ja toiminnan uudistumisesta. Teolliset symbioosit on toimintamalli, jossa eri yritykset vaihtavat keskenään ylijäämäraaka-aineitaan, ja samalla syntyy uusia liiketoimintamalleja”, sanoo Sitran johtava asiantuntija Jyri Arponen.

”Meillä on materiaalien hyödyntämisessä valtavia mahdollisuuksia. Vaikka Suomessa kierrätetään paljon, merkittävää osaa teollisuuden sivuvirroista ei käytetä hyödyksi. Poltamme ja kuljetamme kaatopaikalle hyvää ja käyttökelpoista materiaalia, vaikka sen uudelleen käyttäminen olisi sekä rahan tekemisen että ympäristön kannalta parempi vaihtoehto”, Arponen sanoo.

Arponen vetää Sitrassa projektia, jonka tarkoituksena on edistää teollisten symbioosien toimintamallia Suomessa ja luoda yrityksille parempia lähtökohtia päästä niiden kautta avautuville kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille.

”Jätteenkäyttö on uusi kehityksen mittari. Yrityksillä, jotka hakevat aktiivisesti uusia kumppaneita ja luovat uutta liiketoimintaa toisen ylijäämällä, on uusiutumiskykyä ja selvästi muita enemmän mahdollisuuksia pärjätä tulevaisuudessa. Sijoitusten kannalta erityisen kiinnostavia kasvuyrityksiä ovat Crisolteqin kaltaiset symbiooseja mahdollistavat yritykset, jotka voivat löytää globaalin kasvun ekolokeroita ympäri maailmaa.”

Kokkolalainen Crisolteq ottaa talteen arvokkaita ainesosia kemianteollisuuden sivuvirroista, joilla se pystyy erottelemaan teollisia metalleja, joita ei voida muuten hyödyntää.

”Teollisissa symbiooseissa ekoloogisuus tuo kassavirtaa ja säästää luontoa. On Suomen etu, että teolliset symbioosit yleistyvät ja tulevaisuudessa kaatopaikat muuttuvat yrityspuistoiksi” Arponen sanoo.

Teollisia symbiooseja edistävä NISP-malli (National Industrial Symbiosis Program) käynnistyi Britanniassa 2003, ja nykyisin siinä on pelkästään Britanniassa mukana noin 15 000 organisaatiota. Teollisten symbioosien avulla saadaan vuodessa käytetyksi hyödyksi 9 miljoonaa tonnia jätettä, vähennettyä vaarallisten jätteiden määrää 400 000 tonnia, teollisuuden hiilipäästöjä 8 miljoonaa tonnia ja neitseellisten raaka-aineiden kulutusta 12 miljoonaa tonnia. NISP-mallia on alettu soveltaa muun muassa Brasiliassa, Kiinassa ja Belgiassa, mutta ei vielä yhdessäkään Pohjoismaassa.

”Rauman työpaja on alkusysäys uudelle teolliselle yhteistyölle. Teollisten symbioosien muodostaminen vie aikaa, mutta jo selvittäminen kannattaa koska se pakottaa yrityksiä miettimään materiaalinkäyttöään ja siihen liittyviä taloudellisia kysymyksiä uudelta kantilta”, sanoo Arponen.

Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Rauman kaupungin ja muiden Loura-alueen toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat Turun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Motiva ja UPM.

Median edustajat ovat tervetulleita Teolliset symbioosit -työpajan alkuun, lounaalle ja iltapäivän seminaariin. Työpajan työskentelyjaksoon toimittajat eivät voi osallistua yritysten liikesalaisuuksien suojaamiseksi.
Toimittajat voivat osallistua myös UPM:n tehdaskierrokselle.

Katso tapahtuman ohjelma täältä.

Lisätietoja:

Jyri Arponen, johtava asiantuntija, Sitra
puh. 040 766 2906
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Susanna Perko, johtava asiantuntija, Sitra
puh. 044 2737 580
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Mistä on kyse?