archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Julkiset innovaatiotoimijat tukevat yhdessä elinkeinoelämän uudistumista

Sitra, Tekes, VTT, Suomen Akatemia, Finnvera ja Finpro tekevät strategiatyötä lupaavien uusien liiketoiminta-alueiden kehityksen vauhdittamiseksi.

Julkaistu

Sitra, Tekes, VTT, Suomen Akatemia, Finnvera ja Finpro kehittävät uusia toimintamalleja Suomen kannalta lupaavien uusien liiketoiminta-alueiden kehityksen vauhdittamiseksi.

Suomen kansantalous käy läpi syvää rakennemuutosta. Talouden perinteisten avainyritysten kansainvälistyminen on synnyttänyt akuutin tarpeen kehittää uutta vientikykyistä yritystoimintaa. Tämä vaatii mahdollisimman hyvien toimintapuitteiden luomista kasvuhaluisille yrityksille ja uusille liiketoimintaekosysteemeille. Kansainvälisesti kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan laajentaminen tarjoaa kestävän ratkaisun Suomen työllisyys- ja talousongelmiin. 

Yritysten kilpailukyky riippuu myös niiden toimintaympäristön kilpailukyvystä. Tämän vuoksi uusien kasvuyritysten ja liiketoiminta-alueiden kehittyminen edellyttää yritysten ja julkishallinnon tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Julkiset toimijat voivat auttaa yrityksiä menestymään mm. kehittämällä uuden liiketoimintaekosysteemin yhteistyötä, infrastruuria, rahoitusta, osaamista ja sääntelypuitteita.

Tänä vuonna Finnvera, Sitra, Suomen Akatemia, Tekes ja VTT ovat tehneet yhdessä Suunta-strategiatyötä. Loppukesästä Finpro liittyi mukaan joukkoon. Suunta-työssä kehitetään uusia toimintamalleja Suomen kannalta lupaavien uusien liiketoiminta-alueiden kehityksen vauhdittamiseksi sekä täsmennetään eri toimijoiden rooleja, jotta julkisista voimavaroista saadaan paras kansantaloudellinen vaikuttavuus. Suunta-yhteistyö liittyy myös laajempaan Team Finland -toimintaan.

”Työn päätavoite on tukea Suomen elinkeinoelämän uudistumista”, pääjohtajat korostavat.

Viisi mahdollisuuksien teemaa

Suunta-yhteistyö kattaa viisi teemaa, joiden avulla kehitetään uutta toimintamallia kansainvälisesti kilpailukykyisten liiketoimintaekosysteemien kasvun edistämiseksi. Kolme liiketoiminta-alueisiin keskittyvää  teemaa ovat:

  • digitaalisuus teollisuuden uudistajana,
  • luonnonvarojen ja resurssitehokkuuden liiketoimintamahdollisuudet sekä
  • terveysteknologian liiketoimintamahdollisuudet.

Muut kaksi teemaa liittyvät uusien liiketoimintaekosysteemien kehittämisessä tarvittaviin toimintamalleihin sekä tuotteiden kaupallistamiseen ja kansainvälisille markkinoille pääsemiseen.

Kutakin teemaa on tarkoitus työstää eteenpäin käytännön kokeiluhankkeissa syksyn aikana. Kokeiluilla katsotaan, mikä toimii ja mikä ei, ja edetään sen mukaan. Esimerkiksi markkinoille viemisen teemassa pureudutaan kansainvälistymispalvelujen työstämiseen saumattomaksi kokonaisuudeksi. Digitaalisuus-teemassa on ensimmäisenä pöydällä Pilot Factory Finland eli teollisen internetin kokeilu- ja demonstraatioympäristö. Terveysteknologian liiketoimintamahdollisuuksien teemassa työstetään ensimmäisenä toimintamallia digitaalisen terveyden liiketoiminnan virtuaaliselle kehityskeskukselle.

Suunta-toiminnassa mukana olevat organisaatiot hyödyntävät yhteistyötä omalle toiminnalleen ja asiakkailleen parhaiten sopivalla tavalla. Kaikki eivät ole mukana kaikessa, mutta voivat huomioida toiminnan yhteisen ”suunnan” omassa toiminnassaan.

Mistä on kyse?