archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Jyväskylä pyrkii resurssiviisauden huipulle

Kaupunkilaiset, yritykset ja yhteisöt voivat osallistua ideoimalla luonnonvaroja säästäviä ratkaisuja, joista parhaita kokeillaan heti.

Julkaistu

Kaupunkilaiset, yritykset ja yhteisöt voivat osallistua ideoimalla luonnonvaroja säästäviä ratkaisuja, joista parhaita kokeillaan heti Jyväskylän alueella.

Roskaruokatapahtuma tekee resurssiviisautta tutuksi käytännössä: kaupunkilaiset ilmoittautuneet mukaan ennätyksellisen innokkaasti.

Luonnonvarojen hupeneminen ja kallistuminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisiksi seuraavien vuosikymmenten aikana. Jo nyt resurssien viisas käyttö on nousemassa kovaa vauhtia kansainväliseksi kilpailuvaltiksi. Jyväskylä varautuu kehitykseen etunojassa ja aloittaa Sitran kanssa yhteistyössä 3. huhtikuuta luonnonvarojen järkevään käyttöön liittyvän hankkeen Kohti resurssiviisautta. Sen tarkoituksena on edistää luonnonvarojen säästävää käyttöä, lisätä hyvinvointia ja vähentää haittoja ympäristölle yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Käytännössä se tarkoittaa kokeilujen ja pilottihankkeiden kautta edistettäviä kestäviä elämäntapoja, materiaalien tehokkaampaa kiertoa ja energiatehokkuutta.

Luonnonvarojen riittävyys ja kestävä käyttö ovat maailmanlaajuisia haasteita, joihin vastaaminen on myös Suomen tulevaisuutta rakentavan Sitran toiminnan keskiössä.

– Kaupungit ovat keskeisessä roolissa kestävän kehityksen jalkauttamisessa. Meiltä puuttuu tehokkaita ja kokonaisvaltaisia tapoja viedä kestävyyttä ja resurssitehokkuutta käytäntöön aluetasolla niin, että sen konkreettiset hyödyt niin yrityksille kuin asukkaille voidaan osoittaa. Sitra haluaa olla Jyväskylän kanssa kehittämässä sellaista toimintamallia, joka soveltuu kansalliseksi malliksi niin suuremmille kuin pienemmillekin, sanoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Jyväskyläläiset pääsevät hankkeeseen mukaan alusta lähtien. Hankkeen aloitusseminaarissa 3. huhtikuuta julkaistaan ideahaku, jossa etsitään parhaita keinoja toteuttaa resurssiviisautta käytännössä Jyväskylän seudulla. Asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen ideat voivat liittyä esimerkiksi asumiseen, liikenteeseen, ruokaan, energiaan, veteen tai jätteiden hyödyntämiseen. Lähtökohtana on, että idea säästää luonnonvarojen käyttöä. 15 parasta ideaa pääsee jatkojalostukseen, ne voivat saada Sitralta taloudellista tukea ja niitä kokeillaan käytännössä Jyväskylän alueella. Idean voi jättää Sitran verkkosivuille toukokuun 3. päivään mennessä.

– Jyväskylä on innolla mukana luonnonvaroja säästävän toiminnan ja resurssien viisaan käytön kehittämisessä. Erityisen merkittävää on, että kutsumme ideointiin ja toteutukseen mukaan asukkaita sekä järjestöjä ja yrityksiä. Kyse on koko Jyväskylän hyvinvoinnin edistämisestä ja hyvien mallien luomisesta muidenkin käyttöön, sanoo Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson.

Aloitusseminaarin jälkeen resurssiviisautta pilkotaan kaupunkilaisten pureskeltavaksi konkreettisella tavalla: Aren aukiolla tarjotaan kauppojen hävikkiruuasta tehtyä huippukokki Sami Sorvojan valmistamaa todellista roskaruokaa – ilmaiseksi. Jyväskyläläiset ovat ottaneet tapahtuman innolla vastaan, ja pelkästään Facebookissa siihen on ilmoittautunut yli 2000 ihmistä. Roskaruokaravintola on auki niin kauan kuin ruokaa riittää. Tapahtumasta vastaa markkinointitoimisto Måndag.

Ruoka on yksi hyvä esimerkki siitä, mitä resurssiviisaus tarkoittaa käytännössä. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen mukaan suomalaiset kotitaloudet heittävät pois keskimäärin 64 kiloa syömäkelpoista ruokaa vuodessa. Valtava määrä vettä, energiaa ja lannoitteita on kulunut aivan turhaan tämän ruuan tuottamiseen, ja kaatopaikalla ruokajäte aiheuttaa ilmastoa lämmittäviä metaanipäästöjä. Ruokajätteen vähentäminen on yksi parhaista keinoista vähentää ilmastopäästöjä ja parantaa resurssiviisautta.

Resurssiviisaus on resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi käsite ja tarkoittaa kykyä käyttää luonnonvaroja harkitusti hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Sitran ja Jyväskylän kaupungin yhteishankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jota voidaan soveltaa ympäri Suomea.

 

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija ja Kohti resurssiviisautta -hankkeen vetäjä Johanna Kirkinen,
puh: 040 186 7107
Kaupunginjohtaja Markku Andersson, Jyväskylän kaupunki, puh. 014 266 1501
Muutosjohtaja Risto Kortelainen, Jyväskylän kaupunki, puh. 050 522 8677
Kehitysjohtaja Timo Rusanen, Jyväskylän kaupunki, puh. 0400 989635 (2.4. alkaen)

Mistä on kyse?