uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Kansainvälinen tutkijaryhmä: Kestävä tulevaisuus koulutuksen tärkeimmäksi tehtäväksi

Yhteiskuntamme suurimmat haasteet ovat luonteeltaan monimutkaisia. Siksi koulujärjestelmämme tulisi tähdätä maailmankuvaa muuttavaan syväoppimiseen ja kasvattaa ihmisiä, joilla on kykyjä, taitoja ja asennetta tarttua niihin.

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Koulun roolia kestävän tulevaisuuden rakentajana tulee yhä vahvistaa, peräänkuuluttaa kansainvälinen tutkijaryhmä. Koulu on yhteiskuntamme keskeinen instituutio tulevaisuuden taitojen oppimiseen. Voisimme yhä useammin puhua koulu-instituution merkityksestä yhteiskuntamme uudistamisessa.

Sitran Education for a Changing World -tutkimusprojekti kokosi 15 suomalaista ja pohjoisamerikkalaista tutkijaa seuraavan tutkimuskysymyksen ääreen: Miten mahdollistamme oppilaiden, koulujen ja yhteisöjen kehittymisen uuden, kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntamallin rakennuspalikoiksi?

Tutkimushankkeen tuotoksena on hiljattain julkaistu koulutuksen tulevaisuutta käsittelevä kokoelmateos Sustainability, human well-being and the future of education. Yhteistyössä Palgrave Macmillanin kanssa kustannettu kirja nostaa keskusteluun huomioita koulutuksen tulevaisuudesta.

Taitoja tarttua viheliäisiin ongelmiin

Yhteiskuntamme suurimmat haasteet, ilmastonmuutos, eriarvioistuminen ja työn murros, ovat luonteeltaan monimutkaisia. Siksi koulujärjestelmämme tulisi tähdätä maailmankuvaa muuttavaan syväoppimiseen ja kasvattaa ihmisiä, joilla on kykyjä, taitoja ja asennetta tarttua haasteisiin.

Tulevaisuuden tärkeiksi taidoiksi nousevat luovuuden ja kriittisen ajattelun sekä viestintä- ja yhteistyötaitojen lisäksi empatia ja joustavuus. Tärkeässä roolissa on myös taito ja innostus jatkuvasti päivittää omaa osaamista.

”Kun tietoa, myös keskenään ristiriitaista sellaista, on valtavasti, parhaiten pärjäävät tiedon syntetisoijat eli he jotka osaavat poimia olennaisen ja yhdistellä tietoa”, kertoo kirjan toimittanut Justin W. Cook.

Koulut yhteistyöhön muiden organisaatioiden kanssa

Koulutusjärjestelmän tulisi olla yhteiskunnallisen kehityksen airut.

”Koulut voisivat hyödyntää yhä enemmän ympäröivää yhteiskuntaa resurssina omassa tekemisessä. Ilmiöpohjainen oppiminen antaa tähän hyviä mahdollisuuksia”, kommentoi Cook.

Myös yhteiskunnan muiden toimijoiden olisi hyvä lähentyä koulua, oli se sitten erilaisten yhteisten projektien muodossa tai käännetyssä mentoroinnissa, jossa lapset tai nuoret opettavat aikuisia.

Elinikäinen oppivelvollisuus kaikille?

Elämme ekologisesti kestämätöntä elämää. Jotta onnistuisimme siirtymässä kestävämpään yhteiskuntaan, tarvitsemme uusia taitoja ja ajattelua. Kun elämme entistä pidempään, tarvitsisimmeko elinikäisen oppivelvollisuuden, jolla varmistamme, jolla varmistamme, etteivät tietomme, taitomme ja asenteemme jää elämän varhaisina vuosina opitun varaan?

”On ongelma, että yhteiskunnallisessa keskustelussa usein viitataan siihen, että nuori sukupolvi on niin edistyksellistä, että he kyllä ratkaisevat ongelmamme. Tarvitaan myös aikuisväestön laajamittaista oppimista, jos pyrkimyksemme on elää kestävästi”, kommentoi Sitran strategiajohtaja Paula Laine.

Keskustelua koulutuksen tarkoituksesta ja arvoista

”Nykyinen kestämätön elämäntapamme vaatii arvojemme ja käsitystemme haastamista ja uudistamista. Kouluissa täytyy löytyä tilaa ja rohkeutta tällaiseen yhteiseen pohdintaan”, kommentoi Erkka Laininen koulutusalaan keskittyneestä OKKA-säätiöstä – yksi projektiin osallistuneista kirjoittajista

Usein yhteiskunnallisessa keskustelussa koulu nähdäänkin vastauksena kaikkeen.

”Pyrkiessämme muutokseen kouluissa, meillä täytyy olla realismia, kärsivällisyyttä ja ymmärrystä koulun toimintalogiikasta”, kommentoi Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan dosentti ja yliopistolehtori Jari Salminen, niin ikään yksi projektin tutkijoista.

Sustainability, Human Well-being and the Future of Education
ISBN 978-3-319-78580-6
Edited by: Cook, Justin W
Publisher: Palgrave Macmillan 2018
Lataa ilmainen e-kirja

Tutustu kirjan pääviesteihin kalvosetissä alla

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Sustainability, Human Well-being and the Future of Education from Sitra the Finnish Innovation Fund

 

Mistä on kyse?