archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kansallisen palveluväylän rakentaminen käynnistyy

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 19.11.2013 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisesta ja kansallisen Tietoviraston suunnittelun käynnistämisestä. Päätöksillä tähdätään yhteiskunnan digitalisaation nopeuttamiseen ja parannetaan mahdollisuuksia sähköisiin palveluihin liittyvän uuden liiketoiminnan syntymiselle.

Palveluarkkitehtuuri luo yhteisen pohjan ja perusrakenteen julkisen hallinnon sähköisten palvelujen kehittämiseen ja tietojärjestelmien väliseen tiedon vaihtoon. Näin voidaan kehittää laadukkaampia palveluja nopeammin ja pienemmin kustannuksin.

Palveluarkkitehtuurin keskeinen osa on kansallinen palveluväylä, jonka toteuttamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä Viron kanssa. Palveluväylä kehitetään Viron X-roadin pohjalta ja samoilla periaatteilla. Palveluväylä perustuu standardoituun tiedon välitykseen organisaatioiden välillä avoimilla rajapinnoilla ja avoimella lähdekoodilla. Tämä mahdollistaa aiempaa paremmin PK-yritysten osallistumisen julkisiin hankintoihin ja kehitystyön nopeutumisen. Tavoitteena on saada palveluväylä asteittain kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon käyttöön vuodesta 2015 alkaen.

Kokonaisuudessa luodaan myös uusi kansallinen sähköinen tunnistusmalli, jossa valtio takaa kansalaisen sähköisen identiteetin, ja varsinaisia tunnistusvälineitä voidaan tuottaa markkinaehtoisesti. Tarkoituksena on taata kansalaisille turvallinen sähköinen tunnistaminen ja kehittää markkinoiden toimintaa. Kansalaisten tietosuojan varmistamiseksi kehitetään palvelu, jossa kansalainen voi nähdä ja hallinnoida itseään koskevien tietojen välittymistä eri organisaatioiden välillä.

”Palveluväylän avulla monenlaiset tietojärjestelmät saadaan ”keskustelemaan” keskenään ja eri virastojen tietokannoissa olevan päällekkäisen tiedon säilytys vähenee, kun tiedot voidaan hakea alkuperäisestä lähteestään”, toteaa Antti Kivelä Sitrasta. ”Myös kansalaisille voidaan tarjota tulevaisuudessa parempia palveluita nykyistä joustavammin”, hän jatkaa.

Sitra edistää hankkeillaan laajaa yhteistyötä sekä yksityissektorin että julkishallinnon kesken. Sitran asiantuntijat osallistuvat Valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön työryhmiin.

Lisätietoja
Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttaminen alkaa (VM:n tiedote 21.11.2013)
ICT-johtaja, ylijohtaja Timo Valli, puh. 0295 530 340
Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas, puh. 0295 530 475
Erityisavustaja Elina Laavi, 040 708 2121

ICT2015

 

Mistä on kyse?