archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kansallisessa palveluarkkitehtuurissa hyvä huomioida myös avoin data

Julkaistu

Julkishallinnon datan avaaminen on edennyt Suomessa viime vuosina hyvin. Edelläkävijänä tässä on toiminut pääkaupunkiseudun avoimen datan palvelu Helsinki Region Infoshare (HRI).

Lähiaikoina Suomessa on tarkoitus ottaa konkreettisia askelia myös kansallisen palveluväylän osalta. Kansallinen palveluväylä on valtiovarainministeriön luotsaama tiedonvälityskonsepti, jossa eri toimintaympäristöjen palvelujen tarvitsema tieto on saatavilla avoimien rajapintojen yli kaikille tietoa tarvitseville palveluille.

Mitä palveluväylän käyttöönotto merkitsee avoimen datan ja HRI:n vinkkelistä? Tähän kysymykseen haettiin vastausta HRI:n ja Sitran toimeksiannosta vuoden 2014 lopulla tehdyssä esiselvityksessä, jonka toteutti Emobit Oy.

Selvityksessä on listattu ehdotuksia, joiden pohjalta on mahdollista parantaa HRI:n ja koko Suomen avoimen datan toimintaympäristöä ja tehdä avoimesta datasta houkuttelevampaa, löydettävämpää ja käyttökelpoisempaa. Selvityksessä todetaan, että tarvitaan laajempi avoimen datan palvelukokonaisuus, joka pitää sisällään nykyisin puuttuvia teknisiä komponentteja ja työkaluja, joiden avulla eri toimijat voisivat kytkeä avointa dataa osaksi kansallista palveluväylää.

Kuntien yhtenäiset ja sisällöltään yhteentoimivat paikkatiedon rajapinnat ovat yksi keskeisimmistä kehityskohteista kansalliseen palveluväylään liittyen. Lisäksi ehdotetaan, että julkishallinnon talousdatasta pitää tehdä avointa, ymmärrettävää ja vertailtavaa sekä hankinnoista seurattavampia ja läpinäkyvämpiä.

Emobit Oy hyödynsi työssä tausta-aineistoja, haastatteluja ja työpajan antia. Esiselvitys on tehty HRI:n ohjauksessa ja asiantuntijoiden arvioita hyödyntäen, mutta kaikista esiselvityksen kannoista, johtopäätöksistä ja ehdotuksista (kappale 5) vastaa Emobit Oy. Esiselvitys on vapaasti hyödynnettävissä.

Lisätiedot:
projektipäällikkö Tanja Lahti, Helsingin kaupunki, tanja.lahti@hel.fi
toimitusjohtaja Henri Ahti, Emobit Oy, henri.ahti@emobit.fi