archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kaupunginjohtajat perustivat ilmastoverkoston

Kuuden Suomen suurimman kaupungin kaupunginjohtajat perustivat kaupunginjohtajien ilmastoverkoston 15. helmikuuta pitämässään kokouksessa. Tavoitteena on, että useampi suomalainen kaupunki tunnistetaan kansainvälisenä suunnannäyttäjänä.

Kirjoittaja

Jukka Noponen

Julkaistu

Kuuden Suomen suurimman kaupungin kaupunginjohtajat perustivat kaupunginjohtajien ilmastoverkoston 15. helmikuuta pitämässään kokouksessa. Ajatuksena on kannustaa kaupunkeja toimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Tavoitteena on, että useampi suomalainen kaupunki tunnistetaan kansainvälisenä suunnannäyttäjänä.

Ilmastoverkoston perustajajäseninä ovat Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunginjohtajat. He kutsuvat jatkossa mukaan muita suuria kaupunkeja. Kahdesti vuodessa kokoontuva verkosto kutsuu pääministerin osallistujaksi tuleviin kokouksiinsa syksystä 2011 alkaen.

Ilmastoverkoston ensimmäinen puheenjohtaja on Tampereen pormestari Timo P. Nieminen. Ryhmän sihteerinä toimii Tampereen kaupungin ECO2-hankkeen tiimi. Kaupunginjohtajien yhteistyö ilmastoasioissa todettiin tarpeelliseksi ilmastonmuutoksen hillinnässä viime vuonna julkistetussa ERA17-toimintaohjelmassa. 

Verkosto etsii uusia keinoja vähähiiliseen kaupunkikehitykseen ja jakaa hyviä käytäntöjä. Yhteishankkeet voivat liittyä esimerkiksi uusiutuvan energian käytön lisäämiseen, rakennusten energiatehokkuusvaatimuksiin ja vähähiilisten autojen pysäköinnin helpotuksiin tai muihin vastaaviin konkreettisiin ilmastotekoihin. Ensimmäisistä yhteishankkeista päätetään verkoston seuraavassa kokouksessa viimeistään syksyllä.

Lisätietoja

Pormestari Timo P. Nieminen, puh. 0400 635 776 

Lue lisää ERA17-tiedotteesta »
Lue lisää Tampereen kaupungin tiedotteesta »

Ympäristöministeriö, Sitra ja Tekes valmistelivat vuonna 2010 asuntoministeri Jan Vapaavuoren ja laajan asiantuntijaryhmän kanssa kansallisen toimintaohjelman ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017. Siinä ehdotettiin, että suurimpien kaupunkien johtajat muodostavat suunnannäyttäjäverkoston, joka kannustaa kuntia hakemaan paikalliseen osaamiseen perustuvaa kilpailukykyä sekä kansallista ja kansainvälistä edelläkävijyyttä kestävien ja hiilivapaiden yhdyskuntien kehittämisessä.

Mistä on kyse?