archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kiihdyttämöstä vauhtia hyvinvointialan kasvuun ja vaikuttavuuteen

Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämö on suunnattu yrityksille ja järjestöille, jotka rakentavat suomalaista hyvinvointia – olipa haasteena nuorten syrjäytyminen, ikäihmisten yksinäisyys tai maahanmuuttajien kotouttaminen. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien vaikuttavuus- ja ansaintaosaamista, kasvua ja mahdollisuuksia hankkia ulkopuolista rahoitusta. Ensimmäiseen, maanantaina 12.10. alkavaan kiihdyttämöön on valittu yhteensä kymmenen vaikuttavuustoimijaa.

Julkaistu

Valtion ja kuntien talousongelmat heikentävät julkisten palveluiden saatavuutta, joten vaikuttaville palveluille on jatkossa entistä suurempi tarve. Erityisen huolestuttavia ovat edistävään ja ehkäisevään toimintaan kohdistuvat säästöt, sillä usein ne poikivat ongelmia ja kustannuksia jo muutamassa vuodessa.

”Jos suomalaisten hyvinvointia halutaan parantaa, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä yksityisten sijoittajien yhteistyötä kannattaa lisätä. Yksi keino tähän on vaikuttavuusinvestoiminen, jossa yksityinen pääoma rahoittaa toimintaa, jolla tavoitellaan myös yhteiskunnallista hyvää”, painottaa Sitran teemajohtaja Timo Lindholm.

Vaikuttavuus huippuunsa – siltoja sijoittajien suuntaan

”Kiihdyttämön avulla haluamme kehittää sellaisia hyvinvointialan yrityksiä ja järjestöjä, joiden toiminnan vaikuttavuus voidaan mitata ja todentaa. Tavoitteena on virittää vaikuttavuus huippuunsa”, kertoo koulutusohjelmasta Sitrassa vastaava neuvonantaja Heidi Humala.

Sitra järjestää kolme peräkkäistä Vaikuttavuuskiihdyttämöä, joista ensimmäinen alkaa maanantaina 12.10. Sen osallistujat valittiin Sitran ideakuulutuksen ja yhteistyökumppaneiden äskettäin toteuttamien kilpailujen pohjalta. Mukana ovat AtCare, Elffe, Innokampus, Kuka, Merikratos, Ohjaamo Tilke, Palveluksessa, Protekto, Team Planet ja Walter. (Uutisen lopusta löytyy lisätietoja osallistujista.)

Jokainen kiihdyttämö kestää noin kolme kuukautta ja jokaiseen valitaan kymmenen vaikuttavuustoimijaa eli yritystä tai järjestöä hyvinvointialalta. Koulutuksen ja yksilöllisen mentoroinnin painopisteet liittyvät vaikuttavuuden mallintamiseen ja mittaamiseen, kannattavan ansaintalogiikan rakentamiseen ja sitä kautta rahoitusvalmiuksien vahvistamiseen.

”Tärkeä kohderyhmämme ovat myös yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta kiinnostuneet sijoittajat, joiden suuntaan rakennamme siltoja: autamme sijoittajia tunnistamaan ja hyödyntämään vaikuttavuusinvestoimiseen liittyviä mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että yhteistyö poikii myös muutaman oikean sijoituksen”, Humala sanoo.

Koulutuksen sisällöistä ja mentoroinnista vastaavat Demos & Reaktor, Owal Group, Ramboll ja Suomen Säätiötilipalvelu.

Tukee vaikuttavuusinvestoimisen markkinoiden syntyä

Koulutusohjelma on osa Sitran työtä vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemin rakentamiseksi Suomeen. Vaikuttavuusinvestoiminen on maailmalla suosiotaan kasvattava uusi sijoitus- ja toimintamalli, jossa tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi myönteisiä ja mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Käsitteen alle mahtuu monenlaisia instrumentteja lainoista oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin. Malli soveltuu erityisesti hyvinvointia edistävään ja ongelmia ehkäisevään toimintaan. Julkista sektoria se auttaa siirtymään suoritteiden ostamisesta tulosten ostamiseen. Lisätietoja: www.sitra.fi/vaikuttavuusinvestoiminen

”Kiihdyttämö tukee vaikuttavuusinvestoimisen markkinan syntyä ja testaa samalla sitä, millainen on uuden sijoitusmallin potentiaali hyvinvointialan toimijoiden keskuudessa sekä suomalaisessa yhteiskunnassa yleensä”, Humala painottaa.

Ensi vuodelle suunniteltujen kahden kiihdyttämön sisältöä kehitetään saadun palautteen ja kokemusten pohjalta. Osallistujat niihin valitaan hakemuksen perusteella. Hakulomake ja -ohjeet julkistetaan Sitran verkkosivuilla joulukuun alkupuolella: www.sitra.fi/vaikuttavuuskiihdyttämö.

Ensimmäiseen Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistuvat yritykset ja järjestöt

AtCare Oy

  • parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta kehittämänsä VapaatAjat.fi-verkkopalvelun kautta

Elffe Oy

  • nuoret musiikin harrastajat tuovat iloa senioreille tarjoamalla heille mahdollisuuksia musiikista nauttimiseen ja auttamalla pienissä päivittäisissä askareissa

Innokampus Oy              

  • toiminta- ja tukiverkosto, joka aktivoi opiskelijoita ideoimaan, tuotteistamaan keksintöjä ja löytämään uudella tavalla opiskelu-, harjoittelu- ja työpaikkoja

Kuka Oy

  • parantaa tiedonvälityksen tasoa ja lisää yhteiskunnallisen keskustelun moniäänisyyttä median tarpeisiin kehittämällään asiantuntijatietokannalla     

Merikratos Oy

  • palveluita perheille, joiden elämä on solmukohdassa sekä tukea johtajuuteen rankoissa olosuhteissa toimiville organisaatioille

Ohjaamo Tilke Tmi

  • toimintaa lapsille ja nuorille työpajapäivistä pidempiin kurssikokonaisuuksiin, yhdistää luovia ja terapeuttisia taidemenetelmiä leikkiin ja lasten omaan maailmaan

Palveluksessa Oy

  • hoiva- ja asumispalveluja ikäihmisille ja erityistä tukea tarvitseville

Protekto Oy

  • strukturoituja menetelmiä, jotka vahvistavat lastensuojelun prosesseja ja lisäävät asiakkaiden osallisuutta sekä kuulluksi tulemista

Team Planet Oy               

  • harrastustoimintaa ja asiantuntemusta lasten ja nuorten hyväksi

Walter Ry

  • edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta Suomessa, erityisesti lasten ja nuorten parissa

Mistä on kyse?