archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kiinan ja Japanin yhteiskunnalliset murrokset ja tulevaisuuden haasteet

Sitran tuoreet julkaisut sukeltavat syvälle Kiinan ja Japanin yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen

Julkaistu

Sitran tuoreet julkaisut sukeltavat kahden kulttuurisesti rikkaan ja taloudellisesti mahtavan maan lähihistoriaan pohtien yhteiskunnallisia murroksia sekä tulevaisuuden haasteita niin yksilötasolta kuin globaalista perspektiivistäkin.      

Kiinan vaikeat valinnat – Yhteiskunnallisen murroksen tiellä  Linda Jakobson tarjoaa kirjassaan katsauksen Kiinan lähihistoriaan ja tulevaisuuden keskeisiin valintoihin. Siinä käsitellään Kiinan kommunistisen puolueen johtajien haasteita, kun he pyrkivät pitämään maan vakaana ja huolehtimaan talouskasvun jatkuvuudesta. Kirja käsittelee Kiinan yhteiskunnallisesta kehitystä sen jälkeen kun Deng Xiaoping avasi Kiinan ovet ja aloitti uudistuspolitiikkansa 1970-luvun lopussa. Sen seurauksena suuri määrä ihmisiä – ainakin 200 miljoonaa ihmistä – nousi köyhyydestä lyhyemmässä ajassa kuin koskaan aikaisemmin historiassa.     Kansalaisten elintason nousua seurasi elämän vapautuminen, kun heille suotiin entistä suurempi vapaus tehdä omaan elämään liittyviä päätöksiä. Jakobson paneutuu Kiinan ongelmakohtiin, muun muassa maaseudun ja kaupunkien väliseen syvään kuiluun, epätasa-arvon lisääntymiseen, korruptioon, mielivaltaan, työttömyyteen, finanssisektorin saneeraukseen, energian turvaamiseen sekä ympäristöongelmiin.  Millaisia teitä Kiina sitten mahdollisesti kulkee seuraavan kymmenen vuoden aikana? – Kiinan johdon kaikkein suurin haaste on poliittisten rakenteiden muuttaminen. Telekommunikaatiovallankumouksen seurauksena Kiinaa on tänä päivänä paljon vaikeampi hallita kuin 1980-luvulla. Tieto ulkomaailmasta kulkee syrjäseuduille asti. Maaseutuasukkaiden ei voida olettaa hyväksyvän loputtomiin historiallista osaansa sorrettuna kansanosana, Jakobson toteaa. Linda Jakobson toimii Ulkopoliittisen instituutin Kiina-ohjelman päällikkönä asemapaikkanaan Beijing.      

Kahdeksan pilven takaa – Japanin murros ja uusi nousu Japanin kärsittyä koko 1990-luvun kestäneestä talouslamasta ja apatiasta on maassa vuosituhannen vaihteen jälkeen käynnistynyt nopea talouden elpyminen ja moniulotteinen sisäinen muutosprosessi. – Japanin kykyä muuttua ja sopeutua uuteen on lännessä aina historiallisesti aliarvioitu, toteaa Tokiossa, Wasedan yliopistossa vierailevana tutkijana työskentelevä Teppo Turkki kirjassa Kahdeksan Pilven Takaa – Japanin murros ja uusi nousu.      Kirjassaan Turkki tarkastelee Japanin murrosta ja tulevaisuutta mm. sosiaalisten muutosten ja kaupunkiarkkitehtuurin, Japanin kansainvälisen aseman sekä ihmisten elämää määrittävän tradition ja yksilökeskeisen kulutuskulttuurin välisen jännitteen kautta. Ilmapiiri Japanissa on nyt rajusti muuttumassa. Muutos tulee heijastumaan Japanin kykyyn löytää paikkaansa niin globaalissa markkinassa kuin Aasian uudessa tulevaisuudessa. Japanilaisten on pohdittava tulevaisuuden yhteiskuntakehityksen vaihtoehtoja. Kilpaileva avoin markkinatalous, riisutumpi keskusvalta ja dereguloitu hallinto ovat tämän päivän japanilaisen poliittista retoriikkaa dominoivia avainsanoja. Kansalaisyhteiskunnan tasolla idealismiin ja vapaaehtoistyöhön kutsuva työ ja aktiviteetit vetävät puoleensa nuoria japanilaisia mutta samalla toisten nuorten elämään liittyy poliittinen näköalattomuus ja syvenevä henkinen pahoinvointi. Perinteinen perherakenne ja syntyvyys ovat romahtaneet. Japanilaiset naiset ja miehet etääntyvät nopeasti toisistaan. Turkin havaintojen mukaan japanilaiset näyttävät olevan matkalla kohti uutta arkea ja elämää, jota kuvaa vähentynyt halu uhrautua tai sitoutua vain työhön ja tuottamiseen, ryhmiin tai organisaatioihin. Menossa on hiljainen irtautuminen sosiaalisten verkostojen pakosta ja kontrollista sekä suuntautuminen kohti omaa toiveiden ja suunnitelmien horisonttia. Japanilaisen yhteiskunnan pinnan alla on jo pitkään omaksuttu ja haettu pienin askelin vaikutteita kansainvälisemmän ja demokraattisen kansalaisyhteiskunnan ja aidomman modernin yksilöllisyyden aineksista. Teppo Turkki työskentelee vierailevana tutkijana Wasedan yliopiston Research Institute of IT and Management -tutkimusyksikössä Tokiossa.  

Lisätietoja

Linda Jakobson, linda.jakobson@upi.fiia.com, 050 374 7601

Teppo Turkki, teppo@turkki.nu, 0500 506 810

Julkaisut

Linda Jakobson. Kiinan vaikeat valinnat – Yhteiskunnallisen murroksen tiellä. Sitra 273. ISBN 951-37-4448-5, ISSN 0785-8388. Edita Prima Oy, Helsinki 2005. Hinta 26 €.

Teppo Turkki. Kahdeksan pilven takaa – Japanin murros ja uusi nousu. Sitra 272. ISBN 951-37-4318-7, ISSN 0785-8388. Edita Prima Oy, Helsinki 2005. Hinta 26 €.

Julkaisujen myynti Edita-asiakaspalvelu ja kirjakaupat.     

Mistä on kyse?