archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kilpailutus: Asiantuntemusta vaikuttavuustoimijoiden kehittämiseen

Haemme kilpailutuksella kehittämis- ja hautomotoiminnan ammattilaisia yhteiskunnallisia haasteita ratkovien toimijoiden tueksi.

Julkaistu

Vaikuttavuusinvestoiminen (engl. Impact investing) on keino kanavoida yksityistä pääomaa mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä tuottaviin toimintoihin ja hankkeisiin ja lisätä samalla julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä. Sitran tavoitteena on pilotoida kyseistä sijoitus-, rahoitus- ja yhteistyömallia Suomessa ja rakentaa samalla toiminnan ekosysteemiä.

Osana tätä projektia haluamme kehittää hyvinvointia edistäviä ja yhteiskunnallisia haasteita ratkaisevia palveluntuottajia eli vaikuttavuustoimijoita (engl. Impact actors) entistä vaikuttavammiksi muutosagenteiksi yhteiskunnassamme ja tukea kannattavien, skaalautuvien ja yhteiskunnallisesti merkittävien innovaatioiden käyttöönottoa. Vaikuttavuustoimijat voivat olla joko yrityksiä, järjestöjä, yhdistyksiä tms. Lisäksi tavoitteenamme on luoda uudenlaisia kanavia vaikuttavuustoimijoiden ja sijoittajien välille.

Haemme nyt kilpailutuksella kehittämis- ja hautomotoiminnan ammattilaisia yhteiskunnallisia haasteita ratkovien toimijoiden tueksi. Etsimme inspiroivia sparraajia kanavoimaan osaamistaan yhteiskunnallisten ongelmien ehkäisemiseen ja ratkomiseen sekä luomaan uusia yhteistyömahdollisuuksia vaikuttavuusinvestoimisen periaatteiden mukaisesti.

Hankinnasta on julkaistu ilmoitus Hilma-portaalissa (www.hankintailmoitukset.fi) otsikolla ”Suomen itsenäisyyden juhlarahaston palveluhankita – asiantuntemusta vaikuttavuustoimijoiden kehittämiseen”. Tarjouksen on oltava perillä em. osoitteessa viimeistään 27.3. klo 16.00.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin. Lisätietoja kilpailutuksesta ja mahdollisten kysymysten toimittamisesta löytyy Hilma-portaalista em. osoitteesta.

Mistä on kyse?