archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

KIRA-talkoot: Rakennusmääräysten uudistamiseen kaivataan konkreettisia ehdotuksia

60 kiinteistö- ja rakennusalan vaikuttajaa ja asiantuntijaa kokoontui KIRA-talkoisiin kahdeksi päiväksi pohtimaan alan haasteita ja tulevaisuutta. Sitran Energiaohjelma oli mukana ja järjesti KIRA-talkoiden yhteydessä pyöreän pöydän keskustelun 28. tammikuuta 2010.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

60 kiinteistö- ja rakennusalan vaikuttajaa ja asiantuntijaa kokoontui KIRA-talkoisiin kahdeksi päiväksi pohtimaan alan haasteita ja tulevaisuutta. Sitran Energiaohjelma oli mukana ja järjesti KIRA-talkoiden yhteydessä pyöreän pöydän keskustelun 28. tammikuuta 2010.

Keskustelu rakentui Uudenmaan maakuntakaavan rakennemallien, Porvoon Skaftkärrin maankäyttömallien ja vuoden 2012 rakentamismääräysten pohdinnan ympärille.

Uudenmaan alue kasvaa voimakkaasti. Vuoteen 2035 mennessä uusia asukkaita tulee 300.000 ja uusia työpaikkoja lähes 200.000 lisää. Tämän aiheuttaman hiilijalanjäljen kasvun hallinta edellyttää mittavia investointeja rataverkostoon ja energiahuoltoon. KIRA-talkoot piti tärkeänä maankäytön tehokkuuden lisäämistä ja kaupunkiseutujen sekä erityisesti asemanseutujen yhdyskuntarakenteen tiivistämistä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Nykyisen mallin mukaan jatkaminen ei saanut lainkaan kannatusta.

– Sijainnin ohjausta tarvitaan, sillä henkilöliikenteen päästöt vaihtelevat huomattavasti sijainnista riippuen. Työ- ja kotimatkat vastaavat vain neljänneksestä liikkumisen päästöistä, muistutti kaavoituspäällikkö Pekka Normo Uudenmaan liitosta.

– Päästövähennysten aikaansaaminen edellyttää yhdyskuntasuunnittelijoiden ja energia-asiantuntijoiden saumatonta yhteistyötä. Nykyisin kaavoittajilta puuttuu työkaluja, joilla kaavoituksen päästövaikutuksia voidaan arvioida. Hiilitaselaskennasta pitäisikin tulevaisuudessa tehdä keskeinen kaavasuunnittelun väline ympäristövaikutusten arvioinnin tapaan, kannustaa ohjelmajohtaja Jukka Noponen Sitran Energiaohjelmasta. Porvoossa kehitetään parhaillaan uusia työkaluja energiatehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen kaavoituksessa.

– Edistyksellisellä säädösohjauksella on ratkaiseva merkitys rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa, totesi toimialajohtaja Jarek Kurnitski Sitran Energiaohjelmasta.
– Vuoden 2012 kokonaisenergiatarkastelu on välttämätön edellytys rakentamisen siirtymiselle lähes nollaenergiataloihin rakennusten energiatehokkuusdirektiivin vaatimana vuonna 2021.

KIRA-talkoiden mielestä Suomen kannattaa hakea säädösvalmistelulla ja kehityspanostuksilla kansainvälistä kilpailukykyä tulevissa nollaenergiataloratkaisuissa. Kuitenkin muistutettiin, että jos määräyksiä kiristetään, pitää asettaa vaatimukset lopputulokselle ja antaa markkinoiden hakea kustannustehokkaat ratkaisut vaatimusten saavuttamiseksi.

Kurnitski korosti, että kokonaisenergiatarkastelu rakentamisessa tulee tarkoittamaan vapaata kilpailua läpinäkyvillä pelisäännöillä. Vuonna 2012 samanaikainen energiatehokkuuden parantaminen ja rakentamiskustannusten aleneminen voi olla mahdollista. KIRA-talkoot näki tärkeänä, että korjausrakentamistakin aletaan ohjata rakentamismääräyksillä.Energiatehokkuutta kannattaa parantaa peruskorjausten ja -parannusten yhteydessä.

– Kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten pitää nyt haastaa ympäristöministeriö ja ehdottaa hyviä ratkaisuja, jotta 2012 rakennusmääräykset palvelisivat sekä kuluttajia että rakennusalaa energiatehokkuutta edistävällä tavalla, haastoi rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä. Lehtinen toivoo konkreettisia ehdotuksia määräysuudistusten valmistelun tueksi.

Lisätietoja

Jarek Kurnitski, toimialajohtaja, puh. 040 574 1870
Tuula Laitinen, yhteyspäällikkö, puh. 050 3738 601

sähköposti: etunimi.sukunimi@sitra.fi

Esitykset KIRA-talkoiden sivuilla »
KIRA-foorumi verkossa »

Mistä on kyse?