archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kirjaston kuljetuspalvelujen joukkoistaminen onnistui Jyväskylässä yli odotusten

Julkaistu

Jyväskylän kirjaston kirjojenkuljetuspalveluun ilmoittautui 140 vapaaehtoista kuljettajaa. Suurin osa palvelua kokeilleista asiakkaista haluaisi ottaa palvelun käyttöön ja 85 prosenttia suosittelisi sitä muille.

Sitran ja Jyväskylän kaupungin hankkeessa kirjastonkirjojen kuljetusten joukkoistamiseksi on saatu hyviä kokemuksia. Hankkeen aikana kirjojen vapaaehtoisiksi kuljettajiksi ilmoittautui yhteensä 140 kaupunkilaista ja kuljetuksia toteutui lähes sata. Hankkeeseen osallistuneista asiakkaista yli 60 prosenttia haluaisi ottaa palvelun käyttöön ja 85 prosenttia suosittelisi sitä yhdelle tai useammalle käyttäjäryhmälle, ilmenee asiakkaille tehdystä kyselystä. Kirjojenkuljetuspalvelua haluttiin suositella erityisesti vanhemmalle väestölle, haja-asutusalueen asukkaille ja ihmisille, joilla on vaikeuksia asioida kaupungilla.

Jyväskylän kirjastossa kokeiltiin 17.3. – 30.4. Kirjasto kotiin! -palvelua, jonka kautta kirjaston käyttäjät voivat tilata kirjat suoraan kotiinsa. Myös kirjojen palautus onnistui kuljetuspalvelun kautta ilmaiseksi. Kuljettajina toimivat kaupunkilaiset, jotka veivät kirjoja asiakkaille muun liikkumisensa ohessa, kun reitti oli heille sopiva.  Kokeilu oli osa Sitran ja Jyväskylän kaupungin Kohti resurssiviisautta hanketta, ja sen tavoitteena oli helpottaa ihmisten elämää, vähentää autoilua ja lisätä hyvinvointia.

”Vaikka palvelussa on vielä kehitettävää, kokeilu onnistui yli odotusten. Tämä oli lyhyt ja pienimuotoinen hanke, mutta se osoittaa joukkoistettujen kuljetusten suuren potentiaalin. Hankkeen kokemukset ja tulokset ovat vapaasti muiden toimijoiden, yritysten ja organisaatioiden käytettävissä ja toivommekin, että uudet toimijat innostuvat palvelusta ja lähtevät soveltamaan sitä omalla toimialallaan”, sanoo johtava asiantuntija Lari Rajantie Sitrasta.

Maailmalla joukkoistetut kuljetukset, englanniksi crowdshipping, yleistyvät kovaa vauhtia. Tukholmassa kuljetuspalvelu DHL on ottanut sen osaksi omaa palveluvalikoimaansa ja potentiaaliset kuljettajat haetaan mobiilisovelluksen avulla. Yhdysvalloissa Wal-Mart suunnittelee joukkoistettujen kuljetusten käyttämistä omissa tavarantoimituksissaan ja apteekkiketju Wallgreens kuljettaa jo flunssalääkkeet asiakkaalle toisten asiakkaiden avulla.

Yksi Jyväskylän kirjastohankkeen kiinnostavimmista tuloksista oli, että kokeiluasiakkaista noin puolet, 49 prosenttia, sanoi käyttävänsä kirjaston palveluja enemmän, jos kuljetuspalvelu olisi saatavilla. Kirjaston asiakkaat olisivat valmiita maksamaan kuljetuksista noin kaksi euroa, kuljettajat puolestaan haluaisivat palvelusta noin viiden euron korvauksen. Hankkeen aikana kuljettajat saivat palvelustaan keskimäärin kolmen euron korvauksen, mutta asiakkaalle kuljetus oli ilmainen.

”Kirjaston kannalta tämä oli hyvin mielenkiintoinen – ja aika työläs – hanke. Kokeiluvaiheessa palvelua ei ollut vielä muotoiltu loppuun ja automatisoitu, joten se työllisti henkilökuntaa ja sitä kehitettiin eteenpäin koko hankkeen ajan. Huomasimme, että kuljetuspalvelulle, erityisesti kirjojen palautuskuljetuksille, on selvästi tarvetta”, kertoo verkkopalvelusuunnittelija Juha Hälinen Jyväskylän kirjastosta.

Kokeilu keskittyi Jyväskylän pääkirjaston yhteyteen, ja 80 prosenttia kuljetuksista oli alle viiden kilometrin matkoja. Jokainen joukkoistettu kuljetus vähensi keskimäärin kolme autolla tehtyä ajokilometriä.  Noin 45 prosenttia kuljetuspalvelun asiakkaista kertoi, että olisi muussa tapauksessa käyttänyt kirjastokäyntiin autoa. Yhtä lukuun ottamatta kaikki hankkeeseen osallistuneet kuljettajat hoitivat kuljetukset pyörällä.

”Tavoite autoilun vähentämisestä toteutui, vaikka tässä vaiheessa säästöt ja niiden vaikutukset ovat pieniä. Jos palvelu oikeasti käynnistyy, kehittyy ja laajenee esimerkiksi pikkuliikkeisiin, verkkokauppoihin, apteekkeihin tai kirjastoihin, sillä voi olla merkittävät vaikutukset. Silloin nykyisillä liikennemäärillä voidaan hoitaa valtavan paljon enemmän kuljetuksia, mikä vähentää päästöjä, säästää luonnonvaroja ja selvää rahaa”, Rajantie sanoo.

Kuljetuspalvelujen asiakkaita palvelun kokeilemiseen motivoi halu helpottaa arkea ja kokeilla uutta.

”Tavaroiden kotiinkuljetukset ovat kovassa kasvussa verkkokaupan nousun ja esimerkiksi väestön ikääntymisen myötä. Samaan aikaan nykyiset toimijat joutuvat nostamaan hintoja ja käytännössä rajoittamaan palvelujensa kattavuutta, eli tarvitaan uusia ratkaisuja, joilla kuljetukset voidaan hoitaa kustannustehokkaasti ja ekologisesti, kuten kuljetusten joukkoistaminen. Esimerkiksi Jyväskylässä kirjojen kotiinkuljetuksia liikuntarajoitteisille voitaisiin palvelumme avulla kasvattaa nykyisestä jopa 20-kertaiseksi ilman kustannusten kasvua kaupungille”, sanoo hankkeen toteuttaneen Coreorient Oy:n toimitusjohtaja Harri Paloheimo. Hankkeessa joukkoistetut kuljetukset tehtiin PiggyBaggyn tavarakimppakyytipalvelun avulla, jota Coreorient  kehittää.

”Tarvetta tämänkaltaisille, joustaville, helpoille ja edullisille joukkoistetuille kuljetuspalveluille tuntuu olevan kovasti muutenkin, esimerkiksi kierrätettävän tavaran jälleenmyynnissä ja lähi- ja luomuruuan tilamyynnissä”, Paloheimo sanoo.

Kirjasto käsittelee kirjojen saatavuuden parantamista ja palvelun mahdollista jatkoa ensi viikolla.

Kirjasto kotiin! -hankkeen loppuraportti (pdf)

Lisätietoa:

Harri Paloheimo
toimitusjohtaja, Coreorient
p. 050 483 6388

Lari Rajantie
johtava asiantuntija, Sitra
p. 050 373 8609

Juha Hälinen
verkkopalvelusuunnittelija, Jyväskylän kirjasto
p. 014 266 4095

Mistä on kyse?