archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Korjausrakentamisen kilpailusta kehittämisrahaa neljälle ehdotukselle

Korjauspalvelujen tarjoajat innovoivat energiatehokkuutta ja asukasviihtyvyyttä parantavia ratkaisuja korjausrakentamisen kehittämisideoita etsineessä Tee parannus kilpailussa. Tekesin kumppaneineen järjestämä kilpailu kannusti yrityksiä etsimään uudenlaisia kumppanuuksia.

Julkaistu

Korjauspalvelujen tarjoajat innovoivat energiatehokkuutta ja asukasviihtyvyyttä parantavia ratkaisuja korjausrakentamisen kehittämisideoita etsineessä Tee parannus  kilpailussa. Tekesin kumppaneineen järjestämä kilpailu kannusti yrityksiä etsimään uudenlaisia kumppanuuksia.

Korjausrakentamisen palveluntarjoajille suunnatun Tee parannus -kilpailun tavoitteena oli luoda uusia, asiakaslähtöisiä liiketoimintamalleja erityisesti taloyhtiöiden remontteihin ja perusparanta-miseen. Huhtikuussa käynnistettyyn kilpailuun osallistui kaikkiaan 105 yritystä ja organisaatiota, joiden itsenäisesti muodostamat joukkueet jättivät 39 kilpailuehdotusta. Kukin neljästä palkitusta ryhmästä saa 50 000–100 000 euroa ehdotuksensa jatkokehittämiseen ja toteutukseen.

– Lähivuosina perusparannusten buumi pääsee vauhtiin toden teolla. Kilpailulla halusimme herättää alan yrityksiä kehittämään asiakastarpeista lähteviä palveluja, sanoo tuomaristoa johtanut Kari Hiltunen Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelmasta.

Aurinkoenergiaa hissikuilusta

Jos Koneen, Lahden Ovitekniikan ja Riihimäen Metallikalusteen kilpailuehdotus toteutuu suunnitelmien mukaan, kiinteistöjen ulkopuolelle asennettavien jälkiasennushissikuilujen seinäpinnat voidaan päällystää aurinkokeräimin jo vuoden kuluttua.

– Kuilujen seinät ovat tavallisesti betonia tai lasia, eikä pintaa hyödynnetä. Miksei hissikuilun seinäpintaa päällystettäisi aurinkopaneelein, jolloin auringon säteilyenergia saadaan talteen lämmittämään rakennuksen käyttö- tai lämmitysvettä? Tekniset ratkaisut ovat jo olemassa, ne on vain yhdistettävä kokonaisuudeksi ja mitattava koko järjestelmän energiantuotto ja -kulutus. Konseptina tämä on maailman ensimmäinen hissikokonaisuus, joka tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa, kertoo idean isä, projektipäällikkö Ari Hänninen Koneelta.

Palkituksi tulivat myös RealCasen, NCC Rakennuksen ja Ex Veteris Nova -yhdistyksen ehdotus putkiremontin aikaisesta asumis- ja palvelumoduulista, Vahanen yhtiöiden, Lonixin sekä Matti Sivusen ja Juho-Kusti Kajanderin Kiinteistöluotsi-niminen ehdotus sekä Ematorin, Silotekin ja Cuporin ehdotus tehdasvalmisteisista talotekniikkaelementeistä.

– Erityisesti ikääntyneet kärsivät putkiremonteista. Vaikka tontille tuotavan, siirreltävän asumis-moduulin ideaa on käytetty aiemminkin, räätälöityjen oheispalvelujen tarjoaminen sijaisasumisen osana on uutta. Palvelut parantavat yksittäisen asukkaan ja koko taloyhteisön asuinoloja ja mahdollistavat arjen turvallisen sujumisen, sanoo RealCase Oy:n toimitusjohtaja Marja Kallio.

Palkitussa Kiinteistöluotsi-ehdotuksessa rakennuksen LVI-järjestelmän energiatehokkuutta ja muun muassa sisäilman laatua valvoo älykäs sensorijärjestelmä. Ryhmän edustajan Matti Sivusen mukaan kyse on talotekniikka-automaation seuraavasta, kehittyneemmästä askeleesta.

– Sensorijärjestelmä hyödyntää kiinteistössä jo olevia talotekniikkajärjestelmiä ja valvoo talotekniikan kuntoa ja toimintaa. Valvonta mahdollistaa korjaustoimien onnistumisen arvioinnin ja myös vakuutustuotteen lisäämisen ratkaisuun: jos järjestelmä osoittaa talotekniikan vaativan korjauksia ennen arvioitua ajankohtaa, vakuutusyhtiö korvaa toimenpiteet, Sivunen kuvailee.

Ematorin, Silotekin ja Cuporin ehdotuksessa kehitetään tehdasvalmisteisia talotekniikka-elementtejä, joilla linjasaneerauksen kokonaistuottavuus ja laatu paranee. Räätälöitävissä elementeissä käytetään teolliseen valmistukseen soveltuvaa avointa kupariputkijärjestelmää.

– Muunneltavat elementit mahdollistavat talotekniikan reitityksen uuteen paikkaan: esimerkiksi rivitaloon voidaan asentaa vaakareitti verhokappaan. Olennaista on, että asiakkaalle tarjotaan putkiremontin kokonaispalvelu suunnittelusta valmiiseen remonttiin. Tehdasvalmisteisen elementin käyttö säästää aikaa ja rahaa, sanoo Ematorin toimitusjohtaja Juha Silovaara.

Yhden yrityksen osaaminen ei riitä

– Palkitut työt onnistuivat tuomaan eri alojen osaamista yhteen ja luomaan kehityskelpoisia, asiakasta hyödyttäviä konsepteja, joissa on paljon liiketoimintapotentiaalia. Kuten aina, valinta oli tässäkin kilpailussa vaikea. Taso oli kova, Tekesin Kari Hiltunen tiivistää.

Kilpailu on osa Tee parannus -ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää käyttäjälähtöistä korjausrakentamista ja energiatehokkuuden parantamista taloyhtiöissä. Ohjelman kumppaneita ovat Tekes, Sitra, ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT, LVI-talotekniikkateollisuus ry, Suomen Kiinteistöliitto, Rakennuslehti ja Suomen Asuntotietokeskus.

Lisätietoja kilpailusta

Kari Hiltunen, Rakennettu ympäristö -ohjelman päällikkö, Tekes, kari.hiltunen@tekes.fi, 010 60 55836
www.teeparannus.fi

Lisätietoja kilpailutöistä

Ari Hänninen, projektipäällikkö, Kone Oyj, ari.hanninen@kone.com,
puh. 020 475 3007
Marja Kallio, toimitusjohtaja, RealCase Oy, marja.kallio@realcase.fi,
puh. 040 570 1217
Juha Silovaara, toimitusjohtaja, Emator Oy, juha.silovaara@emator.fi,
puh. 0400 801 272
Matti Sivunen, matti.sivunen@tkk.fi, puh. 040 751 5710

Tee Parannus -ohjelman sivuille »

Mistä on kyse?