archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kotitalousvähennys saa laajaa kannatusta

Keskeiset eläkeläisjärjestöt toivovat, että hallitus toteuttaa Sitran ehdotuksen kotitalousreformista, joka huomioisi paremmin eläkeläisten tarpeet. Sitran ehdotuksessa kotitalouspalvelutyön verovähennysoikeutta kasvettaisiin 70 prosenttiin yli 75 vuotta täyttäneiden osalta. Eläkeliitto, Kansallinen senioriliitto ja Eläkkeensaajien keskusliitto näkevät uudistuksen tukevan mahdollisuutta asua kotona pitempään. Myös valtiosihteeri Martti Hetemäki uskoo, että muutoksella voitaisiin saavuttaa merkittäviä myönteisiä vaikutuksia.

Julkaistu

Kotitalousvähennyksen korvausprosentin korottaminen ja vanhusten hoitopalveluiden sisällyttäminen soveltuvin osin kotitalousvähennyksen piiriin on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Eläkeläisjärjestöt toivovat, että kirjauksen toimeenpanossa huomioitaisiin Sitran ehdotus 75 vuotta täyttäneiden kotitalouspalvelutyön verovähennysoikeuden kasvattamisesta 70 prosenttiin.

Eläkkeensaajien keskusliiton EKL ry:n puheenjohtaja Matti Hellstenin mukaan Sitran ehdottama kotitalousvähennysreformi mahdollistaisi yhä useamman vanhuksen laadukkaan ja pidemmän kotona asumisen.

Vanhuusväestön osuuden kasvu lisää myös yhteiskunnan palvelutarvetta ja näin myös kustannuspaineita. Ikäihmisten palveluista keskusteltiin Sitran järjestämässä Ikäihmisten palveluihin uutta virtaa -tilaisuudessa 3.6.

”Ehdotettu malli siirtäisi ja mahdollisesti poistaisi ikäihmisille suunnattujen kunnan järjestämisvastuun piiriin kuuluvien palveluiden tarvetta ja ehkäisisi näin ikääntymisestä aiheutuvaa kustannusten kasvua,” toteaa Sitran johtava asiantuntija Tuomo Melin.

Valtiovarainministeriön valtiosihteerin Martti Hetemäen mukaan hallitusohjelman kirjauksen soveltaminen käytäntöön on vielä auki, mutta tahtotilana on kannustaa ikäihmisten kotitalouspalveluiden käyttöä korotetulla kotitalousvähennyksellä.

”Jos kotitalousvähennyksen korotusta kohdennettaisiin erityisesti yli 75-vuotiaille, tällä voisi olla merkittäviä myönteisiä vaikutuksia. Mahdollisia hyötyjä ovat iäkkäiden ihmisten kotipalveluiden paraneminen, palvelumarkkinoiden luominen, matalan kynnyksen työpakkojen lisääntyminen ja palveluasumisen mahdollinen lykkääminen,” valtiosihteeri Hetemäki arvioi Sitran kotitalousvähennysmallia 3.6. tilaisuudessa.

Myös Eläkeliitto ry:n puheenjohtaja Hannes Manninen pitää Sitran ideoimaa kustannusneutraalia kotitalousvähennysmallia erinomaisena sosiaalisena innovaationa ja peräänkuuluttaa sen toimeenpanoa. Kotitalousvähennyksellä tuetaan ikäihmisten arkea, mutta se myös lisää työllisyyttä ja elvyttää paikallista taloutta.

”Kotitalousmalliin liitetty pienituloisille eläkeläisille suunnattava kotitaloustuki mahdollistaisi palveluiden hankinnat pienituloisille ja lisäten siten oikeudenmukaisuutta,” Manninen arvioi.

Sitran kehittämä Palvelutori-toimintamalli puolestaan helpottaisi vanhuksille suunnattujen palvelujen löytymistä. Palvelutori turvaa myös kuntalaisten mahdollisuuksia saada oikea-aikaista tietoa muun muassa kotitalousvähennyksen mahdollisuuksista ja kustannuksista asiakkaalle.

Sitran kotitalousvähennysreformi lyhyesti:

Kotitalousvähennysreformi on suunnattu 75 vuotta täyttäneille. Sitran mallissa kotitalouspalvelutyön verovähennysoikeutta kasvatettaisiin 70 prosenttiin. Lisäksi palvelujen ostoon annettaisiin enintään 1 200 euroa vuodessa tukea niille, joiden verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen. Kotitalousvähennys olisi pienituloisille suoran tuen ja verohuojennuksen yhdistelmä. Jos maksetut verot ovat vähennykseen oikeuttavaa summaa pienemmät, verovähennyksestä vähentämättä jääneen osan saisi suorana tukena. Tällöin kyseessä olisi rahallisella tuella täydennetty kotitalousvähennysmalli.

Tarkemmat tiedot mallista ja laskelmista on koottu Kotitalousvähennys arjen tukena -selvitykseen, jonka on toimittanut finanssineuvos Elina Pylkkänen valtiovarainministeriöstä.

Julkaisun tiedot:
Kotitalousvähennys arjen tukena
Elina Pylkkänen
Sitran selvityksiä 95

Mistä on kyse?