archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Koulujen tulevaisuuspäivä tarjoaa oppilaille uusia välineitä tulevaisuuden hahmottamiseen

Tulevaisuuspäivää vietetään ensimmäistä kertaa Suomen kouluissa 18.4.2018. Päivän aikana lapset ja nuoret pääsevät harjoittelemaan menetelmiä ja taitoja, joilla he voivat osallistua oman ja yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen.

Kirjoittaja

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Muuttuvassa, monimutkaistuvassa ja epävarmemmaksi käyvässä maailmassa me kaikki tarvitsemme henkilökohtaista ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä. Tätä voi kutsua tulevaisuuslukutaidoksi, joka tarkoittaa kykyä osata hyödyntää tulevaisuutta nykyhetkessä. Yksilöiden tulevaisuuslukutaito rakentaa pohjaa myös tulevaisuussuuntautuneen ajattelun hyödyntämiselle yhteiskunnassa laajemmin.

Tulevaisuuspäivä tarjoaa koululaisille ja lukiolaisille mahdollisuuden kehittää tulevaisuuslukutaitoa tekemällä tutkimusmatkoja vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Päivä on tarkoitettu kaikille oppilaitoksille alakouluista lukioihin ympäri Suomen. Teemapäivän tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten luottamusta siihen, että he pärjäävät minkälaisessa tulevaisuudessa tahansa – riippumatta siitä, minkälaisia nopeita ja yllättäviä muutoksia se tuo mukanaan.

Kouluille kootaan valmis materiaalipaketti

Tulevaisuuspäivän verkkosivuille osoitteeseen www.tulevaisuuspaiva.fi kootaan 29.3.2018 mennessä tarvittavat opettajan ohjeet, tehtävät ja materiaalipohjat vapaasti hyödynnettäväksi. Jokainen koulu tai luokka voi toteuttaa itsenäisesti oman Tulevaisuuspäivänsä omaan lukujärjestykseensä sopivana kokonaisuutena.

Opetusmateriaalit ja menetelmät pohjautuvat päivää koordinoivien Tulevaisuuskoulu ry:n ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen monipuoliseen kokemukseen lasten ja nuorten tulevaisuusajattelun kehittämisestä. Sisällöllisinä syötteinä materiaaleissa hyödynnetään Sitran megatrendejä ja visiota hyvinvoinnin seuraavasta erästä. Päivän toteuttamisessa tukevat myös Opetushallitus, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja Ohjausosuuskunta Ote.

Lisätietoja:

Mistä on kyse?