archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kouvolan seudun vesihuoltoon esitetään alueellista palveluyksikköä

Sitran Ympäristöohjelma on ollut valmistelemassa uusimuotoista tilaaja-tuottajamallia Kouvolan seudun kuntien vesihuoltoon. Esiselvitys asiasta valmistui.

Julkaistu

Sitran Ympäristöohjelma on ollut mukana valmistelemassa uusimuotoista tilaaja-tuottajamallia Kouvolan seudun kuntien vesihuollon järjestämistä varten. Tätä koskeva esiselvitys on juuri valmistunut. Valmisteltu operointimalli saattaa synnyttää alueen vesihuoltoon vahvan ylikunnallisen toimijan. Seuraavaksi asia etenee kuntien päätöksentekoon.

Esiselvityksessä kuvataan, kuinka Kouvolan seudun vesihuoltopalveluita voitaisiin parhaiten ylläpitää ja kehittää yhdessä alueellisesti toimivassa palveluyksikössä. Sitran Ympäristöohjelman johtaja Jukka Noponen korostaa, että nyt ollaan kehittämässä kunnalliseen vesihuoltoon uutta tilaaja-tuottajamallia, jossa vesihuollon palvelutoiminta ja omistaminen eriytetään. Omistaminen ja päätöksenteko säilyvät kunnilla, samoin palveluiden hinnoittelu ja asiakassuhde. Palvelujen tuottaminen kilpailutettaisiin alan yrityksillä määräaikaisin sopimuksin. Noposen mukaan mallissa tavoitellaan mittakaavaetuun perustuvia säästöjä palvelujen tuottamisessa. Lisäämällä kuntien yhteisiä hankintoja saavutetaan säästöjä myös investoinneissa.

Vesihuollon seudulliseen järjestämiseen ja yksikkökoon suurentamiseen kohdistuu Suomessa kasvavia paineita. Ammattitaitoisen henkilökunnan puute kärjistyy lähivuosina. Myös kehittämistoiminnan tarve lisääntyy laadullisten vaatimusten sekä laitosten ja verkostojen saneeraustarpeen kasvaessa. Vesihuoltoalalla on siten tarvetta uusien toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Lisätietoja

Työryhmän puheenjohtaja, tekninen johtaja Antti Laherto, Elimäen kunta
Puh. (05) 779 0224, 0400 254 793

Ohjelmajohtaja Jukka Noponen, Sitran Ympäristöohjelma
Puh. 040 587 4323

Lue alueellisen palveluyksikön esiselvitystä koskeva kuntien
tiedote (pdf) »

Lue esiselvitys (pdf) »

Mistä on kyse?