archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kuntasektorille valtakunnalliset palvelukeskukset

Sitra ehdottaa, että kuntien ja kuntayhtymien tietotekniikka- sekä henkilöstö- ja taloushallintopalvelut organisoidaan kuntien omistamiin palvelukeskuksiin. Toinen yhtiöistä hoitaa keskitetysti kuntien tietotekniikkaa ja sähköisten palvelujen kehittämistä. Toinen kehittää talous-ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä johdon raportointia

Julkaistu

Sitra ehdottaa, että kuntien ja kuntayhtymien tietotekniikka- sekä henkilöstö- ja taloushallintopalvelut organisoidaan kuntien omistamiin palvelukeskuksiin. Toinen yhtiöistä hoitaa keskitetysti kuntien tietotekniikkaa ja sähköisten palvelujen kehittämistä. Toinen kehittää talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä johdon raportointia.

Sitra on edennyt alkuvuoden aikana yhteistyössä yli 20 kunnan ja kuntayhtymän sekä Kuntaliiton ja valtion kanssa niin pitkälle, että palvelukeskuksia suunnitelleella ryhmällä on tarjota liiketoimintasuunnitelmat kahta valtakunnallista palvelukeskusta varten.

Kuntien tukitoimintojen uudelleenjärjestely mahdollistaa resurssien ohjaamisen hallinnosta hoivatyöhön ja muihin ydintoimintoihin.

Kuntaohjelma järjestää 1.10.2009 Finlandia-talolla kuntien virkamies- ja luottamushenkilöjohdolle sekä keskeisille kunta-alan vaikuttajille ja asiantuntijoille seminaarin, jossa esitellään palvelukeskuksia.

Katso seminaarin esitykset ja webcast.

Järjestelmäviidakosta yhteiseen kehittämiseen

Tietotekniikan palvelukeskus tarjoaa yhteisen, avoimien rajapintojen integraatioalustan, jonka kautta kuntien ja kuntayhtymien tietojärjestelmät pystyvät keskustelemaan keskenään. Alustaan voi liittää paitsi aiemmin ostettuja ratkaisuja myös uusia kunnan omia tai yhteisiä palveluja. Palvelukeskuksella on yksittäistä kuntaa parempi ostovoima ja neuvotteluasema hankintoja tehdessä. Palvelukeskus antaa kunnille keskitetysti myös käyttö- ja kehitystukea.

Tukitoimintojen keskittäminen palvelukeskuksiin parantaa palvelujen laatua ja hillitsee kustannusten nousua. Tavoitteena on tukea prosessien ja tietojärjestelmien uudistamista, mikä tekee mahdolliseksi sähköisen asioinnin kehittämisen. Kuntien päällekkäinen työ vähenee ja yksittäisen kunnan tietotekniikan järjestäminen helpottuu.

Yhdenmukaisella raportoinnilla vertailtavaa tietoa

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suurin hyöty tulee olemaan yhtenäisen ja laadukkaan tiedon tuottaminen kuntien menoista ja tuloista kuntien suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi, esimerkkinä johdon raportointipalvelut.

Laadukkaat, vertailukelpoiset ja ajankohtaiset tiedot ja ennusteet kuntien taloudesta ja toiminnasta auttavat muodostamaan kokonaiskuvan kunnan tilanteesta. Palvelukeskuksen tuomat mittakaavaedut, hyvien käytäntöjen kehittäminen ja hallinnon keventymisen tuomat kustannussäästöt vapauttavat resursseja kunnan ydintoimintoihin.

Neuvottelut alkavat

Perustettavat osakeyhtiöt ovat sataprosenttisesti kuntien omistuksessa. Kukin kunta maksaa osakkuudestaan asukasluvun mukaisen euromäärän, suuruudeltaan 1-2 euroa/asukas. Mukaantulo on täysin vapaaehtoista, ja myös kuntaosakkaat voivat halunsa mukaan ostaa palveluita suoraan muilta palveluntuottajilta.

Nyt liiketoimintasuunnitelmien pohjalta alkavat neuvottelut, joissa kunta- ja kuntayhtymäkohtaisesti neuvotellaan liittymisestä ensi vuoden keväällä perustettaviin yhtiöihin. Kunnat voivat vastata Sitran kutsuun lokakuun loppuun mennessä. Neuvottelujakson pituudeksi on arvioitu kuusi kuukautta.

Sitra on neuvotellut alustavasti rahoittajien kanssa yhtiön pääomittamisesta. Sitra myös toimii kuntien omistaman yhtiön kumppanina. Palvelukeskusten sijainnista, henkilökunnasta samoin kuin esimerkiksi hallituksen kokoonpanosta päättävät yhdessä yhtiöön perustajaosakkaiksi mukaan lähtevät kunnat.

Palvelukeskusten toteutuksessa huomioidaan koordinaatio valtiovarainministeriön 20 suurimman kunnan palveluiden tuottavuusohjelman sekä sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma) kanssa.

Palvelukeskuksien liiketoimintasuunnitelmien valmistelussa mukana olleet kunnat ja kuntayhtymät ovat: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Imatra, Jyväskylä, Jämsä, Kaarina, Kajaani, Kotka, Kouvola, Kuopio, Kuusamo, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pello, Raasepori, Raisio, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa, ja Vantaa

Lisätietoja

Toimialajohtaja Kimmo Haahkola
Puh. 050 380 8603, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Kehitysjohtaja Kari-Mikael Markkanen
Puh. 040 552 9534, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Ohjelmajohtaja Antti Kivelä
Puh. 040 482 7435, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Viestintäpäällikkö Johanna Pellinen
Puh. 040 561 2551, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Lisätietoja antavat myös 1.10.2009 seminaarin kommenttipuheenvuorojen käyttäjät:

Tietohallinnon kommenttipuheenvuorot:
Teppo Sulonen, tietohallintojohtaja, Tampereen kaupunki
Markku Lumio, kaupunginjohtaja, Vaasan kaupunki

Talous- ja henkilöstöhallinnon puheenvuoro:
Ari Mäkinen, talousjohtaja, Turun kaupunki
Heikki Nuutinen, talousjohtaja, Kuopion kaupunki

Lisätietoja hankkeesta ja neuvottelujen etenemisestä myös osoitteessa
www.sitra.fi/kunta