archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kuusi suurinta kaupunkia haluaa nousta ilmastopolitiikan kärkeen

Suomen kuusi suurinta kaupunkia antoivat keskiviikkona yhteisen ilmastokannanoton. Näin ne tarttuivat nopeasti ERA17-ohjelman heittämään haasteeseen. Kun kuusi suurinta alkaa toimia, Suomi liikahtaa oikeaan suuntaan.

Kirjoittaja

Jukka Noponen

Julkaistu

Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat:

Kaupunkien on noustava ilmastopolitiikan kärkeen

Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Turun ja Oulun kaupunginjohtajat antoivat keskiviikkona yhteisen ilmastokannanoton kokouksessaan Helsingin Vanhalla Raatihuoneella. Kannanotossa korostetaan kaupunkien vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnassa ja esitetään kuusi konkreettista ilmastoaloitetta, joita suurimmat kaupungit aikovat yhteistyössä edistää.

Aloitteet liittyvät rakentamiseen, kaupunkilaisten ilmastotekojen tukemiseen sekä kaupunkien omaan toiminnan kehittämiseen. Kaupunginjohtajat päättivät viedä eteenpäin seuraavia yhteisiä ilmastotekoja:

  • energiaviisaan rakentamisen tiekartan laatimista kuhunkin kaupunkiin, 
  • rakentamisen ohjauksen ja rakennusvalvonnan kehittämistä energianeuvonnan ja laadunohjauksen suuntaan,
  • ilmastoneuvonnan kehittämistä ja asukkaiden ilmastotekojen tukemista kaupunkien yhteisprojektilla,
  • ekotukihenkilöiden nimeämistä työpaikoille,
  • matkustustarpeen vähentämistä ottamalla käyttöön videoneuvottelut sekä
  • budjetoinnin ilmastovaikutusten arviointia.

– On erinomaista, että Suomen suurimmat kaupungit tarttuivat näin nopeasti ERA17-ohjelman haasteeseen. Kuten kaupunginjohtajat toteavat, kun kuusi suurinta alkaa toimia, Suomi liikahtaa oikeaan suuntaan, toteaa johtaja Jukka Noponen Sitran Energiaohjelmasta.

Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat perustivat Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston viime keväänä. Aloite kaupunginjohtajien ilmastoverkoston perustamisesta tuli Sitralta ja se sisältyy ympäristöministeriön, Tekesin ja Sitran tekemään ERA17-ohjelmaan. Verkoston tarkoituksena on edistää EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttamista ja ekotehokasta kaupunkikehitystä. Verkoston avulla nostetaan esille uusia aloitteita, lisätään yhteistyötä ja levitetään hyviä käytäntöjä suurten kaupunkien kesken.

Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston muodostavat Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Oulun kaupunginjohtajat sekä Tampereen pormestari. Verkoston puheenjohtajana toimii Tampereen pormestari Timo P. Nieminen.

Liitteenä on kaupunginjohtajien ilmastokannanotto sekä lisätietoa siinä esitetystä aloitteista ja ilmastoverkostosta

Lisätiedot

Tampereen pormestari Timo P. Nieminen, puh. 0400 780 866
Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston sihteeri Pauli Välimäki, puh 040 801 6035  

Lue lisää kuuden suurimman kaupungin yhteisestä tiedotteesta »
Lue lisää ERA17-verkkosivuilta »