archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Lähes puolet suomalaisista arvioi Suomen terveydenhuollon ja sairaanhoidon huonontuneen

Terveydenhuoltoon tyytyväisten osuus on laskenut Suomessa. Lähes puolet arvioi terveydenhuollon heikentyneen viime vuosina. Valtaosa vastaavista arvioi myös terveydenhuollon palvelut epätasa-arvoisiksi. Tiedot ilmenevät TNS Gallupin toukokuussa tekemästä Terveydenhuoltobarometrista, jonka tiedot kerättiin valtakunnallisesti edustavan, Internet-pohjaisen paneelin avulla.

Julkaistu

Terveydenhuoltoon tyytyväisten osuus on laskenut Suomessa. Lähes puolet arvioi terveydenhuollon heikentyneen viime vuosina. Valtaosa vastaavista arvioi myös terveydenhuollon palvelut epätasa-arvoisiksi. Tiedot ilmenevät TNS Gallupin toukokuussa tekemästä Terveydenhuoltobarometrista, jonka tiedot kerättiin valtakunnallisesti edustavan, Internet-pohjaisen paneelin avulla.

Nyt kolmannen kerran toteutetun Terveydenhuoltobarometrin tavoitteena on selvittää suomalaisten näkemyksiä terveydenhuoltoon ja sairaanhoitoon liittyvistä asioista. Barometrissa suomalaisten mielipiteitä kartoitetaan vastaajien hoidon tasa-arvoisuuden, omakohtaisten kokemusten sekä yhteiskunnan panostuksen riittävyyden kautta. Tutkimuksen ovat tilanneet Lääketietokeskus, AstraZeneca Oy, MSD Finland Oy ja Sitra.

Laatuun luotetaan, tulevaisuus huolestuttaa

Suomalaiset kokevat nykyisen terveydenhuollon ja sairaanhoidon laadun korkeaksi, mutta tulevaisuus huolestuttaa. Valtaosa vastaajista arvioi terveydenhuollon palvelut epätasa-arvoisiksi – saatavuuden ja tason katsotaan vaihtelevan asuinpaikan, maksukyvyn ja palvelun tuottajan mukaan. Julkisia palveluja käyttävien ei myöskään uskota saavan yhtä hyvää hoitoa kuin yksityisiä palveluja käyttävien.

Suomalaiset suhtautuvat varsin kriittisesti yhteiskunnan panostukseen terveyden- ja sairaanhoidossa. Kaksi kolmasosaa vastaajista on sitä mieltä, ettei terveydenhuoltoon käytetä riittävästi verorahoja. Erityisen tyytymättömiä ollaan hoitohenkilöstön määrään, mutta yhteiskunnan toivotaan panostavan enemmän myös hoitotoimenpiteistä ja lääkkeistä aiheutuviin kustannuksiin. Tasokkaamman hoidon toivossa kuusi kymmenestä tutkimukseen vastanneesta olisi valmis lisäämään terveydenhuollon ja sairaanhoidon omavastuuosuuttaan.
 
– Terveydenhuollon kehittäminen edellyttää nyt kokonaan uusia lähestymistapoja. Ratkaisu ei voi olla pelkästään henkilöstön ja rahan lisäys, sillä niitä meillä ei tule olemaan riittävästi, jos muuta ei tehdä. Laadukkaiden ja asiakaslähtöisten palveluiden ylläpito edellyttää myös terveydenhuollon eri osapuolten tehtävien ja vastuiden sekä asetettavien priorisointien ennakkoluulotonta tuulettamista, Sitran Terveydenhuollon ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi sanoo.

Terveystietoa saa helposti, lääkärille pääsee huonosti

Tyytyväisimpiä kansalaiset ovat terveystiedon saatavuuteen, tyytymättömimpiä lääkärille pääsyyn sekä mahdollisuuteen saada tietoa eri hoitovaihtoehdoista.  

Terveyteen liittyvien tietolähteiden käytössä ja kokemuksessa sähköisen asioinnin palveluihin ei tapahtunut juuri muutosta aikaisempaan tutkimuskierrokseen verrattuna. Internet on edelleen suomalaisille toiseksi tärkein terveystiedon lähde terveydenhuollon ammattilaisten jälkeen. Myös Internetin kautta tarjottavia palveluita, kuten ajanvarausta, omien potilastietojen katsomista, tutkimustulosten saamista sekä sähköisten lomakkeiden käyttöä toivoo yli 70 prosenttia vastaajista. Kuitenkin vain pieni osa kyselyyn vastanneista oli käyttänyt terveydenhuollon Internet-palveluita, sillä niitä ei ole vielä kovin laajasti tarjolla.

– Internetin asema tiedon lähteenä vahvistuu. Erityisesti lääkeinformaation saralla Suomi on ollut edelläkävijä Euroopassa. Se näkyy tutkimuksessa tyytyväisyytenä terveystiedon saatavuuteen. Terveyskirjaston tapaisia, luotettavaa tietoa sisältäviä verkkopalveluja on tuettava ja kehitettävä, sanoo Lääketietokeskuksen toimitusjohtaja Erkki Alanko.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 1026 iältään 15-79 -vuotiasta suomalaista. Tiedot kerättiin TNS:n GallupForumilla, joka on internetissä toimiva paneelimuotoinen tiedonkeruumenetelmä. TNS Gallup on rekrytoinut paneeliin kaiken kaikkiaan 30 000 vastaajaa, joista poimitaan kuhunkin tutkimukseen valtakunnallisesti edustava otos. Kukin vastaaja voi vastata eri aiheisiin kysymyksiin korkeintaan kaksi kertaa kuukaudessa.

Lisätietoja

Lääketietokeskus
toimitusjohtaja Erkki Alanko, , puh. 09-6150 4904, etunimi.sukunimi@laaketietokeskus.fi

TNS Gallup Oy
johtaja Sirkka Paronen, puh. 09-61 350 705,
etunimi.sukunimi@tns-global.com

Mistä on kyse?