archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Lasten ja nuorten turvaverkko kuntoon: saumatonta palvelua yhdeltä luukulta

Yksi valtakunnallinen yhteydenottopiste neuvontaan ja ohjaukseen varmistaisi palvelujen saavutettavuuden paikkakunnasta riippumatta.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Jokainen lapsi ja nuori on tärkeä – kuinka varmistamme, ettei kukaan tipahda turvaverkon läpi?

Lasten ja nuorten palvelujen uusi suunta löytyy ennalta ehkäisystä, saumattomasta yhteistyöstä ja yhden luukun -mallista. Yksi valtakunnallinen yhteydenottopiste neuvontaan ja ohjaukseen varmistaisi palvelujen saavutettavuuden joka päivä paikkakunnasta riippumatta. Sitran tuoreessa julkaisussa Lasten ja nuorten palvelut 2020 hahmotellaan, että ”Lasten ja nuorten palvelujen 112” toimii monikanavaisesti 24/7. Aihetta käsiteltiin Sitra Debatissa 27.8. kansanedustajien ja asiantuntijoiden kanssa.

Lapsiperheiden ja nuorten turvaverkosta on tullut monimutkainen viidakko, josta on usein vaikea löytää ja saada apua. Kunta- ja sektorirajat katkaisevat usein kokonaisvaltaisen tuen. Suomesta on tullut tuhansien luukkujen maa, jossa asiakas, nuori, ei ole keskiössä.

Sitra esittää kaksivuotisen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen keskittyneen hankekokonaisuuden yhteenvetona, että Suomeen perustettaisiin valtakunnallinen palvelukeskus ohjaamaan perheitä ja nuoria palvelujen piiriin. Palvelukeskus toimisi neuvontapisteenä paikallisiin palveluihin. Se madaltaisi kynnystä hakea apua ja varmistaisi varhaisen tuen. Ohjausta saisi ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä tasapuolisesti ympäri maata. Palvelussa hyödynnettäisiin monikanavaisuutta ja yhteyden saisi esimerkiksi mobiilin chat-keskustelun avulla. Hyviä käytännön malleja on paljon ja muiden muassa parhaillaan käynnistyvät Ohjaamot voisivat olla osa monikanavaista neuvontaverkostoa.

Lasten ja nuorten kanssa tehtävän työn painopistettä tulee siirtää ennalta ehkäisevään suuntaan ja palvelut tulee järjestää lapsi- ja perhelähtöisesti hallintorajat ylittäen. Näin todetaan myös hallitusohjelmassa. Lasten ja nuorten kanssa toimivien yhteistyö yli sektori- ja kuntarajojen on olennainen työkalu ennalta ehkäisyssä ja sitä tulee vahvistaa. Yhteistyön vähäisyydestä puhuttaessa vedotaan usein yksityisyyden suojaan, minkä seurauksena kenelläkään ei ole lapsen asioista kokonaiskuvaa eikä -vastuuta. Ennalta ehkäisy on aina taloudellisempaa ja inhimillisempää, kuin ongelmavyyhdin purkaminen jälkikäteen. Lapsi ja perhe ansaitsevat heille räätälöityä tukea siten, että omaa tarinaa ei tarvitse kerrata monessa paikassa.

Nykyisillä lasten ja nuorten palvelujen resursseilla voidaan Sitran mallilla saada merkittävästi enemmän aikaan. Parhaillaan valmistellaan uutta nuorisolakia, jonka ohjenuorana tulee olla ennalta ehkäisy sekä saumaton yhteistyö yli kunta- ja sektorirajojen.

”Sote-palveluita kehitetään nyt valtakunnallisena kokonaisuutena. Tässä yhteydessä myös lasten ja nuorten palvelut on luontevaa toteuttaa sekä kunnallisina lähipalveluina että ylikunnallisina keskitettyinä palveluina, johon kuuluisi muun muassa Sitran esittämä valtakunnallinen palvelukeskus,” kuvailee johtaja Antti Kivelä Sitrasta.

”Korjaammeko kalliilla vai autammeko ajoissa? Toimivia malleja on jo valmiina”, jatkaa johtava asiantuntija Kimmo Haahkola Sitrasta.

Sitra on luonut yhdessä kumppaneidensa kanssa kaksi uutta toimintamallia: Tajua Mut! vahvistaa ammattilaisten yhteistyötä ja Pelastakaa Lapset ry:n tarjoama Suunta-palvelu ohjaa nuoria chat-keskustelun avulla työhön ja koulutukseen myös virka-aikojen ulkopuolella. Suunta-palvelu auttaa nuoria koko maassa. Mikkelissä vakinaistettu ja Espoossa ja Keravalla parhaillaan kokeiltava Tajua Mut! -malli voidaan laajentaa koko maan kattavaksi. Tuoreita toimintamalleja Suomessa ja maailmalla kartoitettiin hankkeiden taustaksi.

Sitran keskustelutilaisuuksien sarja Sitra Debatti nostaa esiin ajankohtaisia ja Suomen tulevaisuuden kannalta kiinnostavia aiheita.
Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyneissä yhteistyöhankkeissa kertynyt tieto ja esimerkit hyvistä käytännöistä ovat tuoneet esille nykyisen palvelujärjestelmän muutostarpeet. Sitran ehdotus palvelujen kehittämiseksi esitetään nyt julkaistavassa pamfletissa Lasten ja nuorten palvelut 2020 – Jotta yksikään lapsi tai nuori ei tipahda turvaverkon läpi.

Julkaisun tiedot 

Lasten ja nuorten palvelut 2020 – Jotta yksikään lapsi tai nuori ei tipahda turvaverkon läpi
Työryhmä: Suvi Ervamaa, Kimmo Haahkola, Marja Illi, Antti Markkola, Henna Tukiainen, Kirsi Suomalainen
ISBN 978-951-563-934-9 (nid.)
ISBN 978-951-563-935-6 (PDF) www.sitra.fi

Sitra Debatin 27.8.2015 videot

Päättäjien ratkaisun paikat: Näin tehdään huomisen palvelut lapsille ja nuorille
Kansanedustajat Sofia Vikman (kok.) ja Jani Toivola (vihr.) (kesto 14:28)
Kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas.) ja keskustanuorten varapuheenjohtaja Risto Lahti (7:13)
Kansanedustaja Joona Räsänen (sd.) ja eduskunta-avustaja Aleksi Niskanen (ps.) (12.37)

Kommenttipuheenvuorot
Johtaja Georg Henrik Wrede, opetus- ja kulttuuriministeriö (8:53)
Erityisasiantuntija Kari Sjöholm, Kuntaliitto (8:38)
Päällikkö Veera Uusoksa, Pelastakaa Lapset ry (4:41)

 

Mistä on kyse?