archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Loppuuko talouskasvu energiapulaan?

Jussi Laitisen kirjoittama, Sitran ja Atena kustannuksen yhteisprojektina tuottama Valomerkki-kirja on tarkoitettu keskustelun avaukseksi. Se paljastaa, kuinka kapea-alaista ja lyhytnäköistä nykyinen energiapolitiikka on valtaosassa maailman maita.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Tänään (26.9.2012) välähtää valomerkki välinpitämättömyydelle ja laiskalle energia- ja ilmastoajattelulle, kun Jussi Laitisen kirjoittama uutuuskirja julkaistaan. Sitran ja Atena kustannuksen yhteisprojektina tuottama Valomerkki-kirja on tarkoitettu keskustelun avaukseksi. Se paljastaa, kuinka kapea-alaista ja lyhytnäköistä nykyinen energiapolitiikka on valtaosassa maailman maita.

Uutuuskirja ruotii asiantuntevasti energian, ilmaston ja talouden ajankohtaisia kysymyksiä. Maailman talouden kasvu on perustunut halpaan fossiilienergiaan, ja kun varannot käyvät vähiin, kasvu tyrehtyy. Toisaalta maailmanlaajuinen taantuma on ilmaston kannalta onni onnettomuudessa: kulutuksen laskiessa myös päästöt vähenevät.

Valomerkki tuo suomalaiseen energiakeskusteluun monia uusia asioita. Esimerkiksi nykyisiin energiansäästölaskelmiin keskeisesti vaikuttavaa niin kutsuttua rebound-ilmiötä käsitellään ensimmäistä kertaa suomenkielisessä kirjassa pintaa syvemmältä, toteaa Sitran johtava asiantuntija Vesa-Matti Lahti.

Kirjassa avataan selkeällä tavalla myös monta muuta energian käyttöön liittyvää asiaa, joista on puhuttu julkisuudessa liian vähän.

Ratkaisuja kasvaviin ongelmiin

Mistä päin ratkaisuja kasvaville ongelmille sitten kannattaisi etsiä? Parhaat vaihtoehdot eivät välttämättä olekaan teknologisia innovaatioita, vaan ne saattavat löytyä yhteiskuntapolitiikan kautta. Jakamistalous, jatkuvan taloudellisen kasvun välttämättömyyden kyseenalaistaminen, hitaampi elämä, paikalliset ratkaisut sekä suljettuun kiertoon ja energiaomavaraisuuteen perustuva ravinnontuotanto ovat esimerkkejä toivoa herättävistä ideoista.

Maailmanlaajuisten energiakysymysten lisäksi teos sukeltaa myös tavallisen ihmisen elämään: millä ekoteoilla on oikeasti merkitystä?

Valomerkki ei tyydy vain listaamaan uhkakuvia vaan muistuttaa, että ratkaisuja energiakriisiin kehitellään jatkuvasti. Tärkeintä on suhtautua ongelmiin realistisesti ja suunnata voimia oikeanlaisiin toimenpiteisiin.

– Ihmiset rakensivat nykyisen järjestelmän, ja ihmiset voivat sen myös muuttaa, Jussi Laitinen kirjoittaa.

Lue lisää Atena Kustannuksen tiedotteesta

Jussi Laitinen (s. 1975) on energiaan ja ilmastoon erikoistunut journalisti, tietokirjailija ja kouluttaja. Hän on saanut Suomen messusäätiön Ympäristön hyväksi -palkinnon, tutkivan journalismin Lumilapio-palkinnon ja Keskon kestävän kehityksen tunnustuspalkinnon. Kirja on tehty yhteistyössä Sitran kanssa. Atena kustannus Oy julkaisee Valomerkki-kirjan 26.9. klo 13-14 Pressiklubin Pullmann-kabinetissa Helsingissä.

Kirjan kirjoittamista rahoittanut Sitran Energiaohjelma (2008–2012) pyrki kehittämään sellaista Suomea, jossa hyvinvointi lisääntyy vähenevällä energian käytöllä ja pienenevillä päästöillä. Tätä työtä Sitra jatkaa paneutumalla entistä laajemmin ekologisesti kestäviin elämäntapoihin ja luonnonvarojen älykkääseen käyttöön. Tästä eteenpäin fokuksessa on energian lisäksi myös muiden luonnonvarojen kulutus. Isoja suuntaviivoja kartoittavan Valomerkki-kirjan julkaisu osuu nivelkohtaan, jossa Energiaohjelma loppuu ja työ Sitran uusilla avainalueilla alkaa.