archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

MAISEMA-hanke alkaa myös Mikkelissä

Mikkelin seudulla on käynnistynyt kuntien vertaisarvioon perustuva sosiaali- ja terveydenhuollon MAISEMA-hanke.

Julkaistu

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa halutaan tehostaa ja laatua parantaa

Mikkelin seudulla on käynnistynyt kuntien vertaisarvioon perustuva sosiaali- ja terveydenhuollon MAISEMA-hanke, jonka tavoitteena on lisätä terveydenhuollon toiminnan läpinäkyvyyttä ja tuottavuutta. Hankkeen avulla on tarkoitus luoda edellytykset taloudelliset tosiasiat huomioon ottaville terveydenhuollon muutoksille ja uudelleenjärjestelyille siten, että kustannukset voidaan hallita samalla kun palvelujen laatu säilyy tai jopa paranee.  

Terveydenhuollon menojen huolestuttava kasvu sekä kunta- ja palvelurakenneuudistusten myötä tulleet velvoitteet palveluiden järjestämisestä ohjaavat kuntia entistä kustannustehokkaampaan terveydenhuoltoon. MAISEMA-hankkeen päämääränä on selvittää, miten lainmukaiset, riittävät ja laadukkaat terveyspalvelut voidaan Mikkelin seudulla tulevaisuudessa toteuttaa.

Nyt toteutettavassa MAISEMA-hankkeessa keskitytään erityisesti hoito- ja hoivapalveluihin, lääkärien ja hammaslääkärien vastaanottotoimintaan sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten palveluihin ja siihen, millä tavalla ja millä kustannuksilla palvelut on eri kunnissa toteutettu. Mikkelissä on mahdollisuus hyödyntää myös aiemmin toteutettujen vastaavien MAISEMA-hankkeiden tieto-taitoa ja soveltaa Raision tilaaja-tuottajamallia omaan toimintaan. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan vuoden 2007 lopussa.

Lisätietoja

Toimialajohtaja Ilmo Parvinen, puh. +358 50 352 1970, etunimi.sukunimi@sitra.fi  

Mistä on kyse?