archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Maisema-hankkeesta apua terveydenhuollon kustannuspaineisiin

Juuri valmistuneen Maisema-selvityksen avulla on saatu näkyviin Mikkelin seudun kuntien terveyspalvelujen kokonaisuudet sekä niiden toiminta- ja kustannuserot. Yhdeksän kunnan vertaistutkimus valaisee terveydenhuollon kulurakenteen läpinäkyväksi.

Julkaistu

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveysmenot selvitetty

Juuri valmistuneen Maisema-selvityksen avulla on saatu näkyviin Mikkelin seudun kuntien terveyspalvelujen kokonaisuudet sekä niiden toiminta- ja kustannuserot. Yhdeksän kunnan vertaistutkimus valaisee terveydenhuollon kulurakenteen läpinäkyväksi. Selvityksessä käytetty malli on osoittautunut toimivaksi työkaluksi paitsi yksittäisen kunnan, myös alueellisen palvelurakenteen ymmärtämiseksi ja johtamiseksi.

Selvityksessä on keskitytty erityisesti siihen, millä tavalla ja millä kustannuksilla hoito- ja hoivapalvelut, lääkärien ja hammaslääkärien vastaanottotoiminta sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten palvelut on eri kunnissa toteutettu. Maisema-hankkeessa ovat mukana Mikkelin seutu; Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Ristiina, Suomenniemi, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sekä Sitra.

Selvitys osoittaa kustannuksissa merkittäviä eroja, jotka kaikki eivät selity ikärakenne- ja sairastavuus eroilla. Suurimmat erot ovat seudun hoito- ja hoivapalveluissa ja erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Kustannustaso hoito- ja hoivapalveluissa vaihtelee 75 vuotta täyttänyttä kohden 6900 ja 9400 euron välillä eri kunnissa.

Selvitys tuo tietoa myös siitä, miten terveyspalvelut voidaan toteuttaa kustannukset kurissa pitäen siten, että palvelujen laatu samanaikaisesti säilyy tai jopa parantuu. Tieto on tärkeä kunnille, jotka kunta- ja palvelurakenneuudistusten myötä etsivät keinoja täyttää lainmukaiset velvoitteet riittävien ja laadukkaiden palveluiden järjestämisessä.

– Selvitys toi tietoa niistä terveydenhuollon osa-alueista, joilla voimme toimintaa paremmin optimoida. Samalla saimme myös esimerkkejä jo nyt erinomaisesti toimivista toiminta-tavoista. Selvitys tukee sosiaali- ja terveystoimen strategian muodostusta ja antaa tarpeellista pohjatietoa seudullisen yhteistoiminta-alueen toiminnan suunnitteluun, Mikkelin kaupunginjohtaja Kimmo Mikander kertoo.

Selvityksen mukaan Mikkelin optimointivara terveydenhuollon kuluissa on noin 15 miljoonaa euroa. Sama summa voidaan optimoida myös hankkeen muissa ympäristökunnissa yhteensä.

– Tarkka kulujen kohdentaminen, prosessien ja panostusten uudistaminen, toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen ja uudet yhteistyön muodot ovat nyt avainasioita terveydenhuollon kehittämisessä. Mikkelissä olemme jo sitoutuneet hankkeen seuraavaan vaiheeseen, joka sisältää muutosjohtamisen, Mikander jatkaa.

Selvityksen toiminta- ja taloustiedon kokoamisessa on käytetty Raision kehittämää mallia, jonka avulla kunta voi suunnitella, ohjata, toteuttaa ja seurata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja kustannuksia.

– Mallin etu on se, että se tarkastelee toimintaa kokonaisuutena ja paljastaa esimerkiksi sen, jos jollain osa-alueella säästetään siten, että kustannukset kertautuvat toisaalle moninkertaisina. Mallin avulla voidaan todellisesti ohjata ja johtaa palveluja, sekä nopeastikin korjata rakenteen vääristymiä, jotka ovat useimmin suurin syy kustannuskupruihin, sanoo hankkeen konsulttiryhmän toimintaa ohjaava Raision sosiaali- ja terveysjohtaja Eero Vaissi. Raision malliin on Maisema hankkeessa kytketty uudenlainen tapa tehdä kuntien vertaisarviointia siten, että tuotehinnan lisäksi voidaan vertailla palvelurakenteiden ja -ohjauksen vaikutuksia toimintaan ja kustannuksiin, toteaa Vaissi.

Maisema-hanke kuuluu Sitran Terveydenhuollon ohjelman toiminnan ytimeen.
– Aikaisempi kokemuksemme Maisema-hankeen toimivuudesta vahvistui entisestään, nyt Mikkelin seudulla. Maisema-hankkeen avulla saadaan luotettavaa tietoa siitä, miten terveydenhuollon tuottavuutta, läpinäkyvyyttä ja laatua voidaan käytännössä parantaa. On ilahduttavaa, miten muutoshalukkuus alkaa nyt jo ulottua rakenteellisiin ja tuotannollisiinkin ohjauspäätöksiin, kertoo Sitran Terveydenhuollon ohjelman johtaja Hannu Hanhijärvi.

Hankkeessa toimivan konsulttiryhmän toimintaa ohjaa Raision sosiaali- ja terveysjohtaja Eero Vaissi apunaan Nordic Healthcare Group, Raision sosiaali- ja terveyskeskuksen talouspäällikkö Satu Grönlund sekä sairaanhoitopiirin ja kuntien edustajat.

Lisätietoa

Mikkeli
Kaupunginjohtaja Kimmo Mikander
Puh. (015) 194 2000, 044 794 2000, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi
Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen
Puh. 044 794 4200, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi
Seudun muut kunnat
ao. kuntien perusturva- tai sosiaalijohtajat

Maisema-hanke
Selvitys:
Sosiaali- ja terveysjohtaja, Eero Vaissi
Puh 0400 780 729, etunimi.sukunimi@raisio.fi
Hanke:
Toimialajohtaja Ilmo Parvinen, Sitra
Puh. 050 352 1970, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi, Sitra
Puh. (09) 6189 9440, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Mikkelin seudun maisema 1 hanke : Loppuraportti (pdf) »

Mikä on Maisema-hankkeen työkaluna käytetty Raision tilaaja tuottaja -malli?

Hankkeen työkaluna käytetään Raision kehittämää tilaaja-tuottajamallia, jonka avulla kunta voi suunnitella, ohjata, toteuttaa ja seurata sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Mallin keskeisin työkalu on resurssitaulukko, jossa näkyy tuoteryhmittäin sekä toiminta että talous. Mallissa valtuusto ja kaupunginhallitus jaostoineen ovat tilaajia ja lautakunnat tuottajia siten, että tilaaja päättää sen, mitä väestö/asiakkaat saavat ja millaisin kustannuksin, kun tuottaja puolestaan keskittyy tuotannon kehittämiseen ja järjestämiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Malli toimii samalla kunnan talousarviona ja tilinpäätöksenä, jolloin kustannukset ja palvelujen toteutumisen seuranta ovat aidosti kytkeytyneet yhteen. Resurssitaulukoista käy läpinäkyvästi ilmi koko palvelukokonaisuus.

Mistä on kyse?