archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Mari Pantsar-Kallio siirtyy Sitraan johtamaan Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teemaa

Julkaistu

Filosofian tohtori, dosentti Mari Pantsar-Kallio siirtyy Sitraan johtamaan Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teemaa 1.1.2014.

Teeman tavoitteena on parantaa resurssitehokkuutta ja vähentää kasvihuonepäästöjä Suomessa. Sitra on mukana tuottamassa toimintatapoja ja kokeiluja, joilla esimerkiksi yritykset ja kunnat voivat säästää luonnonvaroja ja näin parantaa taloudellista kilpailukykyään sekä kansalaisten hyvinvointia.

Pantsar-Kallio seuraa tehtävässä pitkän johtajauran tehnyttä Jukka Noposta, joka siirtyy Senior Advisorin rooliin Sitrassa.

”On hienoa, että saamme Jukan ansiokkaalle työlle parhaan mahdollisen seuraajan. Ekologisen kestävyyden edistäminen vaatii niin elinkeinoelämän kuin energia- ja ympäristökysymysten syvällistä asiantuntemusta”, toteaa Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Tällä hetkellä Pantsar-Kallio työskentelee työ- ja elinkeinoministeriössä Cleantechin strategisen ohjelman johtajana ja vastaa Suomen cleantech-liiketoiminnan kehittämisen koordinoinnista. Pantsar-Kallio on toiminut lähes 20 vuotta ympäristöalan johto- ja asiantuntijatehtävissä. Ennen työ- ja elinkeinoministeriötä hän työskenteli Suomen ympäristöteknologiaklusterin ohjelmajohtajana Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:ssä ja UPM:n ympäristöpäällikkönä. Hän on toiminut myös lukuisten cleantech–yritysten hallituksissa.

”Sitra pystyy aidosti vauhdittamaan Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä asioita, kuten resurssiviisautta ja vähähiilisyyttä. Näillä ratkaisuilla luodaan käännös Suomen talouteen parantamalla vaihtotasetta, synnyttämällä uusia puhtaan teknologian työpaikkoja ja saamalla vientituloja”, toteaa Mari Pantsar-Kallio.

Suomen tulevaisuusorganisaatio Sitran toiminta painottuu vuonna 2014 kolmeen teemaan. Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -alueen hankkeissa Sitra keskittyy luomaan edellytyksiä Suomen  resurssiviisaalle kehitykselle ja ilmastonmuutoksen hillintään, Elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet -teemassa puolestaan tehdään töitä esimerkiksi sosiaali- ja terveysaiheiden, ikäihmisten ja yhteiskunnalle tärkeiden ICT-ratkaisujen, kuten palveluväylän, parissa. Tammikuussa alkava Kestävän hyvinvoinnin ja työn toimintamallit -talousteema tulee ratkomaan muun muassa julkisten palveluiden tuottamiseen ja rahoittamiseen liittyviä kysymyksiä.

Mistä on kyse?