archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Me-säätiö ja Sitra Suomen ensimmäisen SIB-hankkeen ankkurisijoittajat

Ensimmäinen Social Impact Bond vauhdittaa työhyvinvointia. Sijoittajat kantavat riskin, julkinen sektori maksaa vain tuloksista.

Julkaistu

Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen Social Impact Bond (SIB) eli tulosperusteinen rahoitussopimus on varmistunut. Sen tavoitteena on edistää työhyvinvointia julkisella sektorilla. Ensimmäisen vaiheen sijoittajiksi lähtevät Me-säätiö, Sitra ja yksityinen finanssisijoittaja. SIBiä hallinnoi Epiqus Oy. Uudelle toimintamallille on selkeä tilaus kestävyysvajeen kanssa painivassa Suomessa.

Social Impact Bond eli SIB on vaikuttavuusinvestoimisen (Impact investing) muoto, jossa sijoittajat rahoittavat asiakasorganisaation hyvinvointia tukevan toiminnan ja kantavat hankkeen taloudellisen riskin. Julkinen sektori maksaa vain tuloksista.

Suomalainen vaikuttavuusinvestointirahastojen hallinnoija Epiqus Oy on saanut kerättyä riittävästi rahoitusta Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäisen SIBin toimintaan. SIB on toteutettu Epiqus Työhyvinvointi I Ky -nimisenä rahastona. Ensimmäiseen rahoituskierrokseen osallistui ankkurisijoittajien Sitran ja Me-säätiön lisäksi myös yksityinen finanssisijoittaja.

”Suomen nykyinen taloustilanne on saanut julkisen sektorin etsimään uusia tapoja hyvinvointihaasteiden ratkaisemiseksi. Tällaisista tavoitteisiin ja tuloksiin sidotuista rahoitussopimuksista on tulossa yhä tärkeämpi työkalu”, Epiquksen osakas Jussi Savukoski sanoo.

Sijoituksin kerätyt varat käytetään työhyvinvointia edistävän toiminnan rahoittamiseen julkisen sektorin organisaatioissa kolmen vuoden aikana. Tähän mennessä yhteistyön ovat aloittaneet Lounais-Suomen maistraatti, Savon koulutuskuntayhtymä ja Nurmijärven kunnan Aleksia-liikelaitos. SIBin piirissä on aluksi noin 1 300 työntekijää. Työhyvinvointipalvelujen tuottamisesta vastaavat toiminnan alkaessa Aino Health Management Oy, Tietotaito Group Oy, Trainers’ House Oyj ja Headsted Oy.

Me-säätiö haluaa olla mukana ensimmäisessä SIBissä, koska uskoo mallin potentiaaliin laajemminkin.

”Tämä hanke on esimerkki uudenlaisesta, innovatiivisesta tavasta parantaa hyvinvointia yhteiskunnassamme. Toivon, että esimerkkimme tukee uusien SIB-hankkeiden syntyä etenkin Me-säätiön ydinalueilla lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen ehkäisyssä”, säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord sanoo.

Epiqus Työhyvinvointi I -rahasto on edelleen avoin sekä uusille sijoittajille että uusille julkisen sektorin organisaatioille. Minimisijoitus on 250 000 euroa. Rahasto on tarkoitus sulkea keväällä 2016.

Vaikuttavuutta mitataan sairauspoissaoloissa

Tässä ensimmäisessä SIBissä ensivaiheen vaikuttavuutta mitataan sairauspoissaoloissa. Tavoitteena on vähentää niitä vuosittain vähintään 2,1 päivällä henkeä kohden. Jos tavoite saavutetaan, julkiselle sektorille kertyy mittavia taloudellisia säästöjä, joista osa palautetaan rahaston kautta sijoittajille.

”Vaikka mittarina ovat sairauspoissaolot, tavoitteena on ennen kaikkea yksilön ja hänen työyhteisönsä työkyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen. Tämän toivotaan näkyvän niin työntekijöiden parempana elämänlaatuna kuin työnantaja-organisaation tuloksellisempana toimintana”, Sitran johtava asiantuntija Mika Pyykkö toteaa.

Sairauspoissaoloista aiheutuvat taloudelliset menetykset ovat Suomessa arviolta noin seitsemän miljardia euroa vuodessa. Ne ovat merkittävä kustannus myös julkisella sektorilla: poissaolojen osuus kuntien kokonaistyöajasta on noin viisi prosenttia ja kokonaiskustannukset vuositasolla jopa kaksi miljardia euroa. Laskutavoissa on eroja, joten yksiselitteisiä lukuja ei ole saatavilla.

Malli lähtöisin Isosta-Britanniasta

Sitra on rakentanut reilun vuoden ajan vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemiä Suomeen ja valmistellut yhdessä muiden toimijoiden kanssa ensimmäisiä SIB-pilotteja, joista merkittävimpiä on nyt käynnistyvä työhyvinvointi-SIB. Osana vaikuttavuustyötään Sitra on päättänyt myös omasta, enintään 1,5 miljoonan euron sijoituksesta Epiqus Työhyvinvointi I -rahastoon.

SIB-malli on lähtöisin Isosta-Britanniasta. Se mahdollistaa yksityisen pääoman hyödyntämisen etenkin hyvinvointia edistävään ja ongelmia ehkäisevään toimintaan, johon julkisella sektorilla eri useinkaan riitä varoja. Kansainvälisesti mallia on hyödynnetty niin lasten huostaanottojen ehkäisyyn, vapautuvien vankien tukemiseen kuin vaikeasti työllistettävien henkilöiden työllistämiseen. Työhyvinvointiin pureutuv Suomen ensimmäinen SIB on tiettävästi ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Lisätietoja:

Mika Pyykkö, Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen vetäjä, Sitra, puh. +358 294 618 259, mika.pyykko@sitra.fi

Jussi Nykänen, hallituksen puheenjohtaja, Epiqus, puh. +358 408 408 001, jussi.nykanen@epiqus.com

Ulla Nord, toimitusjohtaja, Me-säätiö, puh. +358 505 781 259, ulla.nord@mesaatio.fi

Epiqus Oy on Pohjoismaiden ensimmäinen reguloitu vaikuttavuusinvestointirahastojen hallinnoija. Yritys keskittyy sijoitustoimintaan, jossa yhdistetään taloudellisen tuoton ja mitattavan yhteiskunnallisen ja/tai ympäristöhyödyn saavuttaminen. Epiqus ohjaa puolet taloudellisesta tuloksestaan toimintaan, joka on Epiquksen tärkeänä pitämien yhteiskunnallisten ja ympäristöllisten tavoitteiden mukaista. Epiqus on AIFMD-rekisteröity, Global Impact Investing Networkin jäsen, sekä YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittaja. www.epiqus.com

Me-säätiö on Ilkka Paanasen ja Mikko Kodisojan perustama säätiö, jonka perustehtävänä on syrjäytymisen ehkäisy ja eriarvoistumisen vähentäminen Suomessa, erityisesti lasten, nuorten ja perheiden parissa. Säätiön yhtenä tavoitteena on myös uudenlaisten rahoitusratkaisujen löytäminen säätiön perustehtävän mukaisiin toimintoihin tai työtapoihin. www.mesaatio.fi

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on tulevaisuusorganisaatio, joka tekee töitä Suomen kilpailukyvyn ja suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Sitran Uusi työelämä ja kestävä talous -teema edistää työelämän uudistumista ja kestävää taloutta innovatiivisten toiminta- ja rahoitusmallien avulla. 
 

SIB-malli käytännössä:

Mistä on kyse?