Arvioitu lukuaika 1 min

Metsätyöryhmän väliraportti luovutettiin pääministerille

Sitran yliasiamies Esko Ahon johtama metsätyöryhmä jätti tänään 15.2. väliraporttinsa pääministeri Matti Vanhaselle. Väliraportissa tarkastellaan kotimaisen puun saatavuuden turvaamiseen ja parantamiseen tähtääviä lyhyen aikavälin toimenpiteitä.

Julkaistu

Sitran yliasiamies Esko Ahon johtama metsätyöryhmä jätti tänään 15.2. väliraporttinsa pääministeri Matti Vanhaselle. Väliraportissa tarkastellaan kotimaisen puun saatavuuden turvaamiseen ja parantamiseen tähtääviä lyhyen aikavälin toimenpiteitä. Työryhmä keskittyy jatkotyössään metsäsektorin pitkän aikavälin strategisten kehittämisedellytysten arviointiin.

Valtioneuvoston kanslia asetti 15.11.2007 työryhmän valmistelemaan toimenpide-ehdotuksia metsäteollisuuden ja metsäsektorin pitkän tähtäimen toimintaedellytysten parantamiseksi, sekä kotimaisen puun saatavuuden lisäämiseksi lähitulevaisuudessa. Työryhmän toimikausi ulottuu 30.6.2008 asti.

Väliraportti löytyy valtioneuvoston verkkosivuilta osoitteessa www.vn.fi

Teema

Ympäristö

Tulevaisuudessa on pulaa sekä raaka-aineista että energiasta. On pystyttävä tekemään enemmän vähemmällä. Ympäristöohjelma (2005-2007) nosti juuri oikeaan aikaan ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet esiin.

Julkaistu

Mistä on kyse?