archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Miten uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluja?

Tekes valmistelee laajan kumppaniverkoston kanssa uutta ohjelmaa, joka keskittyy innovaatioiden edistämiseen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Sitra on mukana ohjelman ohjausryhmässä.

Julkaistu

Mihin polttaviin haasteisiin sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitaan ratkaisuja? Miten asiakkaan tarpeet huomioidaan paremmin? Miten tehostetaan yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä? Vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin haetaan nyt alan yrityksiltä, järjestöiltä ja julkisen sektorin toimijoilta.

Tekes valmistelee laajan kumppaniverkoston kanssa uutta ohjelmaa, joka keskittyy innovaatioiden edistämiseen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Tavoitteena on tehostaa julkisen sektorin, yritysten sekä kolmannen sektorin keskinäistä yhteistyötä ja parantaa palvelujen saatavuutta, vaikuttavuutta ja laatua.

Uuden Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelman valmistelua koordinoi ohjausryhmä, jonka työhön osallistuvat Tekesin lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, Kuntaliitto, Stakes, Raha-automaattiyhdistys ja Sitra.

Lisätietoa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelmasta »

Mistä on kyse?