archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Moni suomalaisista valitsisi myös toisen kunnan terveyspalvelut

Valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että terveyskeskukseen tulee päästä tarvittaessa missä tahansa, omasta asuinpaikasta riippumatta. Useampi kuin joka toinen olisi myös valmis valitsemaan toisen kunnan terveyspalvelut, jos uskoisi saavansa sieltä laadukkaampaa palvelua kuin omassa kunnassa.

Julkaistu

Valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että terveyskeskukseen tulee päästä tarvittaessa missä tahansa, omasta asuinpaikasta riippumatta. Useampi kuin joka toinen olisi myös valmis valitsemaan toisen kunnan terveyspalvelut, jos uskoisi saavansa sieltä laadukkaampaa palvelua kuin omassa kunnassa.

Tiedot ilmenevät TNS Gallupin helmikuussa 2009 tekemästä Terveydenhuolto-barometrista. Barometrissa kartoitetaan suomalaisten mielipiteitä hoidon tasa-arvoisuuden, omakohtaisten kokemusten sekä yhteiskunnan panostuksen riittävyyden kautta.

Laadukkaasta hoidosta ollaan myös valmiita maksamaan. Kaksi kolmasosaa olisi valmis lisäämään omavastuuosuuttaan sairaanhoidon kustannuksista varmistaakseen entistä tasokkaamman hoidon.

Saatavilla parhaat lääkkeet

Valtaosa suomalaisista uskoo, että Suomessa on saatavilla parhaat lääkkeet. Kaksi kolmasosaa pitää kuitenkin oikeudenmukaisena sitä, että yhteiskunta korvaa lääkkeet vain halvimman vaihtoehdon mukaan.

Edelleenkin lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että yhteiskunta korvaa liian vähän lääkekuluista.

Laatuun luotetaan, tulevaisuus huolettaa

Nyt neljännen kerran toteutetun Terveydenhuoltobarometrin tulokset eivät tuoneet suuria muutoksia aikaisempiin tutkimuskierroksiin

Suomalaiset kokevat nykyisen terveydenhuollon ja sairaanhoidon laadun korkeaksi, mutta tulevaisuus huolestuttaa. Viime vuosien aikana kehityksen nähdään kulkevan huonompaan suuntaan. Valtaosa vastaajista arvioi terveydenhuollon palvelut edelleen epätasa-arvoisiksi – saatavuuden ja tason katsotaan vaihtelevan asuinpaikan, maksukyvyn ja palvelun tuottajan mukaan.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 1026 iältään 15-79 -vuotiasta suomalaista. Tiedot kerättiin TNS:n GallupForumilla, joka on internetissä toimiva paneelimuotoinen tiedonkeruumenetelmä. TNS Gallup on rekrytoinut paneeliin kaiken kaikkiaan 30 000 vastaajaa, joista poimitaan kuhunkin tutkimukseen valtakunnallisesti edustava otos. Kukin vastaaja voi vastata eri aiheisiin kysymyksiin korkeintaan kaksi kertaa kuukaudessa. Tutkimuksen tilasivat Lääketietokeskus, Sitra, AstraZeneca Oy ja MSD Finland Oy.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija, Nadia Tamminen, Lääketietokeskus, puh. (09) 61 504 917, etunimi.sukunimi@pif.fi

Johtaja Sirkka Paronen, TNS Gallup, puh. (09) 61 350 705,
etunimi.sukunimi@tns-global.com

Tiivistelmä barometrin keskeisistä tuloksista

www.laaketietokeskus.fi»

Mistä on kyse?