archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Monimutkaistuva maailma tarvitsee globaaleja ratkaisuja

Helsingin kauppakorkeakoulun Tiedon ja innovaatioiden tutkimuskeskuksen (CKIR) ja Sitran yhteistyössä järjestämä konferenssi kerää alan maailman huippuja yhteen kolmipäiväiseen tapahtumaan.

Julkaistu

Helsingin kauppakorkeakoulun Tiedon ja innovaatioiden tutkimuskeskuksen (CKIR, Centre for Knowledge and Innovation Research) ja Sitran yhteistyössä järjestämä konferenssi kerää alan maailman huippuja yhteen kolmipäiväiseen tapahtumaan (26.8. – 28.8.). Avajaispäivänä kuultiin puheenvuoroja kansainvälisten huippututkijoiden ohella muun muassa Nokian ja Shellin hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollilalta, professori Bengt Holmströmiltä sekä Sitran yliasiamieheltä Mikko Kososelta.

Kolmipäiväisen konferenssin teemana on  ”Leadership and Governance”, jonka puitteissa käsitellään äärimmäisen ajankohtaisia teemoja. Käynnissä oleva maailmantalouden syvällinen murros vaatii uusia tapoja johtaa ja organisoida yrityksiä, julkishallintoa ja järjestöjä sekä niiden välisiä yhteistyöverkostoja. Vanhat toimintamallit ja rakenteet eivät enää johda taloudellisesti, ekologisesti tai hyvinvoinnin kannalta kestävään kehitykseen uudessa toimintaympäristössä.

– Maailma on muuttumassa yhä monimutkaisemmaksi. On löydettävä uusia tapoja johtaa ja organisoida niin julkista sektoria, yrityksiä kuin koko maailmanjärjestelmää. Ongelmat ovat yhä enemmän riippuvaisia monesta eri asiasta ja vaativat laajoja globaaleja ratkaisuja sekä yhteiskunnallisia innovaatioita, totesi professori Yves Doz tietoa, innovaatioita, globaaleja organisaatioita ja johtamista pohtivassa konferenssissa.

Konferenssin osallistujia puhutti etenkin se, kykenevätkö hallitukset maailmassa uudistamaan ajatteluaan ja uskaltautumaan muutoksiin.

-Strateginen ketteryys on tulevaisuudessa ehdottoman tärkeä kyky myös valtioille ja hallinnolle liike-elämän ohella. Kyky mukautua muuttuvan ympäristön asettamiin vaatimuksiin tavoitteet kuitenkin mielessä pitäen ovat keino edistää systeemisiä eli laajoja ja syvällisiä muutoksia yhteiskunnissa, painotti Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Massachuttes Insitute of Technologyn (MIT) professori Bengt Holmström kaipasi pitkäjänteisyyttä päätöksentekoon kaikilla tasoilla.

– Monimutkaiset haasteet vaativat aikaa ja paneutumista kun niihin etsitään ratkaisuja. Maailma toimii nykyisin niin kovalla sykkeellä, että ratkaisuja tehdään kiireellä ja usein lyhytjänteisesti, jolloin lopputuloksia ei mietitä seuraavaa vaalikautta pidemmälle.

Lisätietoja

Seija Kulkki, johtaja, CKIR
Puh. 050 584 9070, etunimi.sukunimi@hse.fi

Elina Kiiski, tiedottaja, Sitra
Puh. 044 540 3367, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Tausta-aineistoa:
Mikko Kososen puhe tilaisuudessa (pdf englanniksi)»
Mikko Kososen esityskalvot (pdf)»
CKIRin sivut »

Mistä on kyse?