archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Munpalvelut.fi kokoaa arkea helpottavat palvelut

Arkea helpottavat palvelut Turun alueella löytyvät yhdestä osoitteesta. Munpalvelut.fi on Turun kaupungin ylläpitämä sivusto luotettaville paikallisille yrittäjille ja yrityksille. Sivustolla voi vertailla alueen yrittäjien tarjontaa ja valita sopivimman palvelun. Sivusto on tuotettu Sitran ja Turun kaupungin yhteishankkeessa.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Turun kaupunki kehittää yhteistyössä Sitran kanssa hyvinvointia edistäviä ja helposti saavutettavia palveluja. Kesäkuussa avattu munpalvelut.fi yhdistää palvelut, tekijät ja asiakkaat. Se ei itse tuota palveluita, vaan kertoo kunnan, palveluyrittäjien ja kolmannen sektorin tarjoamista palveluista. Asiakkaan ei tarvitse jonottaa useisiin paikkoihin ja neuvonta on maksutonta.

Munpalvelut.fi-sivustoa kehitetään parhaillaan. Alkuun on lähdetty kokoamalla sivustolle kokeilunhaluisimpia siivouspalveluyrittäjiä Turun alueelta. Munpalvelut.fi seuraa säännöllisesti asiakkaiden palautetta ja toimijoiden palvelujen laatua. Se auttaa tuottajaverkoston toimijoita kehittämään toimintaansa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Tukea ja tietoa palveluista tarjotaan myös palveluohjausta tekeville tahoille. Ikäihmisten palvelutoreilla asioivia kannustetaan myös munpalvelut.fi-sivuston käyttöön.

Syksyllä palvelu laajenee ja tavoitteena on koota palveluita laidasta laitaan alkaen lasten päivähoidosta, järjestöjen palveluista kattoremontteihin.

”Munpalvelut.fi on luonteva täydennys Sitran aiemmin käynnistämiin, erityisesti ikäihmisille suunnattuihin palvelutoreihin. Sitran hankkeissa on haluttu helpottaa palvelujen vertailua ja valintaa. Munpalvelut.fin avulla palvelujen hankkiminen arjen ja oman hyvinvoinnin tueksi on aiempaa helpompaa”, kertoo johtaja Antti Kivelä Sitrasta.

”Vastaava verkkopalvelu avataan myöhemmin myös Päijät-Hämeessä. Palvelutorit ja niihin kytkeytyvät verkkosivustot monipuolistavat ohjaus- ja neuvontakanavia. Uudet keinot ja kanavat tarjoavat ruohonjuuritason työkaluja myös sote-uudistukseen”, jatkaa Kivelä.

Lisätietoja

www.munpalvelut.fi

Päivi Penkkala, kehityspäällikkö, Turun kaupunki, 040 766 1099

Mistä on kyse?