archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Muodonmuutoksia -Venäjän pitkä vuosisata 1900–2008

Raportissa Muodonmuutoksia - Venäjän pitkä vuosisata 1900-2008 kuvataan Venäjän kehitystä ja sen vaikutuksia Suomeen. Raportin on kirjoittanut Yleisradion pitkäaikainen kirjeenvaihtaja Nils Torvalds.

Julkaistu

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisemassa raportissa Muodonmuutoksia – Venäjän pitkä vuosisata 1900– 2008  kuvataan Venäjän kehitystä ja sen vaikutuksia Suomeen. Raportin on kirjoittanut Yleisradion pitkäaikainen kirjeenvaihtaja Nils Torvalds.  

Venäjä on aina ajankohtainen – hyvässä ja pahassa. Venäjän/Neuvostoliiton niin sisä- kuin ulkopolitiikassaan tekemät ratkaisut ovat olleet ja ovat edelleen haasteita Suomen politiikalle ja taloudelle. Naapuri on myös jakanut mielipiteitä monella tavalla. Sen toimet ovat aina ajankohtaisia puheenaiheita suomalaisessa keskustelussa.

– Yksittäisinä tapauksina Venäjän historia vaikuttaa suurelta kuohunnalta. Lyhytnäköisillä päätöksillä maa ajautuu sotiin ja vallankumouksiin. Suurella innolla ryhdytään ratkomaan kuviteltuja tai todellisia ongelmia ja ajaudutaan syvemmälle ahdinkoon. Päättömistä valinnoista syntyy polkuja, jotka tekevät horisontissa välkkyvän modernisaation ihanteen toteuttamisen aina vain vaikeammaksi, kuvailee Nils Torvalds.
 
– Kokonaisuutena tarkasteltuna Venäjän historiasta löytyy rakenne, joka määräytyy maan eurooppalaisuudesta tai melkein-eurooppalaisuudesta. Venäjä on aina kulkenut Euroopan kintereillä. Se on tehnyt samoja valintoja ja virheitä, mutta aina jonkun verran jyrkemmin. Siitä syntyy monisyinen ja vaikeasti hahmotettava rakenne, joka on tunnistettavissa vain kokonaisuudessaan, jatkaa Torvalds.

Idea raportin kirjoittamisesta syntyi Sitran yhteiskunnallisille päättäjille ja toimittajille järjestämillä kursseilla, joiden yhtenä tavoitteena oli ymmärryksen lisääminen Venäjän tapahtumista. Kurssien Moskovan jaksolla luennoineen Torvaldsin esitykset saivat kiittävää palautetta. Käsillä oleva raportti rakentuu lähtökohdiltaan näihin luentoihin, mutta on merkittävästi niitä kattavampi ja yksityiskohtaisempi, samalla kuitenkin myös eri langat yhteen sitova kuvaus Venäjän viimeksi kuluneesta vuosisadasta.

Lisätietoja

Kari Tolvanen, asiamies
Puh. (09) 6189 9270, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Elina Kiiski, tiedottaja
Puh. 044 540 3367, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Julkaisun tiedot

Muodonmuutoksia –  Venäjän pitkä vuosisata 1900 – 2008
Nils Torvalds
Sitran raportteja
78ISBN 978-951-563-635-5 (nid.)
ISSN 1457-571X (nid.)
Helsinki: Sitra, 2008
Pdf-tallenteen numerot:
ISBN 978-951-563-636-2 (URL:http://www.sitra.fi)
ISSN 1457-5728 (URL:http://www.sitra.fi)

Raportin voi tilata Sitrasta, puhelin (09) 618 991, sähköposti: julkaisut@sitra.fi. Julkaisu löytyy myös pdf-tallenteena Sitran verkkosivuilta (www.sitra.fi) kohdasta julkaisut.

Mistä on kyse?