archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

OLKA-hankkeen tulokset kannustavia: Oikean lääkehoidon kokonaisarviointi parantaa potilaan vointia ja alentaa lääkekustannuksia

Yhteiskunnalle lääkehoidon kokonaisarvioinnin hyöty näkyy entistä tehokkaampana terveydenhuollon henkilöstöresurssien ja osaamisen hyödyntämisenä.

Julkaistu

Moniammatillisena yhteistyönä tehtävä lääkehoidon kokonaisarviointi edistää lääkkeiden oikeaa ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Lääkekuorman keventyminen parantaa potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua sekä tuo säästöjä lääkekuluissa. Yhteiskunnalle lääkehoidon kokonaisarvioinnin hyöty näkyy entistä tehokkaampana terveydenhuollon henkilöstöresurssien ja osaamisen hyödyntämisenä.

OLKA (Oikea Lääkehoito Kokonaisarvioinnin Avulla) -kokeiluhankkeessa (*) verrattiin 50 potilaan lääkekustannuksia, toimintakykyä ja elämänlaatua ennen lääkehoidon kokonaisarviointia ja arvioinnissa toteutettujen lääkitysmuutosten jälkeen kolmen kuukauden kuluttua. Yhteensä toteutettiin 607 lääkehoidon arviointia, joiden yhteydessä tehtiin 304 muutosehdotusta tai huomiota lääkityksiin.

Yli puolet potilaista koki vointinsa kohenneen tai lääkitykseen liittyvän ongelman ratkenneen arvioinnin seurauksena. Potilaiden vointi (63 %) ei myöskään huonontunut, vaikka lääkitystä vähennettiin tai muutettiin. Taloudellista hyötyä arvioinnista oli 90 %:lle potilaista: Kela-korvauksen osuus pieneni 14,1 % ja asiakkaan omavastuuosuus 22%.

Lääkehoidon kokonaisarviointi perustuu paikallisen moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen apteekin, lääkärien ja hoitohenkilöstön välillä. Lääkehoidon paremmalla kohdentamisella puretaan mahdollisia yliannostuksia ja karsitaan eri lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia. Lääkkeiden käyttäjän tietoa omasta lääkityksestään ja sen turvallisuudesta pyritään myös lisäämään.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnista hyötyvät erityisesti ikääntyneet, useita samanaikaisia sairauksia sairastavat ja useita eri lääkkeitä käyttävät apteekin asiakkaat.

– Arvioinnin avulla saamme sekä asiakkaidemme lääkityksen kuntoon, että yhteiskunnan lääkekustannusten nousun hallintaan, hanketta koordinoinut apteekkari Terttu Puurunen Hyrynsalmen apteekista sanoo. Suomessa on erinomaista farmaseuttista osaamista, jota haluamme näin käyttää asiakkaistamme huolehtimiseen.

Sitran tavoitteena oli OLKA -kokeiluhankkeessa hankkia kokemuksia ja tietoa uusien toimintamallien kehittämisessä terveydenhuollossa.

– Tässä kokeiluhankkeessa osoitettiin mitä terveydenhuollon moniammatillisuuden ja yhteistyön tehostaminen saa aikaan. Asiakkaan parantuneen voinnin ja ongelmien korjaantumisen kautta kontaktit terveydenhuoltoon vähenevät, osastojaksot lyhenevät ja erikoislääkärikontaktit harventuvat, toimialajohtaja Timo Haikonen Sitran Terveydenhuollon ohjelmasta sanoo.

– Ikääntyneiden määrän kasvua myötäävä lääkekustannusten jatkuva nousu on haaste, johon lääkehoidon kokonaisarvioinnilla voidaan hyvin vastata, Haikonen jatkaa.

Lisätietoa

Terttu Puurunen, apteekkari, Hyrynsalmen Apteekki, puh. 040 581 7405, etunimi.sukunimi@apteekit.net
Timo Haikonen, toimialajohtaja, Sitra, puh. 050 528 2568, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Elina Antila, Sitran Terveydenhuollon ohjelman viestintä / Kuule Oy, puh. 040 548 3838

Tutustu OLKA – Oikea lääkehoito kokonaisarvioinnin avulla -kokeiluhankeraporttiin »

Mistä on kyse?