archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Osaamisen kehittämisellä laatua lainsäädäntöön

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Oikeusministeriö on julkaissut sähköisen lainvalmistelun prosessioppaan, jossa on kuvattu lainvalmistelun eteneminen ja vaiheet. Oppaan tavoitteena on parantaa lainvalmisteluhankkeiden suunnittelua, seurantaa ja arviointia. Opas on tarkoitettu ministeriöiden käyttöön lainvalmistelutyötä ja siihen perehdyttämistä varten. Opasta voidaan hyödyntää myös lainsäädäntöön liittyvässä opetuksessa.

Prosessiopas on yksi oikeusministeriön ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran laajemman Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen kolmannen vaiheen tuloksista, joita esiteltiin 6.2.2013 pidetyssä päätösseminaarissa.

Hankkeen kolmannen vaiheen tuloksia hyödynnetään käytännössä sekä lainvalmistelussa että virkamiesten koulutuksessa. Luvassa on lainvalmistelun erityinen koulutusohjelma, joka perehdyttää asiantuntijat lainvalmisteluprosessin hallintaan, oikeudelliseen osaamiseen, vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointiin sekä lainvalmistelussa tarvittaviin viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin. Hankkeessa on aiemmin kehitetty lainvalmisteluin uudistettu prosessimalli sekä esityksiä liittyen säädöspoliittiseen ohjauksen vahvistamiseen.

Hankekokonaisuuden aikana syntynyt useita myös Sitran tärkeänä pitämiä merkittäviä tuloksia liittyen mm. poikkihallinnollisuuden vahvistamiseen.  Tulosten käyttöönotto tehostaa resurssien ja asiantuntijoiden osaamisen käyttöä eri ministeriöissä, vahvistaa asiakasnäkökulmaa ja kansalaisten oikeusturvan toteutumista ja yhtenäistää palvelujen laatua ja nopeuttaa asioiden käsittelyä. Julkisen hallinnon strategisen herkkyyden vahvistamiseksi tarvitsemme juuri näitä uusia innovatiivisia toimintatapoja ja hallinnon toimintakulttuuriin rohkeaa uudistamista.  

Lisätietoja

Sähköinen lainvalmistelun prosessiopas

Prosessioppaalla ja koulutuksella laatua lainsäädäntöön (Oikeusministeriön tiedote 6.2.2013)

Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen loppuraportti ja lainvalmisteluprosessin osaamiskartta oikeusministeriön verkkosivulla

Oikeusministeriön hankesivu

Maija Salo, projektiryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö
Puh. 02951 50194
Hanna-Leena Iso-Ketola, projektiryhmän sihteeri, suunnittelija, oikeusministeriö
Puh. 02951 50506