archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Palveluväylä puhutti positiiviseen sävyyn

Julkaistu

Palveluväylä ja tietoturva -keskustelutilaisuus kokosi laajan joukon pohtimaan kansalliselle palveluväylältä edellytettäviä tietoturva ja palvelutasovaatimuksia: tietoturva herättää paljon kysymyksiä internetiä hyödyntävästä palveluväylästä keskusteltaessa.

Deloitte Oy:n tekemän selvityksen mukaan (löydettävissä tekstin alapuolella) Viron X-Road-ratkaisu täyttää esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan lainsäädännössä edellytetyt tietoturvavaatimukset. Palvelutasovaatimukset sen sijaan herättivät enemmän keskustelua, vaikkakin niiden todettiin liittyvän tiedonvälitysväylää käyttäviin järjestelmiin eikä niinkään itse väylään.

Tilaisuudessa oli hyvin edustettuna julkinen hallinto, yritykset ja järjestöt. Kansallisen palveluväylän toteuttamissuunnitelmia kommentoitiin vilkkaasti ja kannustavassa hengessä. Monipuolinen sähköisten palvelujen tuottaminen ja käyttö edellyttävät kansalaisen sähköistä tunnistamista ja tietokantojen välistä tietojen vaihtoa yhtenäisellä tavalla. Yhteinen palveluväylä vastaa juuri tähän tarpeeseen.

Yliasiamies Mikko Kosonen korosti, että ICT-sektorissa piilee kasvun moottori – ja palveluväylä on askel oikeaan suuntaan suotuisan toimintaympäristön luomisessa ICT-yrityksille, sähköisille palveluille ja ICT:n täysipainoiselle hyödyntämiselle.

Vaikka Suomi menestyy kansainvälisissä ICT-vertailuissa eri indikaattoreilla, meillä käytetään huomattavasti enemmän rahaa kuin muualla. Valtion ICT-johtaja Timo Valli totesikin, että kansallisella palveluväylällä tavoitellaan päällekkäisten, erillisten integraatioratkaisujen vähittäistä korvaamista yhteisellä ratkaisulla. Palveluväylä tarjoaa perusedellytykset sille, että käyttäjän tarvitsemat palvelut ja tiedot on saatavilla ja käytettävissä helposti ja turvallisesti. Vain julkisen hallinnon organisaatioiden, yritysten ja käyttäjien yhteistyöllä päästään kehityksen kärkeen.

Keskustelussa tuotiin esiin, että Viron X-Roadin tekninen toteutus on kiinnostava, mutta on pidettävä huolta, että sen käytön säännöistä tehdään selkeitä, jotta väylä palvelee myös elinkeinoelämää ja mahdollistaa innovatiivisten palvelujen tuottamisen. Yhtälailla tärkeää on, että palveluväylän ja siihen liitettävien palvelujen kautta kansalaisille tulee mahdollisuus omien tietojensa tarkastamiseen ja niiden käytöstä päättämiseen.

Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti, jossa eri toimintaympäristöjen palveluiden tarvitsema tieto on saatavilla avoimien rajapintojen yli kaikille tietoa tarvitseville palveluille suojatusti ja turvallisesti. Kukin palveluväylään liitetty järjestelmä hallitsee omia tietojaan sekä vastaa siitä, että muiden tarvitsemat tiedot ovat saatavissa välitysalustan kautta ottaen huomioon tietojen käyttöön liittyvät mahdolliset rajoitukset.

Tutustu tilaisuuden materiaaleihin:

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

 

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

 

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

 

Aiheesta muualla:

Blogikirjoitus Valtiokonttorin Sähköistä asiointia kehittämässä -blogissa

Mistä on kyse?