archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Palveluväylälle vauhtia Espoon onnistuneesta kokeilusta

Julkaistu

Espoo testasi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmien välistä tiedonvaihtoa ja sähköisen palvelukokonaisuuden tuottamista palveluväylän avulla. Palveluväylä todettiin turvalliseksi tiedonvälitysratkaisuksi Espoossa. Lahdessa palveluväylän mahdollisuudet innostivat suunnittelemaan toimintaa uudella ja yksinkertaisemmalla tavalla. Espoon ja Lahden kaupungit kertoivat palveluväyläkokemuksistaan Sitran seminaarissa 15.5.2014.

Sitran rahoittama kokeilu osoitti, että Viron X-road-ratkaisu sopii sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen. Espoossa saatiin hoitotyön ydinjärjestelmissä oleva tieto myös mobiilin kotihoidon järjestelmän käyttöön. Palveluväylä hyödyntää olemassa olevia tietovarantoja ja mahdollistaa monipuoliset sähköiset palvelut. Palveluväylä on tiedonvälityskonsepti – yhtenäinen tapa vaihtaa tietoja niin julkisten kuin yksityistenkin organisaatioiden välillä.

Lahden kokemukset osoittivat, että palveluväylän käyttöönotto on myös työprosesseihin olennaisesti vaikuttava tekijä. Lahdessa todettiin, että paperien siirtämisen ja puheluiden sijasta tieto liikkuu palveluväylällä, jolloin aikaa jää asiakastyöhön. Lahden palveluväyläkokeilu jatkuu syksyllä.

Espoon ja Lahden käytännön kokemusten lisäksi seminaarissa kuultiin tilannekatsaus valtiovarainministeriön luotsaamasta palveluarkkitehtuurihankkeesta, jonka osia ovat palveluväylä ja sähköinen tunnistaminen. Palveluväylää tarkasteltiin myös sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta.

Seminaarissa todettua

Puheenvuorot herättivät keskustelua sekä paikan päällä että sosiaalisessa mediassa (#palveluväylä).

Palveluväylä on mahdollistaja. Tiedon omistaja vastaa tietosisällöstä. Palveluväylä välittää tiedon. Palveluväylän arvo tulee syntyvistä palveluista.

Palveluväylällä tavoitellaan tiedon ekosysteemiä. Tarvittavien tietojen on oltava käytettävissä ajantasaisesti sieltä, missä se on syntynyt.

Perustietovarannot saadaan helposti käyttöön.

Kansalaisille tulee omat palvelunäkymät, joiden kautta pääsee esim. tarkastelemaan omia tietojaan.

On tärkeää sopia pelisäännöistä: kaikkea päällekkäistä tietoa ei voi sellaisenaan lähteä viemään väylään.

Tulorekisteriä suunnitellaan samaan aikaan. Käyttäjiä ovat verohallinto, Kela ja työttömyyskassat. Tietojen antajina ovat työnantajat. On tärkeää, että kunnat ovat mukana palveluväylässä, joka tarjoaa huomattavia säästöjä ja hyötyjä.

Kuinka päästä mukaan?  Palveluväylän kehitysympäristö (palveluväylä.fi) on avattu verkkoon. Syksyllä alkavat ensimmäisten tuotantoympäristöön tehtävien palveluiden toteutukset. Hankkeesta vastaa valtiovarainministeriön KaPA-ohjelma.

Onko lähdekoodi avointa? Palveluväylän rajapinnat ovat avoimia. Lähdekoodi ei ole tällä hetkellä avointa, mutta myöhempiin versioihin se mahdollisesti avatataan.

Miten vältetään päällekkäinen kehitystyö esim. kunnissa, kun tarpeet ovat usein samanlaisia?  Kehittämishankkeet pyritään toteuttamaan yleiskäyttöisinä. Hankkeista kerrotaan avoimesti.

 Palveluväylä mahdollistaa sähköisen tiedon turvallisen ja monipuolisen käytön

 Suunnitellussa mallissa muun muassa henkilötiedot, terveystiedot ja viranomaisten rekisteritiedot ovat käytettävissä yhteisen palveluväylän kautta turvallisesti ja saumattomasti tietoa tarvitseville ja siihen oikeutetuille tahoille. Tieto haetaan aina alkuperäisestä lähteestään ja se on saatavilla monessa paikassa ajantasaisena. Palveluväylän avulla yksityishenkilö pääsee omiin tietoihinsa käsiksi ja määrätyiltä osilta voi myös päivittää tietojaan. Virosta haetulla mallilla halutaan lisätä ja sujuvoittaa sähköisiä palveluita kustannustehokkaasti. Palveluväyläpilotit toteutetaan osana valtiovarainministeriön kansallista it-palveluarkkitehtuurin suunnittelua.

Kokemuksia palveluväylästä -seminaarin aineistot (15.5.2014)

Mikä palveluväylä on ja kansallisen palveluväylän tilanne
Hankejohtaja Pauli Kartano, valtiovarainministeriö

Katsaus kansallisen palveluväylän sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan käyttöönoton esiselvitykseen
Erityisasiantuntija Karri Vainio, Suomen Kuntaliitto

Palveluväylä kuntakentällä ja mitä seuraavaksi?
Pääarkkitehti Jaana Siitari, Kuntien Tiera Oy

Kokemukset palveluväylän pilotista, case Espoo
Hankejohtaja Kari Kankaanhuhta, Espoon kaupunki

Kokemukset palveluväylän pilotista, case Lahti
Projektipäällikkö Pekka Piironen, Lahden kaupunki

Lisätietoja

Videotallenteet julkaistaan kunta.tv:n verkkosivuilla 19.5. mennessä.
http://www.kunta.tv/web/guest/kokemuksia-palveluvaylasta-seminaari

Espoo testasi kansallisen palveluväylän toimivuutta onnistuneesti (Espoon tiedote 15.5.2014)

#palveluväylä @ICT2015

Mistä on kyse?