archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Parisuhdetesti nyt verkossa: Elämä pelissä -sarjan uuden kauden teemana rakkaus

”Elämä pelissä -hankkeessa olemme halunneet tukea sitä, että hyvinvointi nähtäisiin entistä laajempana asiana", sanoo Sitran Antti Kivelä.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Suomea on sanottu rakkauden kehitysmaaksi. Tämä on suomalaisten kannalta huolestuttava arvio, sillä harva asia on ihmisen hyvinvoinnille yhtä suuri voimavara kuin hyvä parisuhde. Ja kääntäen: on vaikeaa tai mahdotonta elää onnellista elämää, jos parisuhde tuottaa enemmän murhetta kuin iloa. Parisuhteen tilaa voi nyt arvioida kätevällä verkkotestillä.

Lääkäriseura Duodecim on kehittänyt parisuhteen arvioimiseen Elämä pelissä -parisuhdetestin, jonka tuloksena on rakkausarvio, jossa mitataan muun muassa parisuhteen sovinnollisuutta, luottamusta, myötäiloa, sujuvuutta, myönteisten tunteiden jakamista sekä seksiä ja läheisyyttä. Omia tuloksiaan voi vertailla myös suomalaisten keskiarvoon. Testi aukesi 13. tammikuuta Yleisradion Elämä pelissä -verkkosivuilla.

Parisuhdetestin on laatinut lääkäriseura Duodecimin valitsema asiantuntijaryhmä. Sen jäsenet ovat perehtyneet kattavasti kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen ja selvittäneet, millaiset vuorovaikutustaidot, toimintatavat ja asenteet liittyvät hyvään ja kestävään parisuhteeseen. Parisuhdetesti on osa tammikuun 31. päivänä alkavaa Elämä pelissä -sarjan neljättä tuotantokautta. Sarjassa neljä tunnettua suomalaista ja heidän puolisonsa paljastavat suhteensa puutteet. He tekevät Elämä pelissä -testin, saavat sen tuloksena rakkausarvion ja aloittavat parisuhdevalmennuksen.

Hyvät ihmissuhteet ratkaisevan tärkeitä terveydelle

Onnellisuus on laajempi käsite kuin hyvinvointia tai terveys. Onnellisuus – saati rakkaus – on myös voimakkaasti subjektiivinen kokemus, jonka mittaaminen vertailukelpoisesti on vaikeaa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö myös onnellisuutta ja erityisesti parisuhteen hyvinvointia voitaisi lähestyä tieteellisesti ja arvioida tutkitun tiedon pohjalta. Parisuhteen tilaa voidaan siis myös ”diagnosoida” ja tarpeen mukaan parisuhteen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa ja parisuhdetaitoja oppia, jos molemmat osapuolet ovat tähän motivoituneita.

Muun muassa Harvardin yliopiston tekemä, toistaiseksi peräti 75 vuotta jatkunut, tutkimus on osoittanut, että toimivat ihmissuhteet ovat ihmisen pitkän aikavälin onnellisuuden ja terveyden kannalta tärkeämpiä kuin esimerkiksi vauraus ja ammatillinen menestys.

Tavoitteena entistä kokonaisvaltaisempi käsitys hyvinvoinnista

Elämä pelissä -kokonaisuus on kumppanuushanke, ja Sitra on yksi kokonaisuudessa mukana olevista kumppaneista. Johtaja Antti Kivelä sanoo, että hanke on osa Sitran pitkäjänteisesti tekemää työtä kestävän ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi muun muassa erilaisia digitaalisia palveluja hyödyntämällä.

”Olemme aiemmin olleet mukana tuomassa lääketieteellistä tietoa kaikkien kansalaisten saataville ymmärrettävässä muodossa terveyskirjasto.fi-palvelun kehittämisessä. Se on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen palvelu, jossa hyödynnetään lääketieteellistä tietoa ja lääkäreiden ammattitaitoa kaikkien suomalaisten hyödyksi”, Kivelä sanoo.

Digitaalisissa palveluissa Sitra on aiemmin ollut mukana kehittämässä muun muassa sähköisiä omahoitopalveluja tarjoavaa virtuaaliklinikka-toimintamallia, josta on jo saatu erittäin hyviä kokemuksia muun muassa Hämeenlinnassa ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS:ssä.

”Elämä pelissä -hankkeessa olemme halunneet tukea sitä, että hyvinvointi nähtäisiin entistä laajempana asiana. Esimerkiksi pitkä ikä ja terveys eivät yksistään takaa onnellisuutta, vaan kyse on isommasta kokonaisuudesta”, Kivelä sanoo.

Mistä on kyse?