archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Pertti Korhonen Climate Leadership Councilin hallituksen puheenjohtajaksi

Sitran, Neste Oilin, Fortumin, Koneen, Outotecin, Caverionin ja ST1:n perustama Climate Leadership Council -yhdistys on käynnistänyt toimintansa.

Julkaistu

18.6.2014 pidetyssä perustamiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen. Muut hallituksen jäsenet ovat Mikko Kosonen, varapuheenjohtaja, Antti Herlin, Tapio Kuula, Matti Lievonen, Mika Anttonen ja Henrik Ehrnrooth. Toiminnanjohtajaksi nimitettiin Jouni Keronen, joka siirtyy tähän tehtävään Fortumista ja aloittaa uudessa tehtävässä 1.9.2014.

Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Yhdistys edistää alansa parhaiden kansainvälisten käytäntöjen tunnetuksi tekemistä ja siirtämistä Suomeen. Yhdistyksen perusajatus on, että kannattava ja kestävä liiketoiminta on tehokkain keino vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin.

Keskeisiä hankkeita ovat mm. pääkaupunkiseudun kehittäminen kansainvälisen luokan cleantech-referenssialueeksi sekä teollisuuden vähähiilisten tiekarttojen laatiminen ja toteutus. Yhdistys tulee myös verkottumaan kansainvälisesti valituilla painopistealueilla.

”Yhdistyksen toiminnan käynnistäminen kertoo perustajayritysten halusta toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Omien päästövähennystoimiemme ja laajan yhteistyön avulla haluamme kannustaa muitakin mukaan talkoisiin. Uskomme, että tällä työllä on suuri vaikutus suomalaisen osaamisen, kilpailukyvyn ja uusien työpaikkojen luomiseen sekä turvallisemman elinympäristön takaamiseen tuleville sukupolville.”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan tarkemmin syksyllä, kun hankesuunnitelmat ovat täsmentyneet. Climate Leadership Counciliin otetaan jäseniksi yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yksityishenkilöitä ja organisaatioita, jotka toteuttavat omassa toiminnassaan yhdistyksen tavoitteita.

Lisätietoja 

Pertti Korhonen, pertti.korhonen@outotec.com, puh. 020 529 2001
Jouni Keronen, jouni.keronen@sitra.fi, puh. 050 453 4881


Climate Leadership Councilin hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen

Copyright © Outotec

Mistä on kyse?