archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Rakennusten energiatehokkuutta voidaan tarkastella päästöpohjaisesti jo nyt

Kiinteistöverotyöryhmässä on valmistunut rakennusten energiatehokkuuden osoittamistapa ja laskentamenetelmä, joka perustuu rakennuksen energiankäytön aiheuttamiin päästöihin.

Julkaistu

Kiinteistöverotyöryhmässä on valmistunut rakennusten energiatehokkuuden osoittamistapa ja laskentamenetelmä, joka perustuu rakennuksen energiankäytön aiheuttamiin päästöihin.

Kiinteistöverotyöryhmässä esitettiin kysymys, miten rakennuksen energiatehokkuus voidaan määrittää riittävän luotettavasti ja samalla kustannustehokkaasti. Teknillisen korkeakoulun työryhmää varten koostama raportti Rakennusten energiatehokkuuden osoittaminen kiinteistöveron porrastusta varten esittää pelkistetyn ja mahdollisimman tehokkaan menetelmän siihen tarkoitukseen. Raportin kokosi Jarek Kurnitski, joka siirtyi syyskuussa 2009 vastaamaan Sitran Energiaohjelman Rakennukset ja energiatehokkuus -osa-aluetta.

Esitetty menetelmä on ensimmäisen suomalainen energialaskentamenetelmä, jossa rakennuksen energiatehokkuus voidaan energiamuotojen kertoimia käyttämällä esittää yhdellä tunnusluvulla. Tämä on myös vuoden 2012 energiatehokkuusmääräysten valmistelutyön keskeinen lähtökohta. Lisäksi menetelmä on tarkasti rajattu lähtötietojen, laskentasääntöjen ja tulosten esittämisen osalta, millä minimoidaan laskijasta ja laskentatyökalusta johtuva laskentatulosten hajonta.

Menetelmä on hyödynnettävissä laajemminkin. Sitä tullaankin jatkossa hyödyntämään niin energiatodistusmenettelyä kehitettäessä kuin vuoden 2012 energiatehokkuusmääräysten valmistelutyössä. Menetelmää voidaan myös suositella vapaehtoisena työkaluna rakennusten suunnitteluun, täydentämään rakentamismääräysten suhteellisen karkeata energiatehokkuuden tarkastelutapaa ja osoittamaan rakennusten todellista energiatehokkuutta.

Raportti pdf-muotoisena »
Ympäristöministeriön tiedote »

Mistä on kyse?