archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Raportti keskushallinnon uudistamisesta sytytti laajan keskustelun hallitusohjelmasta

Sitran tuoreen raportin ehdotukset Suomen keskushallinnon uudistamisesta ovat herättäneet laajaa kiinnostusta vaalikauden lähestyessä loppuaan.

Kirjoittaja

Veera Heinonen

Johtaja, Demokratia ja osallisuus

Julkaistu

Yliasiamies Mikko Kososen ja professori Yves Dozin tuoreen raportin ehdotukset Suomen keskushallinnon uudistamisesta ovat herättäneet laajaa kiinnostusta vaalikauden lähestyessä loppuaan. Viimeksi hallitusohjelman uudistaminen puhutti A-studiossa keskiviikkona 29. lokakuuta.

Sitran valtionhallinnon uudistamiseen keskittyvän Governments for the Future: Building the Strategic and Agile State raportin ehdotukset ovat saaneet aikaan laajaa keskustelua etenkin hallitusohjelmaprosessin uudistamisesta. Viimeksi raportti puhutti A-studiossa, jossa suurimpien eduskuntapuolueiden puoluesihteerit pohtivat hallitusohjelman uudistamisen tarvetta ja pitivät sitä tärkeänä.

Suurten puolueiden puheenjohtajat ovat A-studion tekemien haastattelujen mukaan yksimielisiä siitä, että hallitusohjelmasta on muokattava lyhyempi, strategisempi ja johdonmukaisempi kokonaisuus Sitran ehdotuksen mukaisesti. Pienet puolueet suhtautuvat uudistukseen hiukan varauksellisemmin.

”Selkeästi tiiviimpi ja strategisempi hallitusohjelma olisi toimivampi”, sanoi pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb A-studion haastattelussa. Myös keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on pitkään liputtanut ytimekkäämmän hallitusohjelman puolesta.

Sitra on tehnyt vuosia töitä valtionhallinnon uudistamisen parissa. Syyskuussa julkaistu raportti oli tärkeä virstanpylväs Sitran työssä hallinnon ja valtionhallinnon kehittäjänä.

Governments for the Future -raportin mukaan länsimaisen yhteiskunnan hallinnon nykyiset ongelmat, kuten byrokraattisuus, epäjohdonmukaisuus ja hallinnonalojen osittainen päällekkäisyys sekä lyhytnäköisyys, olisivat täysin ratkaistavissa. Keskushallinnon johtamisen ei tarvitsisi olla hidasta, siiloihin pilkkoutunutta ja tehotonta vaan se voisi olla myös ennakoivaa, ripeää, joustavaa ja johdonmu-kaista.

Raportti ehdottaa Suomelle ratkaisuksi kolmea asiaa: Ensiksikin hallitusohjelma tulisi uudistaa niin, että siitä muodostuu hallituksen yhteinen strateginen agenda, jossa on sovittu 3-5 poikkiyhteiskunnallista prioriteettia. Toiseksi kansallinen ennakointiprosessi olisi hyödyllistä integroida tiukasti poliittiseen prosessiin ja strategiseen hallitusohjelmaan. Kolmanneksi ministeriöiden yhteistyötä olisi lisättävä nimeämällä hallitusohjelman kärkiprioriteeteille vastuuministeri, joka vastaa asiakokonaisuuden toteutumisesta.

Raportin kärkiehdotuksia on esitelty kokonaisuutena paljon julkisuudessa. Mikko Kosonen on julkaissut lokakuun Kanava-lehdessä aiheesta artikkelin otsikolla Valtiohallinnon siilot murskaksi ja Suomen Kuvalehdessä tekstin otsikolla Voisiko valtio olla viisas. Lisäksi asiaa on kommentoitu laajasti mielipide- ja pääkirjoituksissa, kuten Kauppalehdessä 17. lokakuuta otsikolla Hallitusohjelmia tiivistettävä ja Helsingin Sanomissa 26. lokakuuta otsikolla Väärä vaalitulos vai selkeyden puute?

Lisäksi aiheesta on kirjoitettu muun muassa Iisalmen Sanomissa, Pohjolan Sanomissa, Keski-Uusimaassa, Verkkouutisissa, Aamupostissa ja Länsi-Uusimaassa. Suhtautuminen raportin ehdotuksiin, erityisesti strategiseen ja lyhyeen hallitusohjelmaan ja ministeriöiden välisen yhteistyön lisäämiseen, on ollut mediassa myönteistä.

Poliitikoille raporttia on esitelty heti syyskuussa ja se on jaettu myös kaikille kansanedustajille. Myös poliitikot ja virkamiehet ovat suhtautuneet asiaan kiinnostuneesti ja pitäneet Sitran raporttia tärkeänä ja myönteisenä keskustelunavauksena.

Keskustelu valtionhallinnon uudistamisesta ja hallituksen toiminnan tehostamisesta tulee vaalien lähestyessä tiivistymään muun muassa parlamentaarisen komitean julkistaessa ehdotuksensa keskushallinnon uudistamisesta.