archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ratkaisuja tarjoava Suomi voi olla kokoaan suurempi Pariisin ilmastoneuvotteluissa

Suomella on tuoda Pariisin ilmastokokouksen neuvottelupöytään jotain sellaista, mitä monella ei ole: konkreettisia ratkaisuja. Kun maailman päättäjät kokoontuvat sopimaan maailman maiden sitoutumisesta kansainväliseen ilmastosopimukseen, Suomi voi kertoa, että maailmassa on jo vaadittavat ratkaisut ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Sitran kokoama tuore tutkimustieto kertoo valtavasta markkinapotentiaalista. Suomi voi siten tarjota ilmastoneuvotteluihin kokoaan suuremman panoksen.

Julkaistu

Uudenlainen menestys vaatii paitsi yhteistyötä, myös kykyä ajatella toisin; neitseellisten luonnonvarojen vähentyessä hiilineutraaliin maailmaan ei päästä ilman kiertotaloutta. Esimerkiksi suomalaiskaupunkien ja -yritysten yhteistyöllä voidaan kehittää fiksuja ja puhtaita ratkaisuja kaupungistuvan maailman kestävään tulevaisuuteen. Keinoja voidaan ensin kokeilla ja kehittää kotimarkkinoilla. Uusia innovaatioita tarvitaan esimerkiksi liikkumiseen, asumiseen ja rakentamiseen sekä vesi- ja jätehuoltoon liittyvissä ratkaisuissa. Juuri näissä Suomella on jo maailmanluokan osaamista.

Tarjolla on vähintään 1500 miljardin markkinat

Globaali cleantech-ratkaisujen markkinapotentiaali on jo lähivuosina huima: pelkästään älykkäiden kaupunkien kehittyminen tarjoaa 1500 miljardin euron markkinat jo vuonna 2020, kertoo Sitran tuore selvitys markkinoista ja megatrendeistä.

”Lisäksi Green to Scale -selvityksemme kertoo, että ilmastonmuutos on selätettävissä jo vuoteen 2030 mennessä olemassa olevien, eri maissa hyväksi havaittujen ratkaisujen monistamisella vastaavanlaisiin yhteiskuntiin”, sanoo Sitran johtaja Mari Pantsar.

Niin koetellun tekniikan kuin uusien innovaatioidenkin toimittajille olisi siis kysyntää – näköpiirissä on valtavia liiketoiminta- ja työllisyyspotentiaaleja puhtaissa, älykkäissä teknologioissa ja resurssien kierron kehittämisessä.

”Suomen pitäisi nyt kehittää vahvuuksiaan niillä sektoreilla, joiden markkinanäkymät vuonna 2050 ovat suurimmat, esimerkiksi liikkumisen ja energiajärjestelmien saralla”, kehottaa johtava asiantuntija Tiina Kähö.

Koska digitaalisuus ja hiilineutraalius muuttavat maailmaa ja tapaa tehdä bisnestä, kasvavat globaalit cleantech-markkinat tietyillä sektoreilla jopa räjähdysmäisesti. Suurimmat markkinaodotukset kohdistuvat maailmanlaajuisesti liikkumiseen, energiaratkaisuihin sekä kestävään rakentamiseen. Yksi keskeinen avain on digitaalisuuden yhdistäminen perinteisiin aloihin, sillä älykkäiden ratkaisujen tuoma kehitys teollisiin prosesseihin tarjoaa kasvumahdollisuuksia suomalaisyrityksille

Toimivat ratkaisut ovat jo käsissämme

Meillä on jo ratkaisuja käsissämme ilmastonmuutoksen hillintään. Sitra on teettänyt yhdessä 11 johtavan kansainvälisen instituution kanssa selvityksen ilmastonmuutoksen ratkaisemisesta jo hyväksi havaituilla keinoilla. Green to Scale -selvitys kertoo, että monistamalla eri maiden parhaat 17 keinoa vastaavanlaisiin yhteiskuntiin pystyttäisiin saamaan aikaan 12 gigatonnin suuruinen päästövähennys – 25 prosenttia kaikista maailman päästöistä. Se vastaisi EU:n ja Yhdysvaltojen yhteenlaskettuja vuosittaisia päästöjä ja kuroisi merkittävästi pienemmäksi niin kutsuttua päästökuilua. Siis sitä kuilua, kuinka paljon maailman kasvihuonekaasupäästöjä olisi vähennettävä vielä valtioiden tekemien päästövähennyssitoumusten jälkeenkin, jotta maapallon lämpeneminen jäisi kahteen asteeseen.

Vähennyksiä saataisiin käyttöön esimerkiksi ottamalla käyttöön Kiinan energiatehokkaampia ja puhtaampia keittoliesiä edistänyt ohjelma Etiopiassa, Suomen bioenergiaratkaisut Kanadassa tai Tanskan ruokahävikin minimointi Yhdysvalloissa.

Nyt esillä olevat ratkaisut eivät vaadi mahdottomia pääomia. 17 ratkaisun monistaminen muihin maihin maksaisi vuosittain enimmilläänkin vain 17 prosenttia siitä, kuinka paljon vuosittain fossiilisia polttoaineita tuetaan maailmassa.

Sitra esittelee konkreettiset ratkaisunsa sekä vision ilmastonmuutoksen mahdollistamasta markkinapotentiaalista kolmessa tilaisuudessa Pariisin ilmastokokouksessa: Euroopan unionin paviljongissa maanantaina 30.11. sekä Pohjoismaiden paviljongissa lauantaina 5.12. ja keskiviikkona 9.12.

Julkaisut:

Benefits of Carbon Neutrality in a Rapidly Changing Business Environment

Green to Scale – Low-carbon success stories                                

Tapahtumat Pariisin ilmastokokouksessa:

ma 30.11. klo 16.30–18.00 Green to Scale – High-level event on green growth and low-carbon solutions, Euroopan unionin paviljonki, halli 2B, Luxembourg-huone

la 5.12. tarkka ajankohta avoin: The next step – Leadership in cities and global actions, Pohjoismaiden paviljonki.

ke 9.12. klo 9.45–11.00 Green to Scale: What Nordic countries can learn from the world – and what the world can learn from the Nordic countries? Pohjoismaiden paviljonki, New Nordic Climate Solutions, “Blue Zone”, halli 2B, osasto 65. 

Mistä on kyse?