archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

RILiltä matalaenergiarakentamisen ohje

Uusi RIL-julkaisu mahdollistaa matalaenergiarakentamisen laajan käyttöönoton. Ohje on laadittu yhteistyössä useiden asiantuntijoiden kanssa, mukana myös Sitran Jarek Kurnitski.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Uutinen 7.12.2009

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL julkaisi 7.12.2009 uuden ohjeen RIL 249 – 2010 Matalaenergiarakentaminen. Asuinrakennukset. Ohje edistää matalaenergiarakentamisen (sekä matalaenergia- että passiivitalojen) käyttöönottoa asuinrakennuksissa. Ohjeessa käsitellään sekä kerros- että pientaloja.

– Ohjeen erityinen hyöty on, että se systematisoi rakennusten energiatehokkuuden keskeiset käsitteet ja lanseeraa suomalaiset matalaenergia- ja passiivitalon määritelmät, korostaa toimialajohtaja Jarek Kurnitski Sitrasta, joka on ollut hankkeen yhteistyökumppani. Kurnitski lisää, että julkaisu avaa kokonaisenergiatarkastelun ja toimii kattavana suunnitteluohjeena.

Ohje sisältää matalaenergiarakentamisessa tarvittavia käytännön tietoja, menetelmiä, menettelytapoja ja esimerkkiratkaisuja kaikille rakennusalan osapuolille: rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, materiaali- ja tuotevalmistajille, valvontaviranomaisille, ym.

Ohjeessa on kuvattu matalaenergiarakentamisen hankeprosessi ja menetelmät kattaen rakennuksen elinkaaren eri vaiheet: tarveselvitys, hankesuunnittelu, rakennuksen suunnittelu (luonnos- ja toteutussuunnittelu), rakentaminen sekä käyttö ja kunnossapito.

Ohjeen toteutus

Ohjeen päätoimittaja ja pääkirjoittaja on prof. Asko Sarja. Muut kirjoittajat ovat olleet Miimu Airaksinen, Pellervo Matilainen, Pekka Korhonen, Juha Valjus, Pekka Leppänen, Vesa Peltonen, Timo Kalema, Sakari Pulakka, Jarek Kurnitski sekä Mikko Peltokorpi.  RILista on kirjoitustyöhön osallistunut tekn. johtaja Gunnar Åström.

Lisätietoja

Päätoimittaja, professori Asko Sarja, 050 307 2241, etunimi.sukunimi@innokas.fi
Toimialajohtaja Jarek Kurnitski, Sitra, 040 574 1870, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Tekninen johtaja Gunnar Åström, RIL, 040 514 4823, etunimi.sukunimi@ril.fi

RILin tiedotteeseen »
(sivun alalaidassa kalvoesitykset julkistustilaisuudesta)

Tilaa julkaisu RILista »
(hinta 114 euroa, 291 sivua)

Mistä on kyse?